Několik měsíců dlouhé spory 9. listopadu nečekaně proměnilo ministerstvo kultury. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) změnil svůj původní postoj, že  zámecký areál půjde do dražby. Dopisem z 9. listopadu prodej odvolal. ÚZSVM nelenil a na toto rozhodnutí bleskurychle zareagoval. Vypsal veřejné výběrové řízení pro krátkodobý pronájem. Nový nájemce by platil 750 tisíc korun měsíčně, částka ale neobsahuje položky za teplo, elektřinu, vodu, plyn a další služby. Nájemce by mohl objekt užívat do konce roku 2019. 

Podle mluvčího úřadu Radka Ležatky je pronájem logický a pragmatický krok: „Abychom se pokusili eliminovat vzniklé náklady za provoz zámku, vypsali jsme výběrové řízení,“ vysvětluje důvod, proč se ÚZSVM rozhodl pro pronájem.

Neví, jestli ho užijí

Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) v čele nové rady magistrátu trval na tom, aby zámecký areál nešel do dražby. Teď se radní budou zabývat tím, jak postupovat dál: „Brzy budeme mít koordinační schůzku, na které budeme řešit projektové zadání pro pronájem areálu. Pokud budou mít objekty podle kolegů Šimrala a Johnové (pozn. red. Piráti, radní pro památkovou péči; Praha Sobě, radní pro sociální oblast) pro Prahu využití, zúčastníme se výběrového řízení,“ prozradil pro Blesk.cz Jan Chabr, radní magistrátu hl. m. pro majetkové záležitosti. 

Do výběrového řízení se mohou přihlásit i soukromí investoři a během svého užívání nesmí nijak poškodit kulturně chráněné nemovité objekty. Podle Chabra nevadí, že by zámek užíval někdo jiný, pokud by se jednalo o krátkodobý pronájem. Magistrát musí nejprve vymyslet nejlepší využití a poté zařídit teprve bezplatný převod. Situaci komplikují i další podmínky nájemní smlouvy, podle nichž musí zámek sloužit ke zdravotním účelům a stodola a vrátnice k administrativě. 

Samotný areál sloužil ke zdravotním účelům od roku 1910. Posledním nájemcem zde byla kanadská zdravotní společnost Canadian Medical Care, které letos skončila smlouva. O Veleslavínský zámek projevila zájem MČ Praha 6, ale ÚZSVM měl s objekty jiný záměr. Původně měl jít 30. listopadu areál z roku 1725 do dražby za vyvolávací cenu 382 milionů korun, nakonec však ministerstvo kultury od dražby upustilo. O dalším vlastníkovi se ještě bude jednat.

Fotogalerie
18 fotografií