V seriálu Ohnivý kuře znějí jazyková zvěrstva. Zopakujme si časování slovesa býti v podmiňovacím způsobu – já bych, my bychom… V žádném případě ne »bysem« a »bysme«. To je nešvar, který má zřejmě původ ve slovenštině.

Když jsem to slyšela z úst Lindy Rybové, která hraje v Kuřeti Malvínku, úplně jsem nadskočila! Jen ve slovenštině můžeme říkat »ja by som« a »my by sme«. Do češtiny se to přenášet nedá, tyto tvary nejsou v pravidlech českého pravopisu. Neexistují! 

Fotogalerie
9 fotografií