„Ve svém okolí jsme znaly maminky, které byly naprosto izolované. Trávily dny samy s dětmi doma,“ vzpomíná Zuzana Jelenová, která měla chuť pomoci zejména maminkám s dětmi, které měly nějaký handicap. „Vytvořily jsme jim dílničku s programem,“ mluví o začátcích jedna ze zakladatelek.

Pomoc všem potřebným

Dnes už ale není Motýlek pouze pro děti se zdravotním postižením. „Během těch let jsme se snažily vyjít vstříc všem požadavkům, a tak jsme rozšiřovaly nabídku služeb,“ říká s úsměvem Zuzana. Nyní v komunitním centru objevíte i nízkoprahový klub pro zdravé, ale často znevýhodněné děti, které v něm mohou trávit smysluplně volný čas. Pomoci se v Motýlku dočkají také rodiny, které se nachází v tíživé životní situaci. A poslední novinkou je projekt Dejme maminkám šanci, který pomáhá ženám skloubit nástup do práce s péčí o děti.

Jelikož starost o centrum Motýlek zabírá oběma mnoho pracovního i volného času, není divu, že Motýlek navštěvovali synové obou dvou. „Měly jsme tehdy velkou radost, že se mezi sebou obohacují obě skupiny – děti s handicapem a zdravé, které se třeba naučily, že chlapečkovi na vozíku musí hodit balon do rukou, a ne mimo ně,“ popisuje, jak si děti z Černého Mostu vzájemně pomáhaly a učily se ohleduplnosti.

Podpora celé rodiny

Naše děti to poznamenalo v tom nejlepším,“ říkaly. Syn Zuzany se sice nestal sociálním pracovníkem, ale v Motýlku dnes pomáhá s veškerou grafikou a výročními zprávami. Syn Hanky Honza zase pomáhá mezi školou o prázdninách jako asistent. Podporu tak mají obě v celé své rodině. Dokonce manžel Zuzany Vladimír Jelen se zde věnuje muzikoterapii.

Chuť pomáhat je po všech těch letech nepustila. „Když pomůžete člověku v konkrétní věci, přinese vám to takovou radost, kterou těžko něčím nahradíte,“ říká Zuzana, která vysvětluje, že pomoc druhým je hnacím motorem obou přítelkyň. Peníze to totiž nejsou. Jak už bývá zvykem, v neziskovém sektoru bývá málo peněz a ani tady tomu není jinak. A tak Hanka se Zuzkou dále rozvíjí Komunitní centrum Motýlek s láskou po všech těch letech i dnes. 

Fotogalerie
15 fotografií