Preventivně záchranáři na Václavském náměstí 31. prosince umístí v 16 hodin modul pro hromadná neštěstí Golem s přibližně patnácti zdravotníky, který disponuje třídicím a ošetřovacím pracovištěm, štábním a dispečerským pracovištěm, sociálním zázemím pro zdravotníky a strojovnou.

„Dále bude v oblasti Václavského náměstí rozmístěno pět zdravotnických posádek, z toho jedna lékařská,“ uvedla tisková mluvčí pražské záchranky Jana Poštová. Záchranáři řeší hlavně úrazy v souvislosti se zvýšenou konzumaci alkoholu při novoročních oslavách. Častou příčinou zranění je také chybná manipulace se zábavní pyrotechnikou, u které je nutné striktně dodržovat návody k použití.

„Také na Staroměstském náměstí a v jeho přilehlém okolí budou mimořádně umístěny čtyři posádky rychlé zdravotnické pomoci. Provoz posílí i dvě posádky záchranářů, které budou k pacientům vyrážet z výjezdových základen,“ dodala Poštová.

Požáry 

Ve vyšší pohotovosti budou i hasiči. Ti každý rok »hasí« nechtěné následky této zábavní pyrotechniky. Jen loni vyjížděli celkem k 19 požárům, z toho 18 způsobila pyrotechnika. 

„Nejčastěji hoří trávní porosty, kontejnery s odpady, okrasné keře nebo věci na balkonech. V poslední době dochází i k zapálení odstavených aut, každoročně se objevují případy vyhořelých bytů, do kterých vletěly zapálené světlice, a tak dále,“ uvedl Martin Kavka, mluvčí pražských hasičů.

Při zacházení se zábavní pyrotechnikou je třeba dodržovat několik zásad: 

1. Dbejte na to, abyste při používání zábavní pyrotechniky neohrozili zdraví ani majetek svůj či někoho dalšího.

2. S pyrotechnikou je nutné manipulovat zásadně na volném prostranství, daleko od obydlí, tak aby nemohlo dojít např. k vniknutí světlice do oken či zapálení střechy nebo zapálení aut a keřů. Obzvláště rizikové jsou pak prostory blízko zdravotnických či školských zařízení. Zábavní pyrotechnikou se samozřejmě nesmí mířit do oken či dokonce na lidi.

3. Se zábavní pyrotechnikou nesmí nemanipulovat nezletilé děti bez dozoru dospělých. I její skladování před použitím musí být mimo dosah dětí.

4. Pozor si dejte také na zvukové efekty nejrůznějších petard. I když nejsou nebezpečné z požárního hlediska, mnohdy jsou doprovázeny značnými zvukovými efekty. Ty mohou v případě nevhodného odpálení poškodit sluch.

5. Pokud si chcete udělat radost něčím větším, např. ohňostrojem, mějte prosím na paměti, že tak může učinit jen odborně způsobilá osoba. Svěřte tedy jejich realizaci radši odborníkům či si zajděte na ohňostroj pořádaný vaší obcí.

Fotogalerie
5 fotografií