Areál jedné z největších poliklinik v Praze byl vystavěn v 70. letech minulého století. Objekt se nachází v Plaňanské ulici a jedná se o třípodlažní budovu, která je plně využívána odbornými lékařskými praxemi.

V Návrhu záměru na realizaci rekonstrukce objektu polikliniky Malešice z ledna 2016 se píše, že vzhledem k tomu, že se areál polikliniky nachází ve stavu, který neodpovídá požadavkům na moderní zdravotnické zařízení tohoto typu, je potřeba rekonstrukce.

Nebezpečný azbest čouhá ze zdi

To, že je budova polikliniky opravdu v žalostném stavu dokazuje i odkrytý azbest na jedné z obvodních zdí polikliniky. Plánovaná rekonstrukce by měla proběhnout ve dvou etapách, přičemž první etapa by měla začít 15. června tohoto roku. To je ale na místní zdravotníky příliš brzy.

MUDr. Jiří Holubář ukazuje Blesku část, kde je možné vidět zdraví nebezpečný azbest
Autor: Zuzana Kábelová

„Rekonstrukci polikliniky v Malešicích provází vzhledem k neinformovanosti ze strany města od samého počátku velké pochybnosti. Pronajímatel, lékaři, personál, ale zejména pacienti nejsou o připravovaných změnách vůbec informováni. Nevíme, jak bude rekonstrukce financována, rozvržena, či jak bude nakládáno s toxickými látkami jako je azbest, které se nachází ve starém plášti polikliniky,” řekl své pochybnosti Blesk.cz místní ortoped Vít Kratochvíl. „Budova pochází ze 70. let minulého století a tehdy se azbest ve stavebnictví používal běžně. Firma, která bude rekonstrukci polikliniky provádět, bude muset mít certifikaci k práci s azbestem. Normy jasně stanovují, jak s tímto toxickým materiálem pracovat a myslí se i na takové detaily, aby se do okolí nedostal prach ze stavby,” řekl Vít Novák, tiskový mluvčí Prahy 10.

Zdraví pacientů na prvním místě

Lékaři, kteří na poliklinice působí, mají obavu hlavně o zdraví svých pacientů. Podle nich rekonstrukce nejen omezí chod ordinací, prodlouží objednací lhůty, ale lékaři ošetří méně lidí a budou odkládat operace. „Rekonstrukce polikliniky je nutná, ale za stávajících podmínek je pro nás nepřijatelná. Ze strany města je vedená velmi neprofesionálně - lékaři neví, co se děje a rovněž neznají podmínky, za kterých bude polovina polikliniky uzavřena,” řekl Jiří Holubář, chirurg a traumatolog.

MUDr. Jiří Holubář tvrdí, že pokud na rekonstrukci v červnu dojde není možné stihnout během 2 měsíců lékaře přestěhovat
Autor: Zuzana Kábelová

Lékaři sepisují petici

Důvodem je tak sepsání petice, která radnici Prahy 10 vyzývá k zastavení plánované rekonstrukce. A to do doby, než bude ze strany města dokonale připravena, včetně nezbytného časového a prostorového plánu  o přesunu ordinací po dobu rekonstrukce.

„Pokud radnice Prahy 10 skutečně začne v červnu rekonstruovat, časově není možné zvládnout přesun našich ordinací na jiné místo. I přes námi zaslaný dopis městské části Prahy 10, nás radnice doposud o ničem neinformovala a neinformuje,” dodává Holubář.

Radnice se brání

„Prioritou městské části Prahy 10 je s rekonstrukcí začít na začátku roku 2017, přičemž předpokládané náklady budou 80 miliónů korun. Radnice intenzivně jedná se zástupci společnosti Medifin, proto žádný problém nehrozí. 30. března se přijal rozpočet pro letošní rok, bez kterého nebylo možné vypsat výběrové řízení. Musí být napřed ustanovena funkční koalice, aby mohly být kvalifikovaně přijaty příslušné závěry a rozhodnutí,” dodává Novák.

V minulosti byly v areálu polikliniky Malešice realizovány pouze havarijní opravy nezbytné k zachování provozu kliniky. Městská část Prahy 10 na opravy celého areálu vynaložila od roku 2006 do roku 2013 už 990 108 korun.