Pražská kanalizační síť má velké výškové rozdíly a odpadní vody je nutné přivést na úroveň Vltavy do Ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV). Právě k tomu slouží nová šachta, která vznikla v Libni místo původního spadiště. Celkově je hluboká 36 metrů, voda padá z výšky 27 metrů.

Předseda představenstva PVS Pavel Válek řekl, že toto spadiště je největší a nejvýznamnější v Praze. Stavba je součástí celkové rekonstrukce kanalizačního sběrače v ulici Nad Novou Libní, která stála celkem 158 milionů korun bez DPH.

Podle náměstka primátora Petra Hlubučka (STAN) ve starém spadišti se z dopadajících odpadních vod tvořil aerosol podobně, jako když vzniká mlha pod vodopádem. V případě odpadních vod je nicméně aerosol toxický a poškozuje kanalizační síť. Řešením je nová spirálovitá konstrukce, kdy při nízkém průtoku padá voda přímo, ale při vyšším stéká po spirálově umístěných stupních a na konci tak ani při velkých deštích nevzniká aerosol. Projektant před samotnou stavbou funkčnost nové konstrukce vyzkoušel na fyzikálním modelu s pomocí výzkumníků ČVUT.

Vodovodní síť je v Praze dlouhá zhruba 3500 kilometrů. PVS je stoprocentně vlastněná Prahou a stará se o vodohospodářskou infrastrukturu. Do postupné obnovy kanalizační sítě město každý rok investuje přes dvě miliardy korun. Distribuci vody mají na starosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK), které většinově vlastí firma Veolia a magistrát v ní před časem získal 49 procent akcií za 1,75 miliardy korun. Součástí dohody je opce na odkup zbylých 51 procent akcií v roce 2028, kdy firmě skončí smlouva s PVS na pronájem vodovodní infrastruktury.

Fotogalerie
24 fotografií