Beran – 21. 3. – 20. 4. – karta MILENCI

373269:gallery:true:true

Nabízí se velmi otevřená možnost zamilovat se, věnovat významnější přízeň někomu, kdo se chová jinak, než se od něj očekává, nebo sympatizovat s člověkem, který se nepřizpůsobuje stereotypu. Všeobecně hovoří karta o začátku významnějšího vztahu. Potřeba obětavé lásky doslova vpadne do vašich životů a citů. Vztahy se prohlubují nebo, je-li to třeba, končí. Po čase vašeho váhání je citové rozhodnutí na místě. Je to příslib spolupráce, smíru a vzájemné přitažlivosti. Poznáváte, jakých kvalit je pro dobré vztahy zapotřebí. Je nutné dát druhému prostor, aby mohl jít také svou cestou.

Býk – 21. 4. – 20. 5. – karta CÍSAŘ

373262:gallery:true:true

Císař ukazuje, že ve vnějším světě obstojíte, když budete mít víru v sebe sama a budete se spoléhat na vlastní schopnosti. Život máte ve svých rukou a za vše, co vás potká, jste zodpovědní pouze sobě. Je čas využít nových myšlenek pro nové činy. K tomu budete potřebovat pořádek, disciplinu a vůli. Zkoumejte také pečlivěji vztahy k podřízeným a nadřízeným osobám. Pro ženu znamená Císař vnitřní ideál muže - a tak cítíte potřebu mít po boku a kolem sebe muže, kteří jsou vnitřně stejně silní jako vy. Pro muže je Císař výzvou obklopit se lidmi s rovnocennou vnitřní silou. Pozor na zmatky v kontaktu s institucemi typu banka, škola nebo vládní úřad.

Blíženci – 22. 5. – 21. 6. – karta SÍLA

373266:gallery:true:true

Fyzická síla a morální odvaha vám pomohou znovu posoudit situaci a uvědomit si, kam směřujete především v pracovní oblasti. Převezměte zodpovědnost za své činy! Vaším úkolem je zvládnout samolibost, egoismus, nalézt víru v sebe sama a lásku k druhým. Díky morální odvaze překonáte překážky a eventuální neúspěchy. Nezaměstnaní by mohli získat dobrou práci. Síla značí smyslnost, sexualitu, schopnost extáze a všechny pocity s tím spojené. Vybízí sdělovat si s partnerem pocity otevřeně a vyslovovat jindy pro vás nevyslovitelná přání. U nemocných může dojít ke zlepšení zdravotního stavu.

Rak – 22. 6. – 23. 7. – karta VELEKNĚZ

373267:gallery:true:true

Seznamujete se se skrytými silami nevědomí prostřednictvím Velekněze, který vám ukazuje, že je ve vašich silách, abyste si vybudovali vlastní víru a silnější pozici ve světě. Pokuste se zbavit pocitu, že jste na všechno sami. U vás je to velmi dramatické a bolestné, když zjišťujete, že se starými modely chování již není dále možné pokračovat. Budete-li se držet pravidel, která jste si vytvořili v minulosti, mohlo by dojít ke zmatkům, které bude třeba řešit zcela jednoznačně. Vše, co ukazujete druhým lidem svým příkladem života, zpětně ovlivňuje vás samé. Do jaké míry jsou vaše potřeby a touhy v rozporu? Již nemusíte být závislí jen na penězích, porozumění, láska, pomoc druhým, vše je připraveno se rozvinout.

Lev – 24. 7. – 23. 8. – karta VELEKNĚZ

373267:gallery:true:true

Vašim tarotovým průvodcem během měsíce srpna je také Velekněz, ale když dva dělají totéž, není to totéž. Vy si zřejmě vlastní postoj k lidem budete budovat skrze vyřešení osobních vztahů celkově. Budete-li ale prosazovat své názory a potřeby nezávisle na svém okolí, učte se také přijímat za to odpovědnost. Není nutné ovládat co nejvíce lidí a mít poslední slovo. V aktuálním partnerském vztahu může dojít ke změnám, které váš vztah významně posunou vpřed. Někteří si uvědomíte, že je příznivé období k vytváření nového vztahu s pevnějším zázemím. Co pro vás znamená pověst a čest?

Panna – 24. 8. – 23. 9 – karta VISELEC

373268:gallery:true:true

Karta vás upozorňuje na nutnost hledat svůj vlastní zdroj energie, který vám umožní žít na velmi vysoké úrovni. Teprve tomu, co jste skutečně zažili, se nebojíte důvěřovat a cítíte velmi intenzivně, že váš život se týká především vás samých. Karta Viselec vám pomáhá zkušenosti dostatečně rozvinout a dojít ke své osobní síle. Naplnění dojdete, když se nyní poněkud vzdáte radovánek a ponoříte se více do svého nitra. Většinou jde o to podstoupit nějaké riziko nebo se něčeho vzdát. Vztah, který ustrnul ve slepé uličce, se začíná řešit. Není moudré znovuoživovat něco, co již přežívá pouze ze setrvačnosti. Stojí za to pokusit se všemu nechat volný průběh a nezasahovat do běhu věcí. Pak lze očekávat růst duševních sil.

Váhy – 24. 9. – 23. 10. – karta CÍSAŘ

373262:gallery:true:true

Výzvy pro vás přicházejí ponejvíce z rodiny. Určitá společenská událost, které se zúčastníte, může přinést popud ke změně přístupu k vašim blízkým. Během srpna se budete potkávat s věcmi, které budou jednoznačně směřovat k poznání, že ve vnějším světě obstojíte tehdy, když budete spoléhat na vlastní zkušenosti a schopnosti. Císař nabádá vnést pořádek do života. Tam, kde to budete potřebovat, upevněte svou pozici a staňte se vládcem vlastního světa. Položte si otázku, co mohu udělat pro svůj osobní rozvoj? Císař je pro ženu vnitřní ideál muže. Dává potřebu mít kolem sebe muže, kteří jsou vnitřně stejně silní jako vy, jinak ztrácí váš respekt. Pro muže je to výzva obklopit se lidmi s rovnocennou vnitřní silou.

