Pietní setkání na Ďáblickém hřbitově probíhá vždy 1. června. Dá se tak označit za nejsmutnější dětský den na území České republiky. Jsou tu pohřbené děti vězněných žen z 50. let minulého století, které věznili komunisté. Někteří z potomků se dožili pouhých několika dnů.

Platforma Bez komunistů.cz v čele s předsedou Petrem Markem už několik let upozorňuje na skutečnost, že je nutné na místě realizovat rozsáhlou exhumaci ostatků, aby se zjistilo, kdo všechno tu skutečně naposledy spočinul. Vzhledem k pohnuté minulosti tohoto pohřebiště se totiž může stát, že na místě leží ostatky našich národních hrdinů společně s vrahy minulých režimů.

Úřady nic netuší

V tuto chvíli jde stále ještě o spekulace, které nejsou podložené důkazy. Zdá se však, že o jejich pořízení nejeví nejvyšší české úřady žádný zájem. Redakce Blesk.cz se snažila zjistit, na kterých místech leží definitivní rozhodnutí o tom, zda případnou rozsáhlou exhumaci realizovat, či nikoliv.

Začali jsme u Úřadu dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu (ÚDV), který spadá pod policejní složky. Podle ředitelky Evy Michálkové však tato instituce nemá žádnou reálnou kompetenci o této věci rozhodovat. Další dotazy tak směřovaly na ministerské úřady.

Ministerstvo kultury dle mluvčí Simony Cigánkové neví o žádném projektu na prozkoumání Ďáblického hřbitova, má navíc jinou náplň práce dle kompetenčního zákona. Dle mluvčího ministerstva obrany Petra Sýkory má tato instituce v kompetenci pouze válečné hroby a pohřebiště, hřbitov v Ďáblicích však tuto definici nenaplňuje. Ministerstvo pro místní rozvoj odkázalo redakci Blesk.cz zpátky na ministerstvo kultury, čímž se uzavřel bludný kruh.

Ani samotná vládní instituce v pátrání nepomohla. Její tisková mluvčí Petra Doležalová naši redakci odkázala na ministerstvo pro místní rozvoj, což dle výše psaných řádků pátrání nijak neposouvá.

„V České republice v současnosti není k takovému projektu vůle. Je to špatně. Připomínám případ Polska, kde obdobná událost dlouhodobě běží a akci se podařilo iniciovat. Projekt probíhá už za třetího prezidenta a napříč politickým spektrem,“ uvedl pro Blesk.cz v reakci na marné získávání informací Petr Marek z platformy Bez komunistů.cz.

Správa pražských hřbitovů by se nebránila

Správcem Ďáblického hřbitova je Správa pražských hřbitovů (SPH). Ta ve svém vyjádření upozornila na skutečnost, že předpokládaný rozsah exhumačních prací a následná dlouhodobá identifikace vysokého počtu ostatků je natolik nákladným projektem, že požadované prostředky ze státního rozpočtu mohou dosáhnout astronomických částek.

„Takový proces by se měl rozhodně týkat nejen zmíněného dětského hřbitova, ale i jeho okolí, kde jsou předpokládány šachtové hroby používané za dob nejen komunismu, ale i předchozího nacismu. Z etických důvodů se ale domníváme, že by k takové exhumaci rozhodně mělo v budoucnu dojít a jako správci hřbitova jsme připraveni poskytnout veškerou součinnost, tak jako tomu bylo i v případě exhumace ostatků pátera Toufara v roce 2014,“ uvedla za SPH Oldřiška Dvořáčková.

Fotogalerie
12 fotografií