Dle nedávného sčítání se jí to docela daří – 79 % z jejích obalů je recyklovatelných nebo opětovně použitelných. Ve svých obalech také snížila používání primárních ropných plastů o 8 % ve srovnání s rokem 2017 a od roku 2020 již ani nevyváží žádný výrobní odpad na skládky. To se týká i českého závodu P&G Rakona, který odpad na skládky přestal úplně vyvážet už o rok dříve. Společnost Procter & Gamble letos slaví více než 30 let své přítomnosti v České republice – a co je lepší oslava než dosažení dalšího milníku při plnění cílů udržitelnosti?

Autor: Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.

„Společnost Procter & Gamble je lídrem nejenom v oblasti kosmetiky a produktů péče o domácnost, ale i ve svých snahách směřujících k udržitelnosti životního prostředí a ekologii. O tom svědčí nejen velké množství dobročinných projektů, ale i četná partnerství s neziskovými organizacemi, a to i v České republice, kde už působíme déle než 30 let,“ vysvětluje směřování Yvette Krubl, manažerka korporátní komunikace Procter & Gamble.

Na skládky se nedostal odpad váhově ekvivalentní 66 Eiffelovým věžím

Co se týká odpadu, Procter & Gamble spočítal, že během jediného roku (od července 2021 do června 2022) se mu podařilo po celém světě odklonit ze skládek tolik odpadu, kolik by vážilo 66 Eiffelových věží, to znamená 675 000 tun.

Autor: Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.

Cíle do roku 2030 se týkají recyklace i emisí

Jakých konkrétních cílů chce společnost Procter & Gamble během následujících 7 let dosáhnout? Ve výrobě se jedná o výrazné snížení emisí z provozu a také nakupování elektřiny jen z obnovitelných zdrojů. Co se týče materiálů a obalů, zde se společnost Procter & Gamble soustředí na hledání nových inovativních technologií a materiálů, díky kterým budou výrobky ekologičtější. Jedná se například o technologie iMFLUX nebo PureCycle. Díky nim budou moci být produkty plně recyklovatelné a jejich výroba bude udržitelnější. Technologie PureCycle navíc umožňuje plasty používat opakovaně, aniž by ztrácely na kvalitě.

Do roku 2030 chce Procter & Gamble docílit také snížení množství primárních ropných plastů v obalech svých produktů o 50 % a snížení emisí v dodavatelském řetězci o celých 40 %. „Věříme, že se nám podaří nalézt takové řešení, díky kterému budou moci být obaly našich produktů znovu použitelné a stanou se součástí oběhového hospodářství. Aby ale oběhové hospodářství fungovalo tak, jak má, musíme spojit síly společně. Proto naše značky, dodavatelé i partneři usilovně spolupracují na hledání udržitelných řešení, abychom docílili toho, že bude snížena spotřeba primárního plastu, a naopak zvýšena recyklovatelnost a možnost opětovného použití našich obalů. Do roku 2030 bychom rádi dosáhli toho, aby všechny naše obaly byly plně recyklovatelné nebo opětovně použitelné. Kromě toho spolupracujeme s partnery i na zlepšení přístupu ke sběru plastů tak, aby se plasty nedostávaly do přírody, kam nepatří,“ dodává Yvette Krubl.

Ačkoliv do splnění ambiciózních cílů zbývá ještě 7 let, již v roce 2022 se podařilo společnosti Procter & Gamble dosáhnout u 79 % spotřebitelských obalů recyklovatelnosti či možnosti obal znovu použít. V minulém roce se také o 8 % podařilo snížit množství vyrobených panenských ropných plastů v obalech. Za poslední 2 roky se navíc podařilo P&G téměř zdvojnásobit používání recyklovaných plastů.

I v oblasti dopravy hledá společnost Procter & Gamble nová ekologičtější řešení, například formou sdílení nevyužitého prostoru ve svých dodávkách nebo zaváděním zeleného vodíku. Do roku 2030 si společnost Procter & Gamble dala za cíl celkové snížení emisí z dopravy hotových výrobků o 50 %.

Autor: Procter & Gamble Czech Republic s.r.o.

Omezení služebních cest nebo lokální potraviny

Kromě ekologických cílů v oblasti výroby, materiálů a dopravy se společnost Procter & Gamble zaměřila i na optimalizaci uvnitř svých kanceláří a provozů. Svým zaměstnancům doporučuje efektivně plánovat služební cesty a využívat při nich ekologičtějších variant dopravy. Například místo letadla zvolit vlak či po městě místo taxíkem cestovat městskou hromadnou dopravou.

Kromě toho do svých kanceláří zavedla systém RECIRCLE, který spočívá v nahrazení jednorázového nádobí tím znovu použitelným. Tento krok se setkal s úspěchem – 75 % zaměstnanců jej hodnotí pozitivně a jsou s ekologičtějším řešením spokojení.

Společnost Procter & Gamble také pro své zaměstnance uspořádala takzvanou Akademii udržitelnosti, v rámci které bylo uspořádáno 11 sezení pro více než 3 tisíce účastníků.