Lepší psychický stav
Podle autorů studie jsou pacienti trpící šedým zákalem po podstoupení operace v mnohem lepší fyzické i emocionální kondici. To potvrzuje i doc. MUDr. Šárka Skorkovská, primářka brněnské oční kliniky NeoVize: „Lidem se po operaci katarakty výrazně zvýší kvalita života a to může souviset s omezením výskytu infarktu či dalších zdravotních komplikací. Ale to platí  pro pacienty v pokročilém stádiu nemoci. My ji v České republice operujeme už v počátečních stádiích, nečekáme, až šedý zákal dozraje. Důležité je, chodit pravidelně na prohlídky.“

Postiženo je půl milionu lidí
„Šedý zákal je onemocněním čočky. Postihuje většinou pacienty kolem 60. roku věku a starší, ale objevuje se i v mladším věku. Může být vrozený nebo vzniknout po úrazu oka. Projevuje se zhoršením vidění do dálky i při čtení, změnou dioptrií. Léčit se dá jen operativně: zakalená čočka se vyjme z oka a a nahradí se umělou nitrooční čočkou. Tato operace patří k běžným ambulantním zákrokům a hradí ji pojišťovna,“ popsal Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Sto tisíc operací
„V České republice se operuje zhruba 100 000 očí ročně, ale ještě v roce 1989 to bylo pouze 11 000 očí za rok,“ říká MUDr. Petr Mašek, přednosta oční kliniky Ostrava a dodává:  „Ve věku nad 75 let už má člověk takřka padesátiprocentní jistotu, že bude mít šedý zákal.“

Jaká je pravděpodobnost vzniku šedého zákalu:

43-54 let     2,6 %

55-64 let     10,0 %

65-74 let     23,5 %

75+ let        45.9 %

Další nemoci oka

Zelený zákal - Pokud se tato nemoc podcení, může vést až ke slepotě. „Zelený zákal je onemocněním zrakového nervu. Postihuje starší pacienty, ale někdy se rozvine i u mladších, může být vrozený a objevit se i u dětí, či po úrazu. Projevuje se zhoršením periferního vidění, ale pacient to nemusí zpočátku vůbec poznat. Léčí se kapkami, v některých případech i operativně. Zelený zákal se však operací jen pozastavuje, nikdy se zcela nevyléčí,“ vysvětlil doktor Stodůlka.

Makulární degenerace - Tou je u nás postiženo půl milionu lidí a souvisí se stárnutím populace. „Jedná se o onemocnění sítnice, při němž se zhoršuje centrální vidění. Může se projevovat i vlněním obrazu. Známy jsou dvě formy – suchá a vlhká. U suché formy onemocnění postupuje pomalu. U formy vlhké se vidění zhoršuje rychle a do oka se musí aplikovat drahé injekce. Makulární degenerace je zodpovědná za 8,7 procenta všech případů slepoty,“ uvedl Stodůlka. 

Cukrovka a oční nemoci
Postižení oka patří mezi nejčastější komplikace diabetu. Jen v roce 2013 kvůli cukrovce osleply dva tisíce Čechů. Diabetická retinopatie neboli změny na sítnici způsobené cukrovkou výrazně zhoršuje vidění. Pokud změny na sítnici pokročí, je nutné ošetření sítnice laserem nebo injekční aplikace léků do oka či operace sítnice. Pokud má pacient cukrovku, je nutné, aby pravidelně chodil na kontroly očního pozadí.