Dětské hřiště je určeno těm nejmenším od dvou do 10 let. Jeho hlavní „atrakcí“ je lokomotiva doplněná bezpečnou houpačkou, kolotočem, péráky a novým pískovištěm. Z původního hřiště pro děti tu zbyla pouze jediná houpačka, která však byla také zrekonstruována.

Rekonstrukce části pro ty nejmenší ale nebyla zrovna levnou záležitostí. Celkové náklady činily 3,7 milionu korun, z čehož 2 miliony byly hrazeny z dotace magistrátu, zbytek platila radnice.

Na jednom z pražských hřišť muž na hlučné děti vytáhl pistoli:

Video
délka: 01:26
720p 480p 360p 240p

Reportáž Aktu.cz: Na hlučné děti na hřišti vytáhl pistoli: Je mi to líto, bouchly mi saze. Aktu.cz

U sportovního hřiště, které je určeno starším dětem a mládeži, byl odstraněn starý a nevyhovující povrch, jenž byl nahrazen novým. Byl zde instalován nový basketbalový koš a další lavičky nebo koše. Hřiště bylo rekonstruováno za skoro 1,5 milionu korun. Dohromady tak nové „centrum“ pro děti z okolních sídlišť vyšlo na více než pět milionů.  

Obě rekonstrukce probíhaly souběžně od podzimu 2016 a dokončeny byly v červnu 2017. Rekonstrukce hřišť byla do plánu oprav zařazena na základě kontrol bezpečnosti a na základě plánu obnovy hřišť v Praze 13.