Beran 21. 3. – 20. 4.

Berani jsou odvážní, energičtí, odhodlaní a derou se dopředu. Každou činnost začínají s velkým nadšením, ale s dokončováním je to horší. Často přehánějí a někdy upadají i do extrémů. Za každou cenu chtějí světu ukázat prvotřídní výkon, a proto nejsou nikdy sami se sebou spokojeni. Jsou rozenými vůdci, ale nejsou dobrými podřízenými. Měli by volit jen povolání, ve kterých mohou pracovat samostatně. Pokud mají někoho poslouchat, jsou nešťastní. Nacházejí uplatnění zejména v profesích, která mají co do činění s ohněm, železem a zbraněmi. Proto často vynikají v ozbrojených silách jako odvážní důstojníci, v lékařství jako výborní chirurgové, ale i jako chemici, hutníci, slévači, kováři, mechanici a počítačoví odborníci..

Býk 21. 4. – 21. 5.

Zrozenci Býka jsou klidní, trpěliví a obětaví. Jejich cílem je žít v míru, klidu a pohodlí. Jsou konzervativní a na svém mínění tvrdošíjně trvají. Změny a novinky je obtěžují, protože milují staré, známé a osvědčené. Býci jsou dobří pracanti, pilní, přesní a spolehliví. Uplatňují se ve všech povoláních, kde je vyžadována zodpovědnost. Kde mohou, tam uplatňují své střízlivé logické myšlení. Uplatnění nacházejí v profesích, které souvisejí s prací se zemí, tedy zemědělství, ovocnářství. Mohou se však uplatnit i v chemii a v potravinářském průmyslu. V uměleckých oborech jsou pro ně vhodné profese zpěváků, hudebníků, sochařů, architektů. Kromě toho se uplatňují i v praktických oborech, jako je správa majetku, pohostinství, kulinářství.

Blíženci 22. 5. – 21. 6.

Blíženci mají tolik schopností a talentů, že se nemohou rozhodnout, co by vlastně chtěli dělat.

Jejich bystrý duch jim dovoluje se přizpůsobit každé situaci. Vyhovují jim především taková povolání, kde dochází k neustálým změnám. Mají velký talent pro obchodování. Dokáží se rychle orientovat v potřebách trhu, dokáží velmi dobře odhadnout, co půjde na odbyt a umí se rychle rozhodnout. Mají vynikající předpoklady pro advokacii, zejména pro obhajování, kde se uplatní jejich řečnění, schopné kdekoho udolat. Bývají také úspěšnými novináři, protože se mohou stále a stále pídit po nových informacích a připravovat další vydání. Touha po rozluštění tajemného je někdy přivádí na dráhu nápaditých badatelů, detektivů, pracovníků v informatice.

Rak 22.6. – 22.7.

Raci mají klidnou, přizpůsobivou a zdrženlivou povahu. Přes veškerou nerozhodnost a ostýchavost chtějí být respektováni. Pro Raky se spíše hodí být přesnými a pečlivými zaměstnanci než agresivními šéfy. Mají vynikající paměť, a tak jsou pro ně vhodná povolání, kde ji uplatní. Jsou dobří jako učitelé historie, etnografie nebo kultury. Mohou úspěšně působit i ve všech povoláních, která souvisí s vodou. Jde například o lodní dopravu, výrobu nápojů, farmacii, ale i o rybníkářství, lov ryb, vodní stavby. Také peněžnictví, zejména drobné spoření, jim není cizí. Mnoho Raků má velký herecký talent, ale těžce bojují s trémou. Ženy ve znamení Raka se výborně uplatňují jako pečovatelky, ošetřovatelky nebo sociální pracovnice.

Lev 23. 7. – 22. 8.

Lvi mají zdravou hrdost a jsou to rození vedoucí. Jsou velkorysí, pocity méněcennosti nebo úzkosti jsou jim cizí. Jako vedoucí jsou příjemní a chápající, přičemž přes své velké sebevědomí jsou schopni si vyslechnout rozumnou radu. Se spolupracovníky jednají otevřeně a čestně. Jen by jim neměly být svěřeny finanční záležitosti, protože ve své velkorysosti neznají cenu peněz a jsou schopni utrácet za cokoliv a dávat peníze komukoliv. Uplatňují se i při práci s drahými kovy, zejména se zlatem a drahokamy. Mohou ale být i dobrými malíři, hudebníky nebo herci. Jejich řečnický talent a osobní magnetismus je předurčuje i pro veřejné funkce. Svým vlastním přesvědčením jsou schopni strhnout posluchače a získat je na svou stranu.

Panna 23. 8. – 22. 9.

Panny jsou velmi chytré i zručné a berou život z praktické stránky. Milují pořádek a systematickou práci. Umějí si ji rozvrhnout a do všeho se snaží vnést metodický přístup. Jsou velmi dobrými a pečlivými zaměstnanci. Nikdy jim nelze vyčítat nepřesnost, nedochvilnost nebo dokonce nepořádek. Jejich heslem je korektnost a správnost. Nesnáší ale sebemenší kritiku a berou ji jako osobní urážku. Bývají vynikajícími spisovateli, redaktory a hudebníky. Také v právních oborech, zejména tam, kde je třeba pečlivé a trpělivé práce, mají úspěch. Jejich odborné práce a studie jsou vzorem systematičnosti a pečlivosti – jen ten výsledek nebývá oslňující. Pro svou manuální zručnost jsou vynikajícími jemnými mechaniky, hodináři a údržbáři.

