Nejčastější druhy srážek ze mzdy  

Ty příjemnější srážky ze mzdy se obvykle týkají firemních benefitů, jako je například Multisport karta nebo stravenky. Ty vám ale zaměstnavatel strhává každý měsíc a nejspíš si na ně nebudete stěžovat. Ve spoustě případů o těchto srážkách ani zaměstnanci neví, protože je firma strhává už od jejich prvního pracovního dne.

Dalším typem srážky jsou exekuce. Těm se bohužel musí podřídit zaměstnanec i zaměstnavatel. Firma dostane příkaz od exekutora a zaměstnanci každý měsíc strhává část mzdy, kterou posílá exekutorovi, dokud není dlužná částka zaplacena.

S žádostí o postupné strhávání ze mzdy se může na zaměstnavatele obrátit i banka, úvěrová společnosti nebo jen známý, kterému dlužíte peníze. Soudně nařízená exekuce v takovém případě není nutná. I v tomto případě musí zaměstnavatel se strháváním dluhu z vaší mzdy souhlasit.

Posledním případem je náhrada škody. Máte-li se zaměstnavatelem uzavřenou dohodu o hmotné odpovědnosti nebo způsobíte škodu z nedbalosti, může vám zaměstnavatel škodu strhnout ze mzdy. Maximálně vám ale postupně může strhnout 4,6 násobek průměrné měsíční mzdy. Týká se to například případů, kdy ztratíte firemní mobil nebo vlastním pochybením rozbijete firemní počítač.

Za jakých podmínek vám může firma srazit mzdu  

Ať už vám zaměstnavatel strhne peníze za cokoliv, zákon jasně říká, že srážky nesmí přesáhnout polovinu mzdy (ani v případě exekucí). Pokud tedy například ztratíte firemní mobil, který má vyšší hodnotu, než je polovina vaší mzdy, nemůže vám jeho hodnotu zaměstnavatel strhnout v jedné výplatě.

Ze zákoníku práce navíc vyplývá, že zaměstnavatel vám může náhradu škody strhnout pouze za předpokladu, že o tom máte uzavřenou písemnou dohodu. Pokud s vámi zaměstnavatel dohodu nepodepíše, může se jednat o neoprávněnou srážku ze mzdy, která je soudně napadnutelná.

Máte-li podezření, že vám zaměstanavatel srazil mzdu neoprávněně, obraťte se na inspektorát práce. Neoprávněně sraženou mzdu lze také vymáhat soudně pomocí právníka.

Může zaměstnavatel snížit mzdu omylem?  

Většina firem dnes používá mzdový systém podniku, případně účetní systém, ve kterém počítá mzdy. Do tohoto programu účetní každý měsíc zadají vaši mzdu včetně případných bonusů a srážek. Často se používá například účetní program Money S3, který po zadání údajů přichystá hotovou výplatnici, a účetní vám ji předá. Vzhledem k tomu, že program čistou mzdu vypočítává automaticky, snižuje se pravděpodobnost, že účetní udělá chybu.

Pokud tedy váš zaměstnavatel podobný program používá, může udělat chybu maximálně kvůli překlepu či nepozornosti. Při každém podezření, že firma mohla udělat při výpočtu vaší mzdy chybu, se ale co nejrychleji obraťte na účetní. Čím dříve se ozvete, tím snadněji může chybu napravit.