2. červen 2020
Svátek slaví Jarmil, zítra Tamara

Odborníci na telefonu Blesku: Velký přehled témat z úřadu práce! Jaké jsou změny v »rodičáku«, příspěvku na péči či podpoře v nezaměstnanosti?

/
 • Odborníkům můžete volat už zítra!
  15. října 2018 ● 10:19

  Jste v nouzi a nevíte si rady? Hrozí vám ztráta práce a toužíte po rekvalifi kaci? Netušíte, jak se změnila výše rodičovského příspěvku nebo podpora v nezaměstnanosti? Zeptejte se už ZÍTRA od 10 do 12 hodin odborníků z úřadu práce a ministerstva práce!

 • 1.

  Příspěvek na bydlení: Tisíce pro potřebné

  Horká linka
  Horká linka
  Autor: Archiv Blesku

  Více peněz potřebným, ale také přísnější pravidla. Tak začátkem letošního roku stát nově nastavil pravidla pro příspěvek na bydlení. Díky nim na příspěvek dosáhne více lidí, zároveň ale má stát nástroje, jak kontrolovat zneužívání příspěvku. Přísnější pravidla pro výplatu peněz spočívají v tom, že lidé pobírající příspěvek musí úřadu práce pravidelně dodávat přehled plateb a vyúčtování záloh. Jinak o peníze od státu přijdou.

   

  Nárok na příspěvek na bydlení mají lidí s nízkými příjmy, pokud jim 30 procent (v Praze 35 procent) příjmů nestačí k zaplacení nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 procent příjmů je menších než normativní náklady na bydlení. Ty určuje stát na základě velikosti obce a počtu členů domácnosti. 

   

  Žádat o příspěvek můžou lidé v nájemních bytech, v rodinných domcích a v bytech družstevních i vlastních. Podmínkou je trvalé bydliště na dané adrese, v případě nájmu nájemní smlouva. O příspěvek se žádá na oddělení státní sociální podpory ÚP podle trvalého bydliště. Pokud stát žádost o příspěvek schválí, je možné peníze získat až tři měsíce zpětně.

   

  Potřebujete poradit? Volejte zítra od 10 do 12 hod.


  Tel.: 225 977 721


  Ing. Jitka Škvorová, ÚP ČR, RNDr. Lucie Benešová, MPSV

 • 2.

  Zemětřesení v rodičovském příspěvku

  Horká linka
  Horká linka
  Autor: Archiv Blesku

  Rodičovský příspěvek zažil letos zemětřesení. Rodiče si mohli začít částku 220 000 korun čerpat podstatně rychleji a po vyšších sumách. Nově myslel zákon i na maminky dvojčat nebo vícerčat, které mají nárok na 330 000 korun.

   

  Částka, kterou může rodič měsíčně brát, se odvíjí od jeho předchozího příjmu v zaměstnání. Nemůže být ale vyšší než 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu měsíčně. Zjednodušeně nemůže brát víc, než bral jako mateřskou.

   

  Matky, které měly před porodem vysoké příjmy (cca 92 000 Kč měsíčně a více) si můžou celý příspěvek vyčerpat už během šesti měsíců a brát zhruba 36 750 Kč. Příspěvek lze brát až do vyčerpání částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.

   

  Některé matky nemají nárok na peněžitou pomoc v mateřství, ale po porodu začínají pobírat rovnou rodičovský příspěvek. Ty pak mohou maximálně brát 7 600 korun zhruba po dobu 2,5 roku.

   

  Maminky vícerčat můžou brát rodičovský příspěvek ve výši 1,5násobku toho, co by připadalo na jedno dítě. Např. pokud by vycházela maximální rodičovská na jedno dítě 11 500 Kč, u dvojčat je nárok na 1,5násobek této částky, tedy 17 250 Kč.


  Příspěvek čekají další změny

  Pro příští rok se plánuje navýšení příspěvku na 260 000 korun. Rodiče s jedním dítětem by si polepšili o 40 000 korun, u vícerčat by byl rozdíl 60 000 Kč (příspěvek by byl 390 000 Kč). Nárok na peníze by měli mít i rodiče, kteří už původní balík vyčerpali. Podmínkou je, že dítě bude v červenci 2019 mladší 4 let.