Štír – 24. 10. – 22. 11. – karta VELEKNĚZ

373267:gallery:true:true

Také k vám promlouvá Velekněz, a proto se pokuste neodříkat se odborné rady především v oblasti vaší profese. V popředí vystupuje téma společného bydlení a kvality bydlení jako takového. Zamyslete se nad schopností společného spolužití s partnerem. Tématy jako svatba, křtiny nebo rozvody se to bude v srpnu jen hemžit, a je to dobrá příležitost leccos si uvědomit. Vše, co vidíte kolem sebe prožívat druhé lidi, formuje určitým způsobem i vás. Záležet bude významně na tom, jak o těchto lidech smýšlíte a jaké postoje k nim zaujímáte. Přichází období, kdy si budete stále častěji klást otázku, do jaké míry je člověk závislý na svých hmotných potřebách. Porozumění, láska, pomoc druhým, schopnost dát radu, to vše je mnohem důležitější a i ve vašem životě připraveno se rozvinout.

Střelec – 23. 11. – 21. 12. – karta CÍSAŘ

373262:gallery:true:true

Pro vás by měl být srpen především výzvou postavit se čelem k problémům. První krůčky jsou vždy nejnáročnější. Nezapomeňte ale, že císař vládne především tím, že slouží. Jaké své myšlence vládnete a sloužíte vy? Chcete-li v současné době něco ve svém životě dořešit, potom k tomu budete potřebovat dostatečnou míru sebeovládání. Můžete se zbavit ztuhlosti a nepružnosti, která se u mnohých z vás již mohla začít promítat i do tělesné schránky. O čem víte, že byste toho chtěli v současné době dosáhnout, to si skutečně vážně říká o dořešení. Někteří z vás si musí dávat pozor na sobectví, samolibost, nezdravou pýchu a slabošství.

Kozoroh – 22. 12. – 20. 1. - karta KOLO ŠTĚSTÍ

373264:gallery:true:true

Karta vám pomáhá dospět k rozhodnutím. Když se v tomto měsíci nebudou dít ve vašem životě zázraky, tak něco není v pořádku. Osud je vám příznivě nakloněn, svou roli sehraje také štěstí. Kdykoliv projevíte skutečně silné přání, celý svět se spojí, aby vám pomohl je uskutečnit. Máte k dispozici schopnost ovládat svůj osud a s pomocí svobodné vůle vhodně projevené můžete zpomalovat nebo urychlovat průběh událostí. Střídavé změny je v této souvislosti dobré přijmout, je těžké se jim vyhnout a přijmete- li je, vše se podstatně zjednoduší. Jedná se o nové stadium vývoje, kdy pokládáte důležitý základní kámen a podle jeho kvality se v následujících obdobích života bude vše dále odvíjet. Vnitřní vývoj směrem k naplnění a harmonii se dá předpokládat, nestavíte- li se na odpor. Očekávejte zlepšení v oblastech, kde jste měli dříve problémy. Lze očekávat i šťastný obrat ve vztazích. Z milostných vztahů je třeba vyloučit vše, co je spojeno s pro vás nepříjemnou minulostí. Opětovně zde v sobě probouzíte smysl pro humor a schopnost zasmát se sami sobě, když je to třeba.

Vodnář – 21. 1. – 19. 2. – karta CÍSAŘ

373262:gallery:true:true

Císař promlouvá v měsíci srpnu také k vám. Uvědomte si, že na pouti životem obstojíte, jenom když se budete spoléhat na vlastní schopnosti. Život máte ve svých rukou a za vše jste zodpovědní hlavně sami sobě. Vneste do života více pořádku, hovoříte-li často o zdravém rozumu, tak ho použijte. Ujasněte si a vytvořte si hranice svého území, nad kterým můžete panovat. Budou-li rozumné, pak můžete vládnout nad svými věcmi s láskou, porozuměním a pracovitostí. Váš životní partner není sekretář, kterému dáte úkol starat se o hmotnou stránku vztahu, a vy budete poletovat ve světě myšlenek a plánů. Máte před sebou čas prozkoumat vztah k podřízeným a nadřízeným osobám.

Ryby – 20. 2. – 20. 3. – karta POUSTEVNÍK

373265:gallery:true:true

Dosažení cíle a soběstačnost jsou hlavní témata tohoto měsíce. Učte se vyčkávat, vybudovat pevné základy a porozumět rozdílu mezi samotou a osamoceností. Dostáváte se do fáze vývoje, kdy je nutné se vrátit k objasnění věcí minulých. Nežli začnete s čímkoliv novým, je třeba ukončit to, co by bránilo dalšímu vývoji. Běh událostí se může na nějaký čas sice zpomalit, ale rozhodně se nezastavuje. Neodmítejte dobré rady nebo o nich alespoň uvažujte. Průtahy vám mohou připadat nepříjemné, a tak je dobré se hlídat, abyste se neunáhlili v úsudku a činech. Poustevník značí dobrý pokrok. Je vám dána příležitost vydat se za poznáním a to také s pomocí moudrého člověka.


373263:gallery:true:true

Tarot vyložila Zdeňka Kavalová -Maixnerová Astrologická škola a poradna KAVALLE, www.kavalle.cz