Proč? Muži jsou víc lehkomyslní, že si tak půjčují?
Sedmdesát procent dlužníků jsou muži. Je to dáno asi tím, že častěji podnikají, a tedy si častěji berou půjčky nebo neplatí svým dodavatelům. Jejich dluhy také bývají ve vyšších částkách. Na rozdíl od mužů se výjimečně stane, že by žena měla dluh v řádu set tisíc, natožpak milionů.
 

Někdy to vypadá tak, že tady žijí jen věřitelé a dlužníci, přičemž těch druhých je pochopitelně drtivá většina. Vnímáte to tak?
Takhle zjednodušit to určitě nejde. Drtivá většina z nás je současně v pozici věřitelů i dlužníků. Dlužím někomu a současně někdo dluží mně a může to být třeba přeplatek za vodu, který mi dluží vodárna. Exekuce nastupuje až tehdy, když dlužník nesplnil svoji povinnost ani poté, co mu to nařídil soud. Kromě toho exekuce nejsou vždycky o peněžitých dluzích, ale také třeba o nepeněžitých povinnostech – vyklizování. Jde o případy, kdy dlužník, tedy povinný, má vydat nějakou věc, kterou zadržuje. Měli jsme třeba exekuci na zajištění vytápění v bytě…


Z pohledu většiny jste v tomto případě byli na straně těch dobrých?
Exekuce není o dobru a o zlu. Exekutor není nikdy na straně dobra či zla. Exekutor je posledním článkem justice, spravedlnosti.  K čemu by vám byl rozsudek soudu, že vám třeba váš soused má vydat traktor, když by jej soused nesplnil a nemohl byste se obrátit na exekutora? Kdyby nebyli exekutoři, nebyla by zajištěna vymahatelnost práva a lidé by se nedomohli ničeho. Bez soudních exekutorů by rozhodnutí soudů byla jen cáry papíru.


Většina vašich »zákazníků« jsou ale dlužníci. A dost často mají pocit, že exekutoři svoje postavení vůči nim zneužívají. Novela zákona, platná od ledna, těmto lidem víc usnadňuje život. Jaká je tam podle vás největší změna?
Mají možnost daleko smysluplnější obrany. Jde o ty, kteří se dostanou do exekuce neoprávněně, tedy tak, že věřitel na ně dal návrh na exekuci, ačkoli dluh už měl zaplacený. Třeba jen proto, že jim chce dělat problém. Dosud jste v takovém případě mohl podat návrh na zastavení exekuce nebo odvolání, přičemž odkladný účinek mělo jen odvolání, ne návrh. Teď budete podávat jen návrh na zastavení exekuce, který bude mít odkladný účinek vždy.


Co dělat, když mám pocit, že jsem exekuován neoprávněně? Obrátit se na soud?
Nejdříve na exekutora s návrhem na zastavení. Jestliže věřitel s návrhem souhlasí, uzná, že exekuce je neoprávněná, exekutor řízení zastaví, jinak
o tom rozhoduje soud.


Teď musí být člověk nově informován o tom, že někdo po něm vymáhá nějaký dluh. Má právo na varování…
Ano, jde o takzvanou předžalobní výzvu. Ale to se týká hlavně věřitele. Před samotnou exekucí vám ale musí být doručeno rozhodnutí soudu, a to alespoň tzv. fikcí.


Jak to tedy má vypadat?
Když třeba dlužíte za jízdné, musí vám dopravní podnik poslat výzvu k zaplacení příslušné částky. Teprve když nereagujete, obrátí se věřitel na soud. Dluh se teprve potom zvětšuje o náklady na advokáta, soudní poplatky. Pak může být z tisícovky šest tisíc. Proto je důležité reagovat na onu předžalobní výzvu.

Má člověk, v jehož dveřích již stojí exekutor, ještě nějakou šanci na obranu?
Při exekucích peníze jen letí, nasčítají se za nejrůznější poplatky, tomu by měl nový zákon zamezit.

Ta je vždycky, ale vy jste předtím musel dostat rozsudek soudu, kde bylo napsáno »splňte tu a tu povinnost«, protože jste nerespektoval výzvu od věřitele. Exekutor přichází až po rozhodnutí soudu…


Dobře, ale já jsem teď dostal strach a chci platit. Můžu to zachránit ještě v téhle situaci?
Samozřejmě že ano. Exekuce není trest, je to výkon práva, o kterém rozhodl soud. Smyslem exekuce není odvážet nějaké věci, ale to, aby dlužník splnil svoji povinnost. To může dlužník udělat kdykoliv, a to i v rámci exekuce, čímž je povinnost splněna a exekuce skončí.


Podle novely mám teď právo, aby se exekuce natáčela. Mám ho využívat?
Určitě to mohu doporučit. Koneckonců už dříve jsme ve vlastním zájmu fotili zabavované věci, abychom dokázali, jak soupis probíhal a v jakém stavu věci byly – že třeba televize byla stará, omlácená, ne včera koupená.
 

Teď také nebude možné zabavovat zvířata – domácí mazlíčky. Existují nějaké výjimky?
Vždy se to posuzuje na konkrétním případě. Voříška není možné zabavit, ale když tam bude 10 zlatých retrívrů v hodnotě po 10 tisících, tak je zřejmé, že nejde o mazlíčky, ale že jsou chováni na prodej, takže jsou postižitelní.
I v případě, že máte doma jednoho velmi drahého psa s rodokmenem a různými oceněními z výstav a je jasné, že jeho hodnota hospodářská je vyšší než citová, může být použit na uspokojení pohledávky.


Co se vůbec smí a nesmí zabavit? Existuje nějaký seznam?
Některé věci jsou v zákoně vyjmenovány, ostatní závisí na posouzení situace. Rodině, která má malé dítě, se nezabavuje pračka a lednice. Tedy myslím obvyklá pračka a lednice. Pokud má někdo doma lednici za 150 tisíc s krystaly od Swarovského, bude mu asi zabavena. Například u řemeslníků se ponechává běžné vybavení, ale drahé přístroje, třeba formátovací pila za 200 tisíc, bude zajištěna. Pokud tedy někdo něco dluží, měl by si domů pořídit levnější věci…


Co mám dělat, když mám pocit, že mě exekutor šikanuje nebo si počíná nesprávně? Mám se obrátit na vás?
Ano, i když pocit obvykle nestačí. Můžete se obrátit na exekutorskou komoru, provozujeme třeba bezplatné právní poradny. Stížnost ale můžete podat i na ministerstvo spravedlnosti.

Kolik takových stížností je?
Řádově to budou stovky. Daleko více je různých dotazů. Některé stížnosti jsou ovšem absurdní. Třeba na mě si jeden člověk, který v TV viděl pořad o tom, že exekuce jsou lumpárna, stěžoval, že u něj provádím exekuci. Odůvodněných stížností není ani jedno procento.

Příručka o exekucích vyjde už v pondlěí 11. března společně s deníkem Blesk
Již v pondělí 11. března vychází ZDARMA příručka Blesku: 33 pravidel obrany před exekucí!