Práce plynařů zaujímají území od supermarketu ve Lhotecké ulici podél ulice Hasova přes Dobevskouk Libušskému potoku. Zásah dále povede podél lesa na Kamýku kolem ulice Levského až k přírodní památce V Hrobech. Celá trasa výměny plynovodu je téměř dva kilometry dlouhá.

Ochranné pásmo kolem plynovodu činí v tomto případě 12 metrů. V tomto pruhu podél prací mohou vlastníci plynovodu kácet stromy pouze na ohlášení a nepotřebují k takovému zásahu povolení.

Podle radnice Prahy 12 není v silách místního úřadu nařídit v takovém režimu vlastníkovi plynovodu náhradní výsadbu za pokácené stromy. Městská část povolila kácení pouze v 11 případech, za tyto stromy tedy náhradní výsadba proběhne. Má však jít pouze o zlomek všech odstraňovaných stromů. Díky novým technologiím odborníci životnost nového plynovodu odhadují na 100 let.