  Potřebujete poradit? Volejte zítra od 10 do 12 hod.


  Tel.: 225 977 723


  Ing. Jitka Škvorová, ÚP ČR, RNDr. Lucie Benešová, MPSV

 • 3.

  Část pomoci dostávají chudí ve stravenkách

  Horká linka
  Horká linka
  Autor: Archiv Blesku

  Přijít o bydlení a zůstat bez peněz může každý. Stačí ztráta práce, požár nebo vážná nemoc. Pomoc v krizových situacích nabízí stát pomocí tří dávek.

   

  Příspěvek na živobytí

  Příspěvek na živobytí je základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která slouží k zajištění základních životních potřeb v případě, že člověk či rodina nemají dostatečné příjmy. Nárok na dávku vzniká tehdy, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem osoby či rodiny částky na živobytí. Podstatné je, že ÚP ČR při posuzování žádosti zjišťuje, jestli si žadatel skutečně nemůže zajistit příjem prací z objektivních důvodů (např. kvůli zdravotnímu stavu). Částka živobytí se vypočítává každému »na míru«.

   

  Lidem, kteří tento příspěvek berou déle než půl roku, je část dávky vyplácena v poukázkách. Opatření, které u některých osob pobírajících dávky pomoci v hmotné nouzi vyvolalo nevoli, má zabránit tomu, aby peníze od státu skončily v hracích automatech, alkoholu či cigaretách.

   

  Doplatek na bydlení

  Dávka určená lidem s nízkými příjmy, kterým vznikl nárok na příspěvek na živobytí. Její pobírání není vázáno na trvalé bydliště a o dávku mohou žádat i ti, kteří bydlí na ubytovně nebo v azylovém domě. Podmínkou ale je, že takové ubytovny splňují hygienické standardy kvality bydlení. Od loňska zákon umožňuje obcím vyhlášení tzv. opatření obecné povahy. V oblastech, kterých se to týká, pak ÚP ČR lidem, kteří se do nich nově přistěhují, doplatek na bydlení nevyplácí.

   

  Mimořádná okamžitá pomoc

  Tato dávka je určená jen pro mimořádné situace, např. pokud se člověk ocitne v tísni z důvodu živelní pohromy, potřebuje si pořídit nezbytný předmět dlouhodobé potřeby (třeba pračku, ledničku), právě ukončil výkon trestu a nemá prostředky nebo musí zaplatit vystavení kopie osobního dokladu. Nárok na dávku mimořádné okamžité pomoci není automatický, záleží na posouzení konkrétní situace. Ostatně jako v případě všech dávek


  Potřebujete poradit? Volejte zítra od 10 do 12 hod.


  Tel.: 225 977 724


  Mgr. Iveta Sádovská, ÚP ČR 

 • 4.

  Život usnadní příspěvek na péči

  Horká linka
  Horká linka
  Autor: Archiv Blesku

  Závislost na druhých může být peklo. Lidem s dlouhodobými a vážnými zdravotními problémy proto podává pomocnou ruku stát pomocí příspěvku na péči.

   

  O příspěvek na péči si může požádat každý (za děti žádají rodiče), kdo kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebuje pomoc jiného člověka. Za peníze, které od státu dostane, si může zajistit nezbytnou péči podle svého výběru.

   

  Nemocný si nemusí z peněz od státu platit jen pomoc od profesionálů, je možné uzavřít smlouvu o péči třeba se synem, neteří, sousedkou nebo kamarádem.

   

  Výše částky, kterou nemocný dostane, se liší podle toto, jak moc je odkázaný na pomoc druhých. Existují 4 stupně závislosti. U dětí začíná příspěvek na částce 3330 Kč a maximum (IV. stupeň) je 13 200 Kč. U dospělých je minimum 880 Kč, maximum pak také 13 200 Kč.

