Modřanská rokle a její okolí je nádherná oáza klidu na území Prahy, která se těší neustále větší oblibě. Za poslední roky tu podle myslivců ze spolku Jestřáb Cholupice několikanásobně narostla návštěvnost. Tato skutečnost však s sebou přináší také mnohé negativní vlivy, za kterými stojí hlavně bezohlednost některých návštěvníků.

„Problémy jsou hlavně s neukázněnými pejskaři. Dochází tu ke štvaní a dávení zvěře. Při stahování mrtvé zvěřiny zjistíme, že došlo k zadávení psem. Kolikrát je to vidět na první pohled, zvěř je potrhaná a jsou na ní jasné známky napadení psem,“ uvedl Josef Holeš z mysliveckého spolku, který má na starosti celkem 1400 hektarů mysliveckých ploch na území Modřan, Cholupic, Točné a Břežan.

V loňském roce došlo tímto způsobem ve zmiňované lokalitě prokazatelně k úhynu 19 kusů vysoké lesní zvěře. Dalších 15 zvířat zemřelo na okolních silnicích. „Také v tomto případě to může být dílem vina psů, kteří zvěř zvednou, a ona pak v panice vběhne na silnici, kde ji srazí nějaké vozidlo,“ popsal další události v oblasti Modřanské rokle Josef Holeš.

Mnoho dalších vlivů

Podle hospodáře mysliveckého spolku Stanislava Kostky si mnoho lidí ani neuvědomuje, co všechno dokáže pes způsobit, když se zaběhne někam do porostu. Může tam totiž být schované srnče, které působí opuštěně, ale jeho matka se pravděpodobně jen odešla napást a hodlá se k mláděti vrátit. „Když ale k srnčeti přijde pes a očuchá ho nebo olízne, tak ho prakticky zabil. Máma už k němu nejde a srnče uhyne. To samé se děje u malých zajíčků,“ prozradil další smutné okolnosti chování místních návštěvníků Stanislav Kostka.

Video
délka: 02:05

Členové mysliveckého spolku Jestřáb Cholupice hovoří o problémech v Modřanské rokli. Daniel Vitouš

Jak už to tak bývá, je to hlavně o lidech. Možností prevence proti podobným nešťastným situacím má totiž zdejší myslivecký spolek velmi málo, prakticky jde pouze o šíření informací s celou touto problematikou. „Jsou lidé, kteří nás chápou. Jsou lidé, kteří nás neberou a myslí si, že si tu mohou dělat, co chtějí,“ dodal Josef Holeš.

Fotogalerie
18 fotografií