Výstava sedmi, respektive osmi mistrů českého skla navazuje svou koncepcí na výstavu, kterou uskutečnila Meda Mládková v roce 1983 v The American Craft Museu na Manhattanu v New Yorku (dnešní MAD − Museum of Arts and Design), kde byli prezentováni Jaroslava Brychtová společně se Stanislavem Libenským, René Roubíček, Věra Lišková, Jiří Harcuba, Václav Cigler a Vladimír Kopecký. Tedy plejáda nejvýraznějších osobností, které v druhé polovině 20. století zásadním způsobem přispěly k emancipaci skla jako výsostného materiálu volné umělecké tvorby.

Newyorskou přehlídku mnozí pokládají za přelomový počin, který přiblížil současnou českou sklářskou scénu americkému publiku a přispěl k jejímu fenomenálnímu úspěchu v USA. Tato velmi úspěšná expozice vznikla z iniciativy Medy Mládkové, která se také ujala tehdejšího kurátorského výběru exponátů. S umělci se osobně znala a měla výborný přehled o jejich aktuální tvorbě, neboť jejich ateliéry v Československu i přes nepřízeň doby a existenci „železné opony“ od druhé poloviny 60. let navštěvovala. Patřilo to k jejím proslulým jízdám za uměním do země, odkud pocházela a která se vlivem neblahých dějinných událostí na několik desetiletí ocitla v zóně daleko od světa demokracie. Nynější výstava v Museu Kampa vznikla ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem a jeho odbornými pracovníky na základě námětu člena Správní rady Musea Kampa JUDr. Jiřího Pospíšila, v žádném případě není rekonstrukcí výstavy z roku 1983, ale zdůrazňuje její důležitost. Zároveň je poctou loni zesnulé výtvarnici Miluši Roubíčkové.

Program Dne otevřených dveří    8. 9. 2016

10 – 17 hodin                     vstup zdarma do Musea Kampa

10 – 16 hodin                     každou celou hodinu krátký výklad o historii muzea

Fotogalerie
7 fotografií