Nahlédněte aspoň na chvilku pod pokličku numerologie. Jedním z jejích základních stavebních kamenů jsou životní čísla, která napovědí mnohé o vás, vašem životě a možném souladu s partnerem. 
„Numerologie samozřejmě pracuje s mnohem jemnějšími a detailnějšími rozbory s čísly v datu narození, s jednotlivými roky a obdobími života,“ říká odbornice Lenka Suchardová. Berte tedy následující text jako ochutnávku, a chcete-li vědět víc, vyhledejte specialistu.

 

Jak spočítat životní číslo? Jste-li narozená třeba 2. 3. 1980, pak sečtěte jednotlivá čísla: 2+3+1+9+8+0=23, 2+3+= 5. Pokud máte dvojmístný výsledek, čísla ještě sečtěte na jedno výsledné.

1

Jste nezávislá, podnikává, svobodomyslná, rozhodná, energická, umíte se dobře vyjadřovat. Máte sklony přebírat velení i v lásce, druhý se často musí podřídit. Vaše velká samostatnost vede někdy k osamělosti a uzavřenosti. Jen zřídka dáváte najevo city a dělá vám problém přiznat slabost. Haste včas svoji žárlivost, pramení jen ze strachu, že by někdo jiný mohl být dokonalejší, a tedy atraktivnější než vy.
Hodí se k vám partner s životním číslem: 8, 9, 5

2

Jste laskavá, citlivá, něžná a trpělivá, máte velkou intuici, šestý smysl. Konfliktům se vyhýbáte, když nemáte na vybranou, snažíte se dojít k porozumění. V práci i v lásce je pro vás velmi důležité harmonické ovzduší, ráda se necháváte vést. Význam pro vás má láska, manželství, přátelství, vztahy s ostatními lidmi. Máte silné osobní kouzlo. Někdy se zaslepeně řídíte heslem „Láska všechno překoná“ a jste pro ni schopná zdolávat spoustu překážek.  
Hodí se k vám partner s životním číslem: 3, 6

3

Jste bystrá, inteligentní, máte bohatou představivost, jste vtipná, společenská, aktivní, ráda pomáháte, samota není nic pro vás. Potřebujete hodně vnějších podnětů, v jednotvárném prostředí (vztahu) totiž ztrácíte elán. Někdy býváte netrpělivá, popudlivá a kritická vůči druhým. V lásce vám nechybí nadšení a náruživost, hledáte partnery, na které můžete být hrdá, ale neztrácíte kvůli nim svůj život a zájmy.
Hodí se k vám partner s životním číslem: 6, 7

4

Potřebujete stabilitu, bezpečí, přesnost, rovnováhu. Jste velmi praktická a máte dobré organizační schopnosti. Dokážete se chladnokrevně rozhodovat, být spravedlivá a spolehlivá, málokdy ale přebíráte iniciativu. Dokážete vytrvale a trpělivě jít po cestě, kterou jste si vytyčila – ať v práci, nebo vztazích. Za úspěchy vděčíte svému úsilí. Velmi důležitá je pro vás věrnost, rodina, hluboké a trvalé city.
Hodí se k vám partner s životním číslem: 7, 4

5

Milujete změnu, pestrost, dynamiku, jste cílevědomá, houževnatá, spontánní, rychle přemýšlíte i jednáte. Málokdy vydržíte na jednom místě, potřebujte stále nové podněty. Vaše touha po změně ale může přerůst v roztržitost a nedostatek vytrvalosti, spousta věcí se vám rychle omrzí. Dokážete být velmi okouzlující a přitažlivá, ale ve vztazích vám hrozí nestálost.
Hodí se k vám partner s životním číslem: 7, 1

6

Máte silný vztah ke kráse a umění, vytříbený vkus, smysl pro harmonii. Dáváte přednost kvalitě před kvantitou, jste odpovědná, laskavá, ráda vyhledáváte smyslné požitky. Napětí a konfliktům se vyhýbáte, volíte cestu nejmenšího odporu, což vede někdy k váhavosti a nerozhodnosti. Toužíte po klidu a souladu, pevné rodině, šťastném citovém životě. Jste senzitivní a romantická. Dokážete být něžná, plachá, nedostupná, svádět a odmítat zároveň, a tím mužům poplést hlavu.
Hodí se k vám partner s životním číslem: 2, 3

7

Jste citlivá, máte smysl pro spravedlnost a křivdy se vás hluboce dotýkají. Jste originální, zajímá vás vše neobvyklé a zvláštní, máte nezávislé smýšlení a velký pozorovací talent. Nevadí vám být sama, ale hrozí, že se příliš uzavřete do sebe. Vaše touha po nezávislosti se projevuje i ve vztazích, těžko vstupujete do svazku a jste citově zdrženlivá. Nejlépe vám bude s mužem podobného naladění.
Hodí se k vám partner s životním číslem: 3, 4

8

Řídíte se přísnou logikou, máte přesný odhad a cit pro detail. Jste ctižádostivá, aktivní, energická, rozhodná, pohotová, máte vůdcovské schopnosti a milujete výzvy. Nerada ztrácíte čas, žijete na plný plyn, jste tvrdá, netolerantní a tvrdohlavá. I po citové stránce u vás vítězí upřímost, přímočarost, vášeň, ale i žárlivost na muže podobného naladění.
Hodí se k vám partner s životním číslem: 1, 7

9

Zdobí vás vznešenost, štědrost, tolerance, nezištnost. Hledáte základní pravdu, duchovní hloubku. Umíte se dobře přizpůsobit a dokážete porozumět ostatním. Máte touhu být užitečná, uskutečnit své ideály, pro které se dokážete i obětovat. Jste velice upřímná, laskavá, ale obvykle žádáte více citu, než sama dostáváte. Vaším hlavním úkolem je nalézt vnitřní rovnováhu.
Hodí se k vám partner s životním číslem: 3, 6


Odborná spolupráce: Lenka Suchardová, specialistka na osobní růst, psychoterapii, numerologii, www.numerologie-suchardova.eu