Váhy 23. 9. – 23. 10.

Váhy jsou otevření a čestní lidé, kteří nenávidí spory. Jejich okolí je pokládá za klidné, vyvážené a odolné, ale to je jen zdání. Ve skutečnosti jsou kolísaví a nejistí. Mají ale vysoce vyvinutý cit pro spravedlnost, takže se výborně uplatní jako soudci. Vhodné je pro ně i úřednické povolání. Je radost je mít za spolupracovníky, protože jsou pořádní, skromní a ochotně naslouchají radám. Jejich cit pro krásné nalézá uplatnění v řadě oborů. Jsou aktivními hudebníky, herci a herečkami, malíři, architekty a uměleckými řemeslníky. Pro svůj vybraný vkus, smysl pro harmonické a barevně vyvážené oblečení nacházejí zvláštní uplatnění v oblasti módy. Také mají zalíbení v tanečním umění a v tělesných cvičeních a často se jim věnují profesionálně.

Štír 24. 10. – 22. 11.

Štíři mají velmi jasné a pronikavé myšlení. Jsou bystří a vše nové rychle chápou. Mívají zvláštní a originální názory. Jsou bezmezně zvědaví a více než jiní touží po chvále a uznání. Jsou výtečnými důstojníky, vedoucími uměleckých zařízení a nezřídka bývají i politiky. Velké nadání mají pro lékařství, přičemž bývají výbornými chirurgy nebo praktickými lékaři. Jejich pronikavý pohled a zvídavost se výborně uplatňuje i v diagnostice, protože se nedávají zmást klamnými příznaky a nacházejí skutečnou příčinu nemoci.
Doma jsou i v různých vědních oborech, které vyžadují analytický přístup. Zvlášť vhodné jsou pro ně exaktní přírodovědné obory. Dobře uplatnit se mohou i v malířství, literatuře a poezii.

Střelec 23. 11. – 21. 12.

Střelci jsou veselí, svobodní lidé, kteří bez zábran a ostýchavosti procházejí životem. Touha po volnosti a svobodě jim brání sedět na jednom místě, a tak se necítí být povoláni pro úřednická povolání. Milují pobyt v přírodě, sport a cestování a tak jsou vynikajícími pracovníky nebo průvodci. Umějí se postavit nebezpečí a v krizích nacházejí správná řešení. Uplatňují se i v aplikovaných přírodních vědách a když nemohou, tak o přírodě alespoň teoretizují. Jsou výbornými zahradníky, lesníky, zemědělci, chovateli zvířat, učiteli přírodopisu. Jsou spokojeni i v povoláních, která souvisejí se sportem. Vyhovují jim i povolání, kde se mohou svobodněji projevovat, jako jsou teologie, právnictví nebo medicína, ale mohou být i dobrými vojáky.

Kozoroh 22. 12.- 20. 1.

Kozorozi se vyznačují enormní ctižádostivostí a pílí. Čím těžší a pracnější je úkol, tím více a neúnavněji se do něj ponoří. Neúspěchy je neodrazují, naopak je podnítí k usilovnější práci. Neznají nepřesnost a nespolehlivost. Je možné se na ně plně spolehnout a jsou snaživými spolupracovníky, kteří necouvnou před žádnou námahou. Zvlášť se uplatňují v oborech, kde se rozhoduje o zdraví a životech, tedy jako vedoucí v nebezpečných povoláních nebo v lékařství. Vášeň pro náročné studie nachází uplatnění i ve vědeckých oborech, jako jsou například matematika, zeměpis, archeologie. Také v jazykovědě nalézají zalíbení a vyžívají se v gramatice. K podřízeným jsou současně přísní i přívětiví, a sami jim jdou příkladem.

Vodnář 21. 1. – 20. 2.

Vodnáři jsou skromní, trpěliví a věrní. Jako zaměstnanci jsou zdrojem potíží, a to pro svou rebelantskou povahu a touhu po samostatnosti. Nejlépe se uplatní v povoláních, která mají vztah k botanice, geologii a astronomii. V těchto oborech se dokáží vypnout k neobyčejným výkonům. Vzhledem ke své touze po všem neobyčejném a fanatickém nadšení jsou skvělí v nebezpečných povoláních spojených s technikou nebo s elektrickými přístroji a zařízeními. A kde mohou, tam se uplatňují jako zlepšovatelé a vynálezci. Mohou být i sportovci a závodníky. Mají velké umělecké schopnosti. Jsou stejně tak výbornými spisovateli jako malíři. Ale vzhledem k originalitě svých témat jsou málokdy uznávaní ještě za svého života.

Ryby 21. 2. – 20. 3.

Ryby bývají ostýchavé a nerozhodné. Svému povolání věnují celé srdce. Nerady však vystupují do popředí. Nejlépe pracují v týmu, kde mohou rozvinout své tvůrčí schopnosti. A jsou vděčny za každou pochvalu. Ryby jsou relativně spokojené ve všech povoláních, které alespoň trochu souvisí s vodou. Jsou to zejména potravinářské obory, kuchařství, lékárnictví a samozřejmě i povolání u řek rybníků. Není lepších zdravotních sester a chápajících ošetřovatelů. Umějí si získat důvěru jiných, a tak jim není cizí psychologie a psychiatrie. Protože mají schopnost správně ohodnotit ostatní, jsou dobrými personalisty. V každé Rybě dřímá umělecký talent, a tak se uplatní v návrhářství, propagaci, editorství, inzerce nebo výstavnictví.