»Koks« podle adiktologa (specialista na návykové látky, pozn. red.) Michala Miovského byl v Praze vždy. Ne však v takovém množství jako dnes. To vyplynulo z testů odpadní vody Výzkumného ústavu vodohospodářského (Blesk včera informoval), i ze studie Evropského monitorovacího centra pro drogy z roku 2018, ve které se píše: „Kokain se rozšiřuje na nové trhy ve východní Evropě, kde se droga dříve užívala málo.

Přibylo bohatých

Praha se tak blíží západním městům, kde se kokain drží mezi nejoblíbenějšími drogami. „V Česku stále převládá levnější pervitin, v hlavním městě se však už trend mění. Díky přírůstku bohatších přibylo uživatelů,“ vysvětlil Miovský.

Skrytá populace

Přesné množství drog a počet jejich uživatelů nelze jednoduše a přesně spočítat. Úřadům to nepřiznají! „Zde platí úměra: čím větší zahuštění obyvatel a větší sociální problémy spojené se stresem, tam vždy narůstá problém s návykovými látkami. Praha je taková v uvozovkách drogová žumpa,“ dodal Miovský.

V pražské odpadní vodě meziročně narostlo množství kokainu. Ročně jeho spotřeba vychází dvě dávky na jednoho člověka.
V pražské odpadní vodě meziročně narostlo množství kokainu. Ročně jeho spotřeba vychází dvě dávky na jednoho člověka.
Autor: Blesk:ALEXANDR MALACHOVSKÝ

Uživatelé z nemocnic

Pokud se zjistí v odpadní vodě větší výskyt některé drogy v konkrétní oblasti, musí se počítat i s chybami. „Výsledky může ovlivnit například umístění nemocnice, kde jsou pacienti užívající některé opiáty a podobně. Ti mají drogy legálně od lékaře,“ řekl Miovský. Oblastně to nemusí odpovídat také proto, že je rozdíl mezi místem užívání a místem vylučování.

Dvě dávky ročně!

Kde se v Praze užívají jaké drogy, zjišťovali vědci ze vzorků odpadních vod. Zkoumali jich více než 300 v pěti pražských stokách. Co se týče kokainu, ten nejhůře dopadl ve stoce B, na území Holešovic, Karlína a Žižkova. Tam připadlo denně na 1000 obyvatel 544 mg »koksu«. V přepočtu na jednoho obyvatele, včetně kojenců, vychází 0,554 mg denně, což jsou dvě dávky ročně.

Pervitin na Praze 8

Největší výskyt pervitinu byl odhalen ve stoce E, do které spadá Palmovka, Kobylisy nebo Troja. I tam podle výpočtů vycházejí dvě dávky ročně na jednu osobu, opět včetně dětí. Extáze (párty droga) se ve stoce ACK vyskytovala především o víkendech. Pouze v jediný všední den byl zaznamenán nárůst užívání této drogy, a to 31. dubna, v den pálení čarodějnic.

Máme dobrou prevenci

K výsledkům vědců se vyjádřil také náměstek primátora a radní pro životní prostředí Petr Hlubuček (45, STAN). „Jak říkají experti na drogovou problematiku, nemá smysl cílit prevenci lokálně, je potřeba cílit zejména na mladší generaci, která je k tomu nejnáchylnější. Praha má dobrý systém prevence, máme vysokou informovanost a dostupný systém pomoci,“ uvedl.

Expert: Čističky vše neodstraní

Výsledky z odpadních vod mohou v lidech vyvolávat strach, že se voda dostatečně nevyčistí. Obavy jsou ale podle Jiřího Wannera, odborníka na čištění odpadních vod, zbytečné. „V čistírnách se většina látek biologickou cestou odstraní. Zbyde v ní pak už jen zanedbatelné množství, které se poté dostane do řek,“ vysvětlil Wanner s tím, že voda pro výrobu pitné vody se dále ještě čistí oxidací. Problém je podle něj spíš v tom, že látky (vedle drog i hormony) zůstávají v přírodním prostředí, kde to má dopad na živočichy. A pozor, i na ty, jejichž maso pak konzumujeme!

Fotogalerie
9 fotografií