U bytů pronajatých na dobu určitou bude odteď magistrát při prodloužení smluv jednou za dva roky vycházet z nově stanovených cen. U smluv na dobu neurčitou pak bude nájemné do cílové hodnoty zvyšovat pomocí článku ve smlouvách, který umožňuje zvedat ceny o inflaci. U bytů, kde to smlouvy neumožní, bude město postupovat podle občanského zákoníku, který dává možnost v období tří let zvednout nájem o 20 procent. U nově pronajímaných bytů vedení města vyšší nájmy schválilo už loni.

„Obecně je důležité si uvědomit, že výše nájmů magistrátních bytů se více než 17 let nezměnila,“ uvedl radní města pro bydlení Adam Zábranský (Piráti). Příjem z nájmů bytů nyní podle něj nestačí ani na údržbu stávajícího fondu, natožpak na jeho rozšiřování. Zvýšení nájmů přinese městu až desítky milionů korun navíc, uvedl dále radní a doplnil, že i tak budou nájemníci platit jen asi polovinu tržní ceny. K lednu 2020 dosahovaly podle Zábranského požadavky na rekonstrukce bytových domů částky 650 milionů korun.

Nyní podle schváleného dokumentu platí v městských bytech senioři asi 62 korun za metr čtvereční a měsíc, v ostatních bytech se nájem pohybuje mezi 56 a 148 Kč za metr čtvereční. Zvýšení se nebude týkat bytů určených pro seniory či zdravotně postižené, sociálních a služebních bytů, smluv vzešlých z výběrového řízení a domácností s nižšími příjmy. Tam, kde nájemník již nyní platí více, než je nově stanovená hodnota, se nájemné snižovat nebude.

Za nízkopříjmovou se podle schváleného dokumentu považuje jednočlenná domácnost s měsíčním příjmem do 18 000 korun, dvou nebo tříčlenná domácnost s méně než 30 000 korunami měsíčně a více než tříčlenná domácnost, jejíž příjem je nižší než 50 000 korun. Výši příjmů bude nutné doložit.

Magistrát sám spravuje asi 7700 bytů. Podle dřívějších informací asi 1400 pronajímá zástupcům potřebných profesí, jako jsou zdravotníci, policisté, hasiči nebo učitelé. Přes 600 bytů je určeno seniorům a 400 lidem se zdravotním postižením. Dále město 370 bytů poskytuje sociálně slabým nájemníkům a 200 pronajalo na základě výběrového řízení. Ve zbytku bytů bydlí nájemníci s historickými nájemními smlouvami, případně jsou prázdné a město je postupně rekonstruuje a pronajímá.

Praha se v posledních letech potýká s bytovou krizí, danou malou výstavbou a vysokými cenami bydlení. Bytů v majetku magistrátu a městských částí je dohromady asi 31 500 z původního počtu 194 000, které po roce 1991 přešly do vlastnictví města. Následovaly privatizace, které městský fond zredukovaly o více než 80 procent.