S daňovým přiznáním se budete potýkat, jestliže jste třeba jen po část roku provozovali samostatně výdělečnou činnost (i při práci). Papírování vás čeká také, když jste v roce 2009 měli zároveň uzavřenou pracovní smlouvu s více zaměstnavateli, pokud jste pronajímali nemovitost či měli vedle zaměstnání příjmy převyšující 6000 Kč.

Pokud si s daňovým přiznáním nevíte rady, můžete zdarma využít daňovou poradnu, která je otevřená až do 31. 3. 2010 včetně na www.mesec.cz. Zde vám odborníci poradí v komplikovaných nebo jinak nejasných situacích.

Vyzkoušejte: Interkaktivní daňová přiznání a daňová poradna

Kdo je vlastně plátcem daně

Daň z příjmů platí dvě skupiny osob. První tvoří tzv. rezidenti. Jsou to občané s trvalým bydlištěm na území ČR, popřípadě občané, kteří se v ČR obvykle zdržují (alespoň 183 dnů v roce). Ti v Česku podléhají dani z příjmů svými celosvětovými příjmy. Druhá skupina se označuje jako tzv. nerezidenti. Sem patří občané, kteří podmínky rezidentury nesplňují. Ti odvádějí daň pouze z příjmů dosažených na území ČR.

Jaké jsou termíny

Pokud máte povinnost podat daňové přiznání, pak tak musíte učinit do konce března. Když využijete služeb daňového poradce, termín pro odevzdání přiznání se posouvá na konec června. Nepodáte-li daňové přiznání včas, pak vám může fi nanční úřad ze zákona vypočtenou daň navýšit až o 10 %.

Chytré formuláře pro daňové přiznání, které vše spočítají za vás, stáhnete například na serveru Měšec.cz. Termín pro zaplacení daně z příjmů je shodný s termínem pro odevzdání daňového přiznání. Za každý den nezaplacení daně po splatnosti vám nabíhá úrok z prodlení (momentálně 8 % ročně).

Využijte výhod a plaťte méně

Každý poplatník daně (rezident i nerezident) si uplatní slevu 24 840 Kč, kterou si odečte z daňového základu.

Dále můžete uplatnit slevu na vyživovanou manželku či vyživovaného manžela. Podmínkou je, že příjmy druhého z manželů nepřesáhly v loňském roce 68 000 Kč. Do těchto příjmů se nezapočítávají dávky sociální podpory. Sleva na manžela/manželku činí 24 840 Kč ročně (2070 Kč/ měsíčně).

V případě, že je držitelem průkazu ZTP/P, se sleva zvyšuje na 49 680 Kč/ročně (4140 Kč/měs.). Také za vyživované dítě si můžete odečíst z daňového základu zajímavou částku – 10 680 Kč/ročně (890 Kč/měsíčně).

Slevu na dítě však může odečíst pouze jeden z manželů a je možné ji uplatnit za všechny vyživované děti ve společné domácnosti.

Neplaťte státu zbytečně moc a odečtěte si všechny možné výdaje! Například zaplacené úroky z hypotéky, hodnoty darů atd.
Neplaťte státu zbytečně moc a odečtěte si všechny možné výdaje! Například zaplacené úroky z hypotéky, hodnoty darů atd.
Autor: Martin Mithofer

Daňový základ si snížíte také odečitatelnými položkami. Mezi ty patří:

■ hodnoty darů, které jste dali zákonem vyjmenovaným organizacím (např. na charitu, vzdělání či výzkum); mezi dary se počítají i dobrovolná darování krve – za každý takový odběr si můžete odečíst 2000 Kč

■ zaplacené úroky na hypotéky či úvěry ze stavebního spoření, kterými fi - nancujete vlastní bytové potřeby (pokud byt pronajímáte, úroky si neodečtete)

■ zaplacené penzijní připojištění; od daňového základu se odečtou zaplacené příspěvky v rozmezí 6000 Kč až 18 000 Kč

■ zaplacené životní pojištění; odečíst můžete maximálně 12 000 Kč zaplacených v roce 2009

■ odborové příspěvky zaplacené v roce 2009 do maximální výše 3000 Kč

■ úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání až do výše 10 000 Kč, osoby se zdravotním pojištěním pak mohou odečíst až 13 000 Kč, osoby s těžším zdravotním postižením si mohou odpočítat až 15 000 Kč

Další slevy:

■ 2520 Kč/ročně odečte poplatník, který pobírá částečný invalidní důchod.

■ 5040 Kč/ročně odečte poplatník, který pobírá plný invalidní důchod.

■ 16 140 Kč/ročně odečte poplatník, který je držitelem průkazu ZTP/P.

■ 4020 Kč/ročně odečte poplatník, který je zároveň studentem do 26 let nebo absolvuje prezenční formou doktorandské studium až do věku 28 let.

Tyto slevy se od základu daně odečítají nejvýše do té doby, než je výsledkem nula. S výjimkou slevy na dítě (zde se uplatňuje tzv. daňový bonus, tzn. daň jde do »minusu « a vznikne přeplatek), nedochází k jejich případnému vyplacení.

Kdy nemusíte dělat přiznání

Pokud jste v roce 2009 pracovali pouze u jednoho zaměstnavatele (a neměli vedle mzdy další příjem), pak se o daňové přiznání nemusíte starat. Podá ho za vás zaměstnavatel.

To samé platí i pro ty, kteří v minulém roce změnili zaměstnavatele a případně byli po část roku v evidenci úřadu práce.

Podívejte se, kdo nemusí podávat daňové přiznání