Arboretum v těsné blízkosti hospice a nemocnice tvoří mnoho druhů dřevin, rostlin a travin, které jsou doplněny o odpočinkové plochy s lavičkami a pergolami. Jeho součástí jsou také jezírka spojená vodním korytem, přes které se klenou lávky. Při budování arboreta se podařilo uchovat původních 40 stromů, dalších 126 stromů a téměř 3600 keřů bylo vysazeno.

Arboretum je rozděleno na horní a dolní část, přičemž horní část by měla výhledově splňovat i určitou výukovou funkci. Skládá se z osmi celků, které jsou rozděleny podle jednotlivých rostlinných druhů,“ řekl Petr Vykrut ze zahradní firmy, která měla vznik arboreta na starosti.

V horní části zahradníci vysázeli například vřesovištní rostliny, jako jsou rododendrony, azalky či vřesy nebo růže v rosariu, ale i jehličnaté dřeviny a léčivé rostliny. „Spodní část arboreta je spíše koncipovaná jako přírodní park s velkými travnatými plochami,“ uvedl Vykrut.

Největší překážkou při vzniku arboreta byl podle něj podmáčený terén. „Ne nadarmo se tady tomu říká, že je to na bažinách. Opravdu část těch cest se musela budovat s pomocí speciálních sítí, aby byla zvýšená nosnost těch komunikací,“ dodal Vykrut.

Oplocené arboretum bude přístupné od dubna do října, vždy od 8 do 20 hodin, od listopadu do března bude zavřeno.

VIDEO: Podívejte se na nové Království lesa na Lipně, které bylo otevřeno začátkem května.

Fotogalerie
9 fotografií