A to v zimě trochu slevil ve svých zásad. Jinak totiž nemá ani ty sandály! Dušek, který vyznává alternativní medicínu i způsob života, byl kmotrem zajímavé knížky Kryštof ÁDéHáDě, kterou napsala novinářka a spisovatelka Pavlína Brzáková.

Popsala život se synem, který má diagnózu ADHD, postihující až sedm procent dětí. „Staňte se pro své dítě lodí s pevnou palubou a neste je přes rozbouřený oceán,“ radí v ní mimo jiné autorka.

Co je ADHD? 

ADHD je anglickou zkratkou neurovývojové poruchy s názvem Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Jde o hyperaktivitu s poruchou pozornosti, která někdy přetrvává až do dospělosti.

Fotogalerie
22 fotografií