   

  O příspěvek se žádá na kontaktním pracovišti úřadu práce v místě trvalého bydliště. U nemocných, kteří si o příspěvek na péči nedokážou požádat sami, může žádost podat jejich zástupce, třeba člen rodiny. Musí mít ale plnou moc.

   

  Vyřízení žádosti může trvat i několik měsíců, pokud je ale žádost schválená, peníze dostanete od měsíce, kdy jste podali žádost.

   

  Příspěvek se (možná) zvýší

  V Poslanecké sněmovně se bude koncem října projednávat novela zákona o sociálních o službách, která navrhuje zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na částku 19 200 korun pro ty, o které pečuje osoba blízká nebo asistent sociální péče nebo nepobytové sociální služby.

   

  Potřebujete poradit? Volejte zítra od 10 do 12 hod.


  Tel.: 225 977 726


  Mgr. Otmara Nanque, ÚP ČR

 • 5.

  Rekvalifikace usnadní hledání práce

  Horká linka
  Horká linka
  Autor: Archiv Blesku

  Nezaměstnanost je sice stále na minimu, přesto si řada lidí zaměstnání hledá jen obtížně. Často je limituje věk, zdravotní stav nebo nízká kvalifikace. Nezaměstnaným, kteří jsou v evidenci úřadu práce, může stát usnadnit hledání práce pomocí rekvalifi kace. Získat ji mohou, zjednodušeně řečeno, nezaměstnaní, u kterých je po rekvalifi kaci vyšší šance s uplatněním na trhu práce. To znamená, že se s pomocí státu, který jim zaplatí rekvalifi kační kurz, »přeorientují« na profesi, která je mezi zaměstnavateli více žádaná.

   

  Zájemce o rekvalifi kaci musí (kromě toho, že je v evidenci úřadu práce) splnit i podmínky, které kurz vyžaduje – tedy např. určitý stupeň vzdělání, odpovídající zdravotní stav apod.

   

  Výhodou rekvalifi kace (kterou zabezpečuje úřad práce) je vyšší pobíraná částka než »na podpoře«. Při rekvalifi kaci je nárok na 60 % předchozího čistého měsíčního příjmu, maximálně 18 695 Kč měsíčně.


  Potřebujete poradit? Volejte zítra od 10 do 12 hod.


  Tel.: 225 977 722


  PhDr. Věra Prokopová, ÚP ČR • 6.

  Podpora v nezaměstnanosti se zvýšila

  Horká linka
  Horká linka
  Autor: Archiv Blesku

  Ztráta práce sice není chřipka, »chytnout« ji ale může každý. Dobrou zprávou je ale letošní zvýšení maximální podpory v nezaměstnanosti, díky které lze brát (v závislosti na předchozím výdělku) až 16 682 Kč měsíčně.


  Na podporu nemá nárok každý, kdo přijde o práci. Je třeba mít »odpracováno«, zjednodušeně řečeno být aspoň 12 měsíců zaměstnaný v pracovním poměru, z něhož bylo placeno důchodové pojištění. Podpora se vypočítává z průměrného měsíčního čistého výdělku za poslední čtvrtletí. První dva měsíce se bere 65 %, další dva měsíce 50 % a zbývající dobu 45 %.


  Potvrzení o nemoci

  Nevoli vzbudila vloni u nezaměstnaných nová povinnost, která ukládá nosit v případě nemoci na úřad práce doklad o nemoci. Netýká se ale všech nemocných, jen těch, kteří kvůli nemoci nemohou přijít na dohodnutou schůzku na úřadu práce.


  Potřebujete poradit? Volejte zítra od 10 do 12 hod.


  Tel.: 225 977 725


  Bc. Vendulka Šachová, ÚP ČR  Fotogalerie
  7 fotografií

Diskuse k článku Přidat názor
Počet komentářů: 2

Markotka: Mě by hodně zajímalo,co se děje s těmi co jsou vyřazení z úřadu práce. O tom by mohl Blesk napsat zajímavý článek. Např.,že si musí sami platit zdravotní pojištění 1647 korun měsíčně.

(15. 10. 2018 19:11)
Zobrazit celou diskusi
ČLÁNKY ODJINUD

Dnešní horoskopy