Smíšek funguje od roku 2012. „Tehdy se otevřela první školička v pražských Vysočanech, do které bylo přijato deset dětí,“ řekla Blesku ředitelka organizace Vladislava Táčnerová.

Jde o takzvané integrační školičky. „Jsou určeny převážně dětem z rodin, kde se řeší závažný problém, kdy se objevily drogy či rodiče ve velké míře holdovali alkoholu nebo se v rodině objevilo domácí násilí,“ vysvětluje ředitelka.

Trauma dětí

Takové děti si nesou trauma a dost často je nechtějí v klasické školce,“ říká ředitelka. „Měli jsme tu i holčičku, která byla zneužita a z běžné školky ji vyřadili protože neměli čas řešit její problémy,“ vysvětluje Jana Karásková, spoluzakladatelka organizace.

Zapojují rodiče

Ve Smíšku se snaží pracovat nejen s dětmi, ale i s jejich rodiči. Pokud by se k nim děcka nedostala, dost možná by skončila ve speciální škole. „Přitom jde o chytré děti. Jenže kvůli problémům jejich rodičů jsou zařazeny jako problémové,“ myslí si Karásková, podle které pak chodí děti ze Smíšku do běžné základní školy a mají tak šanci na lepší život.

Poznali potíže

Děti se k nim často dostanou na doporučení orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Smíšek pak funguje také jako kontrolní orgán. „Nejen, že jim dáme režim a něco je naučíme, ale také sledujeme, jestli se o ně rodiče umí starat. Jednou za tři měsíce píšeme zprávu pro OSPOD,“ vysvětluje ředitelka.

U řady dětí už také zachytili potíže. „Osmkrát se stalo, že došlo k odebrání dítěte. Je to sice smutné, ale máme zpětnou vazbu, že to bylo k jejich prospěchu,“ říká Táčnerová s tím, že v minulosti například podchytili matku alkoholičku. „Bylo tam více problémů, ale vrcholem bylo, když dítě přivedla v půl deváté ráno a nadýchala téměř tři promile,“ přidává hroznou zkušenost ředitelka.

Bubák sociální pracovník

Kromě chození do školky pořádá Smíšek sobotní akce, kde se sejdou rodiče i děti, takzvané Smíškoviny. „Rodiče se učí pracovat s dětmi. Často sami vyrostli v dětském domově nebo v prostředí, kde se jim rodiče nevěnovali, proto neumí pracovat s dětmi,“ říká ředitelka. Děti tak jezdí se svými rodiči na výlety nebo chodí do dílniček. Je s nimi i sociální pracovník nebo speciální pedagog. „Když pak sedí na dílničce, tak se probere spousta věcí a narazí se na problémy, které lze řešit. Rodiče také zjistí, že sociální pracovník není žádný bubák, který jim chce sebrat dítě, ale že jde o obyčejného člověka,“ vysvětluje Táčnerová.

Nebyla zanedbaná, ale postižená

Do Smíšku se před časem dostala i holčička, u které se zdálo, že ji rodiče zanedbávají. „Jako čtyřletou ji přivezla maminka v kočárku, protože chodila jako roční batole. Dokonce byla na tekuté stravě z lahvičky. Maminka vyrůstala podobně a nikdo jí neřekl, že to není obvyklé,“ vzpomíná Táčnerová, podle které zřejmě svoji práci zanedbal lékař-pediatr. Pracovnice Smíšku tak začala jednat, obstarala různá vyšetření a nakonec se ukázalo, že holčička je postižená.

Mají i mikrojesle

V mikrojeslích nabízí organizace péči o děti ve věku půl roku až čtyř let. V kolektivu jsou maximálně čtyři »prckové« a Smíšek tak zaručuje kvalitu péče. Školné je zdarma.

Potřebují 7 milionů

Roční rozpočet organizace je sedm milionů korun. Často se musí spoléhat na sponzory, bez kterých by prý nepřežila. „Jsme ale také vděční za projekt ministerstva práce a sociálních věcí – dětské skupiny. Ten nám pokryje základ, který nutně potřebujeme,“ říká ekonomka Smíšku. Peníze od sponzorů pokryjí další nutné výdaje, jako speciálního pedagoga, sociálního pracovníka, vzdělávání rodičů – přednášky a výlety pro děti.

Chcete přispět?

Zaujala vás organizace Smíšek? Chcete podpořit její provoz a dát řadě dětí možnost žít lepší život? Přispět můžete na číslo účtu (veřejná sbírka): 107-7320340217/0100

Fotogalerie
16 fotografií

Video: Kdy daly do školky své děti slavné maminky?

Video
délka: 04:20.40
Video se připravuje ...

Kdy daly do školky své děti slavné maminky? Maminka.cz, Supermámy.cz/David Hanuš