Restaurátorský průzkum sloupu začal předloni a potvrdil mnohá poškození. Teď začala náročná rekonstrukce, která například nesmí probíhat za deště či mrazu. „Nyní na jaře začneme s opravou hlavice a sochou Madony,“ uvedla Ilona Pelíšková ze Správy veřejného statku města Plzně.

Pokud vše půjde podle plánu, začne ještě letos samotná oprava těla sloupu. „V dalším roce dojde na sochařskou výzdobu. Závěrem se opraví balustráda, schodiště a posledním krokem bude oprava zábradlí, které je v dobrém stavu,“ popsala Pelíšková.

Práce místních umělců

Morový sloup, který patří k nejvýznamnějším plzeňským dominantám, stvořili v 17. století především místní umělci a řemeslníci. „Jeho barokní pojetí bylo tehdy velmi moderní a ostře kontrastovalo s okolními stavbami,“ řekl vedoucí Odboru památkové péče Karel Zoch.

Původní sochařská výzdoba sloupu pochází z dílny plzeňského sochaře Kristiána Widemanna. „Zahrnovala sochy patrona města Plzně sv. Bartoloměje, českého zemského patrona sv. Václava, patrona proti nebezpečí ohně sv. Floriána, patrona proti morovým ranám sv. Rocha a sv. Rozálii Palermskou, další dobově oblíbenou protimorovou patronku,“ vypočetl Zoch.

Na vrcholu sloupu je osazená replika gotické Plzeňské madony. Její opuková socha z období konce třetí čtvrtiny 14. století je umístěna na hlavním oltáři v nedaleké katedrále sv. Bartoloměje.

Sochy svatých

„Původní sochařská výzdoba sloupu byla o další sochy obohacena v roce 1714, tedy po dalším moru, jenž zasáhl Čechy včetně Plzně rok před tím. Tehdy přibyly na sloup opět z dílny Kristiána Widemanna sochy sv. Františka Xaverského, sv. Petra z Alkantary a sv. Barbory,“ dodal Zoch.

Morový sloup, který je zapsaný jako kulturní památka, prošel za dobu své existence mnoha opravami a zásahy restaurátorů, a to například v letech 1814, 1856, 1874, 1890, 1931, 1946, 1964, 1985-1987. Poslední a jen konzervační zásah se uskutečnil v roce 2006, tedy před více než 14 lety.

VIDEO: Návrat Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí v Praze.

Video
délka: 03:04.59

Mariánský sloup se vrací na Staroměstské náměstí. Sochař Petr Váňa začal 17. února 2020 s obnovou sloupu. Jiří Marek