Ve středu v půl desáté ráno na nádvoří pražského Karolina odhalili upomínkovou dlažební kostku nesoucí jméno Jana Palacha. Jeho památku přišly na místo uctít desítky lidí. Shromáždění uvítal prorektor Univerzity Karlovy Jan Royt, jenž zarecitoval úryvek z písně Ticho Bohdana Mikoláška. Ten svou nejslavnější skladbu složil právě po smrti Jana Palacha. Promluvil také rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. „Před padesáti lety se snažil tento student probudit svým činem český národ z letargie po okupaci sovětských vojsk ze srpna roku 68,“ uvedl ve svém proslovu.

Video
délka: 01:56

Proslov rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy u příležitosti odhalení pamětní dlaždice Jana Palacha. Eva Fornálová

„Čin Jana Palacha je výrazem obětování člověka pro principy svobody a demokracie. Je mementem pro nás, abychom o svobodu a demokracie pečovali, aby svoboda a demokracie byla taková, jak my k ní budeme přispívat,“ dodal před odhalením desky, která leží přímo pod sochou Mistra Jana Husa. Lidé pak kolem památného čtverce, jenž leží přesně v místě, kde v den Palachova pohřbu stála rakev s jeho s ostatky, než se v průvodu vydala na Olšanské hřbitovy, naskládali věnce i květiny. Hlouček lidí pak začal spontánně zpívat českou hymnu a postupně se přidalo celé shromáždění. Po krátké pauze zanotovali také Nad Tatrou sa blýská. 

Symbolika desky

Dlaždice, již vytvořil umělec Jakub Vlček, má symbolicky míry 69 na 69 centimetrů, jež upomínají na rok 1969. Symbolická je i její hmotnost - váží totiž 89 kilogramů, čímž připomíná rok 1989. Čtverci pak dominuje jméno Jana Palacha vyvedené velkými tiskacími písmeny. Po stranách osudová data - datum Palachova narození, upálení, úmrtí i pohřbu. V rozích dlaždice jsou vyobrazené symboly zrození, mučednictví, vítězství, nechybí ani znak Univerzity Karlovy, jejímž studentem Palach byl.

Video
délka: 00:59

Proslov prorektora Jana Royta u příležitosti odhalení dlaždice Jana Palacha. Eva Fornálová

Odhalení desky odstartovalo dvoudenní program sedmi institucí. V horní části Václavského náměstí mohou lidé zhlédnout panelovou výstavu, na stejném místě na pódiu s českou vlajkou už v pravé poledne odstartoval upomínkový program, který připomene Jana Palacha v literatuře, hudbě, vzpomínkách pamětníků a českých osobností. O den později Univerzita Karlova pořádá mezinárodní konferenci „Jan Palach a další živé pochodně v sovětském bloku” za účasti zástupců států, v nichž se obětovaly další „živé pochodně“. Program objevíte tady.

Dopis od Palacha

Jan Palach se zapálil 16. ledna 1969, o tři dny později zemřel. Vedle plastové nádoby na benzin a vzkazu na dvou papírech „Zde se upálil dvacetiletý student“ našli vyšetřovatelé v Palachově aktovce u kašny u Národního muzea následující dopis: 

„Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly na okraji beznaděje, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lid této země následujícím způsobem. Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni dát se pro naši věc upálit. Já jsem měl tu čest vylosovat si »jednotku«, a tak jsem získal právo napsat první dopisy, coby první pochodeň.

Naše požadavky jsou: 1) Okamžité zrušení cenzury 2) Zákaz rozšiřování »Zpráv«. Jestliže naše požadavky nebudou splněny do pěti dnů, to jest do 21. 1. 1969, a nevystoupí-li lid s dostatečnou podporou (časově neomezenou stávkou), vzplanou další »pochodně«. Pochodeň č. 1. P.S.: Vzpomeňte na srpen.“

Fotogalerie
30 fotografií