Cukrovka – diabetes mellitus je společný název pro několik různých onemocnění projevujích se zvýšenou hladinou cukru (glukózy) v krvi. Existují přitom dva základní typy diabetu.

PRVNÍ A DRUHÝ TYP

Diabetes 1. typu vzniká nejčastěji v dětství. Jedná se o autoimunitní onemocnění. Dochází při něm k trvalému poškození specifických buněk produkujících inzulin. Diabetes 2. typu se objevuje typicky ve stáří a jeho hlavní příčinou je špatná životospráva – nadměrný příjem tuků a cukrů, nedostatek pohybu. Při vzniku obou typů se ovšem uplatňují i genetické vlivy.

Autor: Shutterstock

RIZIKO KOMPLIKACÍ

Jak ji poznáte? Příznaky diabetu jsou únava, častý pocit žízně, časté močení, zánětlivá onemocnění močopohlavního systému nebo kůže, svědění, případně hubnutí. Při hyperglykémii v těle probíhají i závažné změny, které nemusejí být dlouho patrné. Dochází k urychlení rozvoje aterosklerózy a tím nárůstu rizika infarktu či poruch prokrvení dolních končetin. Poškozovány jsou i drobné cévy vyživující ledviny a oční sítnici, což může vést až k selhání ledvin a slepotě. U diabetiků pak dochází ke specifickému poškozování nervů. To se může projevovat zhoršením citlivosti zejména v oblasti dolních končetin, změnami fungování trávicího traktu, močopohlavního (např. sexuální potíže) nebo srdečně cévního systému. Pacienti s diabetem mají zhoršenou funkci imunitního systému, častěji se u nich také rozvíjí šedý zákal či některá nádorová onemocnění.

SLADKOSTI NEJSOU NA VINĚ

Mylné je přesvědčení, že za cukrovku může konzumace sladkostí. Cukr není hlavním viníkem. Velkou roli u diabetu 1. typu hrají genetické dispozice, kde spouštěčem může být relativně nevinná virová infekce. Nejčastěji se projeví u dětí a osob do 35 let.

Ani za diabetes 2. typu nemůže cukr. Jeho příčinou je nezdravý životní styl, nadváha, obezita. Ve většině případů mu lze předcházet vyváženou stravou a pohybem. Tento typ vzniká obvykle po 40. roce věku a s přibývajícími léty riziko výskytu roste.