+

Adventor

Adventor o. s. je sdružení autistů a odborníků, společně poskytujících služby a podporu autistické komunitě, tedy jak samotným malým i velkým lidem na spektru autismu, tak rodičům autistů i ostatním, kterých se problematika autismu nějak dotýká. Adventor poskytuje služby podporující tak či onak autistickou komunitu, především poradenství a konzultace samotným autistickým lidem i rodičům, pedagogům či například terapeutům.

Kontakt: Vondroušova 1197, 163 00 Praha 6

telefon: 603 204 501
e-mail: adventor@adventor.org
Identifikační číslo: 014 67 247

Číslo účtu:200 400 500/0100
Web: https://www.adventor.org/
FB:https://www.facebook.com/Adventor.org

Blesk během roku pomáhá i jinak! Nejen v projektu Srdce pro vás! Podívejte se…