Do přistavených kontejnerů obyvatelé Prahy 15 budou moci dávat listí, trávu, větve, neznečištěnou zeminu, případně kuchyňský bioodpad rostlinného původu kromě živočišných zbytků. Po celou dobu na místě bude odborná obsluha monitorovat naplňování kontejneru bioodpadem a zároveň bude evidovat počty návozů.

Seznam ulic, ve kterých budou přistaveny kontejnery 14. května:

Stadická x Bolevecká 9:00-12:00

Hostivařská x Kozmíkova 9:00-12:00

Chalupnická x Kubatova 9:00-12:00

Pod Štěpem x Pod Průsekem 13:00-16:00

K Horkám x Nad Košíkem 13:00-16:00

Seznam ulic, ve kterých se biokontejnery přistaví 15. května:

Kunická x Hornoměcholupská 9:00-12:00

U Břehu 473/47 9:00-12:00

Herbenova x Pod Stanicí 9:00-12:00

Dačická x Dubská 13:00-16:00

U Branek x Štěrboholská 13:00-16:00

Sáňkařská x Golfová 13:00-16:00

Do bioodpadu rozhodně nedávejte

jedlé oleje, zbytky jídel, maso, kosti, kůži, exkrementy, uhynulá zvířata, znečištěné piliny a další biologicky nerozložitelné odpady