„Pracovníci Lesů hlavního Prahy zaznamenávají výskyt našeho největšího brouka pravidelně především v lokalitách, kde se nachází staré duby. Ty totiž tento druh brouka potřebuje pro svůj vývoj. Ve starém dřevě žijí jeho larvy, jejichž vývoj trvá několik let. Proto ho lze nalézt ve starých městských parcích, kde má příhodné podmínky. Jedná se o chráněný druh, který svou velikostí vždy upoutá svou pozornost,” řekla pro Blesk.cz Petra Fišerová, tisková mluvčí Lesů hlavního města Prahy.

Roháč obecný se objevil i na Praze 5 na jedné z předzahrádek, které se nacházejí v ulici Pod Kavalírkou.
Roháč obecný se objevil i na Praze 5 na jedné z předzahrádek, které se nacházejí v ulici Pod Kavalírkou.
Autor: Martina Neckářová

Přesný počet brouků žijících v metropoli se však neví. „Předpokládáme, že ve spojitosti s šetrným lesnickým přístupem, který podporuje zachování části starých, rozpadajích se a trouchnivějících stromů vhodných pro mnohé hmyzí druhy, jeho výskyt bude častější,” dodala Fišerová. V poslední době tak můžete roháče spatřit v okolí Petřína, Kinského zahrad nebo v Chuchelském háji.

Roháče obecného potkal na svých toulkách Prahou i Michal K., kterému se ho podařilo vyfotit přímo poblíž Pražského hradu. Další kousek byl vyfotografován na Kavalírce. „Seděli jsme s přítelem na naší předzahrádce a najednou na noze stolu přítel uviděl zhruba 6centimetrového roháče. Zhruba dvě hodiny jsme ho bavili, nakonec se odlepil od země a jako malý vrtulník odletěl,“ uvedla Martina N., která na Kavalírce bydlí. To, že se na Kavalírce roháčům opravdu líbí, potvrdil i ředitel odboru monitoringu biodiverzity serveru Nature.cz Karel Chobot.

„V Praze jsou zmíněné lokality známé - roháč je znám v podstatě v souvislém pásmu parků od Petřína na Smíchov, tedy na Kavalírce, Klamovce nebo například Skalce. Petřín je pro roháče dokonce evropsky významnou lokalitou soustavy Natura2000,” uvedl pro Blesk. 

„V tomto pásu tedy nejde o překvapení, ale o další potvrzení výskytu, ale i ta jsou zajímavá a cenná. Jsou signálem o dobrém stavu lokalit. Roháč je zvláště chráněný druh, je schopen osidlovat parky, kde je vázaný na staré dřevo a příznivou strukturu porostů. Místa jeho výskytu jsou tak ukázkou „přirozenějšího“ charakteru parku a jsou v podstatě pochvalou jeho správce,” dodává Chobot.

Kousnutí od samičky Roháče obecného může i hodně bolet

Roháč obecný je největším nejen naším broukem, ale zároveň i evropským. Nejčastěji ho potkáte ve smíšených lesích, které pronikají i do vhodných městských parků. Ke svému vývoji potřebuje hlavně listnaté lesy s dostatkem starých a ztrouchnivělých pařezů či kmenů. Mezi hlavní faktory, které život brouka giganta ohrožují, patří především lesnické zásahy a odstraňování dřeva.

Člověk by čekal, že bude takový živočich vybavený velkými kusadly hmyzožravý, ale opak je pravdou. Živí se nektarem a šťávou z rostlin a stromů. Ačkoli by si mohli mnozí myslet, že kousnutí od samečka vybaveného takovými zbraněmi bude bolet, je na omylu. Naopak kousnutí samičky, která má kusadla menší, člověka značně zabolí. Zajímavostí potom je i fakt, že tito brouci žijí pouze několik týdnů. Daleko větší část života totiž stráví na stromě jako larva.