Další ohrožený druh se snaží zachránit v Mongolsku instituce po celém světě. Mezi nimi je i pražská zoo. Sajga mongolská je příbuzná antilopám a k jejím typickým znakům patří široké, daleko od sebe posazené nozdry, které jsou prodloužené a namířené dolů. Tento poddruh sajgy je přitom ještě mnohem vzácnější než známější sajga tatarská, která žije v Kazachstánu a v ruské Kalmýkii.

Všech deset telemetrických obojků v ceně 12 000 eur (asi 300 tisíc korun), pořízených díky Zoo Praha, již nosí sajgy. Ty v minulých dnech pracovníci mongolské ochrany přírody odchytili ve třech oblastech jejich výskytu v polopouštích Chovdského a Gobialtajského ajmagu.

V Mongolsku má zoo i další aktivity:

Video
délka: 02:04.37

Z Prahy do Mongolska odletěli další koně Převalského. Daniel Vitouš

„Díky satelitnímu sledování bude možné detailně monitorovat pohyb sajg a data, která získáme, pomohou nejenom lépe poznat život těchto pozoruhodných zvířat, ale také přispějí k tomu, aby bylo možné účinněji čelit jejich postižení nákazami, které se na ně přenášejí z dobytka,“ vysvětluje Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha.

„Samotný odchyt sajg, které jsou nesmírně plaché a dokáží běžet až rychlostí 80 km/h, byl v rovinatém terénu velmi náročný. I když jsem tomu zpočátku nevěřil, díky zkušenosti mongolských ochránců přírody se všech deset sajg podařilo v plánovaném termínu odchytit do sítí nastražených v mírných proláklinách. Byla to opravdu mistrovská práce, na níž se v dokonalé koordinaci podílelo vždy deset až patnáct lidí vybavených terénními automobily a motocykly,“ doplnil na závěr.
Fotogalerie
4 fotografie