Podle nejrůznějších výzkumů špatně vidí dvě třetiny lidí na celém světě. Je to zřejmě důsledkem životního stylu, v němž převažuje pobyt uvnitř budov pod umělým osvětlením, práce na počítači a trávení volného času před televizí nebo s displejem telefonu v ruce. Oči se jednostraně namáhají a rychleji se unaví. Venku naopak mají naopak možnost zaostřovat do různých vzdáleností nebo trénovat reakce na změny světelných podmínek, což očím (i mozku) prospívá. Mnoho očních vad je ovšem také vrozených nebo zděděných. Naštěstí moderní medicína nabízí možnost oční vady efektivně řešit nejen brýlemi nebo kontaktními čočkami, ale také refrakčními operacemi, které jsou v dnešní době rychlé a bezbolestné.    

Šedý zákal

Toto běžné onemocnění postihuje především pacienty v seniorském věku. Vidění se postupně zhoršuje, pacient vidí zamlženě, jakoby přes igelitový sáček. Jedinou účinnou léčbou je jednoduchá operace, během níž je zkalená čočka nahrazena novou, umělou. “Moderní medicína umožňuje operovat bez bolesti a přesně, samotný zákrok trvá zpravidla patnáct minut a pacient po něm odchází domů,” vysvětluje docentka Šárka Skorkovská, primářka Oční kliniky NeoVize v Brně. Při operaci šedého zákalu je možné využít nejen skalpel, ale také speciální femtosekundový laser LenSx. Během operace počítač hlídá přesné zacílení laseru, který kromě odstranění zkalené čočky zároveň opraví třeba astigmatismus.

Operace pomocí špičkového femtosekudového laseru trvá pár minut.
Operace pomocí špičkového femtosekudového laseru trvá pár minut.
Autor: Neovize

Astigmatismus

Nerovnoměrné zakřivení rohovky se na první pohled pozná podle mhouření očí při pohledu do dálky nebo natáčení hlavy, ale může způsobovat i migrény, šilhání nebo únavu. Astigmatismus bývá často nakombinován ještě s další oční vadou. Pro operační řešení lékař s největší pravděpodobností využije buď laser k zarovnání nepravidelné rohovky, nebo nitrooční operaci, během níž pomocí počítačového navigačního systému přesně usadí do oka torickou čočku.

Dalekozrakost vs. krátkozrakost

Jestliže je někdo dalekozraký, znamená to, že vidí výborně do dálky, ale na krátké vzdálenosti, např. na čtení, nikoliv. Krátkozraký člověk naopak dobře vidí blízké předměty, ale třeba kostel na protějším kopci pouze tuší jako světlou skrvnu. Běžné formy se přestanou zhoršovat po dvacátých narozeninách. Laserová operace umí opravit obě vady, oči se zregenerují velmi rychle a pacienti vidí dobře již druhý den. “Dnešní technologie umožňují provést zákrok tak šetrně, že pacient například po laserové operaci NeoSmile 3D může při dodržení doporučeného pooperačního režimu odjet už za týden k moři,” vysvětluje své zkušenosti primářka Lucie Valešová z pražské kliniky DuoVize.

Vetchozrakost

S přibývajícím věkem, nejčastěji po čtyřicítce, ztrácí oko schopnost akomodace, tedy přizpůsobení na různé vzdálenosti. Nejvíce se to projeví právě při nutnosti zaostřit na písmena v knize nebo na telefon. Je potřeba mít buď velmi dlouhé ruce, nebo brýle na čtení, časem se zhoršuje vidění obecně. Vetchozrakost je operací snadno řešitelná, stačí vyměnit původní lidskou čočku za novou, která koriguje zrak na různé vzdálenosti. Při výběru typu čočky pak je třeba jen myslet na to, kterou ze tří vzdáleností zaostřování chci upravit.

Kontakty:

www.duovize.cz tel.: 777 643 020

www.neovize.cz tel.: 775 858 700