„Zřízení hospice, který by propojoval komunitu s péčí o pacienty v terminálním stadiu život limitující nemoci a zároveň by byl špičkovým vzdělávacím centrem, shledávám jako nezbytný krok pro zajištění nejen kvalitní péče tohoto typu, ale i jako nutnost k zajištění kapacit péče s ohledem na stárnoucí populaci,“ uvedla pražská radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová (Praha Sobě).

Nápad vybudovat ve Veleslavíně hospic vzešel podle informací v tiskové zprávě od bratrů Kosákových, kteří jsou podle mluvčího potomky původních majitelů zámku. Kromě hospice by v zámku podle plánů Prahy mohly vzniknout i kavárna, kulturní centrum a základní umělecká škola.

Praha se podle radního pro oblast majetku Jana Chabra (TOP 09) snaží zámek Veleslavín získat do svého vlastnictví od roku 2018. Město nyní výměnou za nevyužívanou památku nabídlo státu Faustův dům na Karlově náměstí a pozemky u Nemocnice Na Homolce, tedy nemovitosti, které nyní slouží státem zřizovaným organizacím.

Paliativní péče

Praha v současnosti pracuje na rozvoji tzv. paliativní péče, tedy péče poskytované pacientům, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Podpora kapacity poskytovatelů paliativní péče je součástí dlouhodobé koncepce, kterou vedení města schválilo na konci roku 2019. Kvůli nedostatečné kapacitě stávajících dvou pražských hospiců jsou dnes mnohdy Pražané vyžadující paliativní péči posíláni do lůžkových hospiců v Čerčanech nebo Litoměřicích. Mnohým se paliativní péče nedostává a lidé umírají na akutních lůžkách v nemocnicích v Praze. Zástupci města zatím mimo jiné podpořili vznik speciálního výjezdového týmu zaměřeného na těžce nemocné pacienty, kteří paliativní péči vyžadují. Od podzimu ho zřizuje pražská zdravotnická záchranná služba.

Paliativní péče poskytuje služby lidem, kteří trpí nevyléčitelnou či chronickou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Jejím cílem je zmírnit tělesné a duševní strádání pacienta, zachovat důstojnost a poskytnout podporu jeho rodině a blízkým. Tyto služby již v hlavním městě poskytují různé neziskové organizace, a to i formou mobilních hospiců, které s pomocí týmů zdravotníků umožňují nemocným skonat v domácím prostředí.

Zámek

Zámek Veleslavín v Praze 6 s historickým parkem, který se rozkládá na třech hektarech, pochází asi z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. V první polovině 20. století zámek sloužil jako neurologické sanatorium, které založili Leo Kosák a jeden z objevitelů Alzheimerovy choroby Oskar Fischer. Léčila se zde například Charlotta Garrigue Masaryková či Milena Jesenská. Po komunistickém převratu byl areál znárodněn. Po revoluci měly objekt v nájmu různé instituce. Nyní spadá pod Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který areál získal od ministerstva práce a sociálních věcí v roce 2015. V poslední době zámek a přilehlé budovy chátrají a areál s lesoparkem je uzavřený veřejnosti. Naposledy byl areál rekonstruován v roce 1986.

Fotogalerie
59 fotografií