„V Poohří jde o hodně příjemný projekt a jede už řadu let,“ uvedl chovatel hadů plzeňské zoo Jan Dohnal, který se na záchraně a studii také podílí.

Počet hadů tam Dohnal odhadl na zhruba 500. „Jde o jednu z mála populací v Česku, ale tato je kryptická, tedy izolovaná, v Poohří mezi Ostrovem nad Ohří a Chomutovem,“ dodal.

Izolovaný výskyt užovky stromové v údolí Ohře mezi Doupovskými a Krušnými horami je jedním ze třech míst v Evropě. Další jsou v Německu a Polsku.

Římané nebo Mattoni

Vznik odloučené populace v Poohří se přičítá římským vojskům, která užovku uctívala jako symbol lékařů. Druhým možným vysvětlením je pak rodina Mattoni, která tu užovky na konci 19. století vypustila.

Užovka stromová neboli užovka Aeskulapova je velký a štíhlý had. V ČR dosahuje kolem jednoho metru délky, v jižnějších oblastech Evropy i přes dva metry. Zbarvena může být žlutě, hnědě i šedě až černě.

Spolek Zamenis

Působí od roku 2006 v Osvinově. Pro záchranu užovky buduje umělá líhniště, pečuje o kamenné zídky, provádí další výzkum a systematické sledování populace a osvětu. Lidé se mohou s hadem setkat a seznámit s jeho ochranou v místním infocentru.

VIDEO: Samici anakondy velké vypouští chovatel Michal Balcar po přeměření a zvážení do jejího nového domova v brněnské zoo.

Video
délka: 00:37

Samici anakondy velké vypouští chovatel Michal Balcar po přeměření a zvážení do jejího nového domova v brněnské zoo. Zdeněk Matyáš