Na tři pacienty, již čekali na transplantaci ledviny, se konečně usmálo štěstí. Konečně totiž mohli podstoupit operaci, která jim může zachránit život. Ledvinu jim chtěli darovat jejich blízcí, ti ale z biologického hlediska nemohli. A tak se všichni přihlásili do programu, jenž jim v zářijovém párování, kam poslala data i vídeňská univerzitní nemocnice, našel shodu.

 

Následovala tříměsíční příprava, do které se jen na české straně zapojilo více než 60 zdravotníků a dalšího personálu. „Příprava takovéto spolupráce byla velmi náročná. Pacienti, tedy dárci i příjemci ledvin, zůstávali ve svých zemích, mezistátně ,cestovaly‘ testované krevní vzorky a nakonec i orgány určené k transplantaci,“ popsal přednosta Transplantcentra IKEM Ondřej Viklický.

Odběry ledvin od prvních dvou žijících dárců začaly v úterý ve stejnou dobu v IKEM i ve vídeňské nemocnici, aby se zkrátil čas před transplantací. Ledviny mezi Českem a Rakouskem převezly sanitky, po dálnici D1 a dál k hranicím jely se zapnutou výstražnou signalizací a rakouský vůz doprovázela česká dopravní policie. „Odebrané orgány tak mohly překonat přes 330 km bez zbytečného zdržování,“ uvedl ředitel IKEM Aleš Herman.

Vytištěná 3D ledvina

Žijící dárci s možnými příjemci jsou v IKEM počítačovým programem párováni od roku 2012 každé tři měsíce. Vídeňská univerzitní nemocnice se do systému zapojila loni. „Párování probíhá na základě imunologické shody. Ta je velmi důležitá, jako chirurgové ale vidíme ještě jedno úskalí i v reálné podobě ledviny, která může vykazovat některé anomálie,“ podotkl přednosta Kliniky transplantační chirurgie IKEM Jiří Froněk.

Lékaři proto nechali vytisknout reálný trojrozměrný model ledviny dárce. „Pro párové výměny ledvin bychom rádi používali 3D tisk i do budoucna, aby kolegové v přeshraničním centru měli detailní představu, jak ledvina, která za nimi pojede, bude vypadat,“ doplnil Froněk.

Fotogalerie
11 fotografií