Zpěvákovi se dostává té nejlepší péče. Přednosta I. interní kliniky hematologie, profesor MUDr. Marek Trněný, CSc., který ho léčí, patří k nejlepším ve svém oboru. Byl i jedním z vědců, kteří se podíleli na léčbě určitého typu rakoviny krve.

Že Karel Gott trpí Non-Hodgkinovým syndromem, se zjistilo při operaci břicha, kterou Mistr podstoupil ještě v IKEM. Poté byl převezen do Všeobecné fakultní nemocnice, kde se ho ujal ten nepovolanější.

Doktor Marek Trněný vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK Praha.  V lednu 2008 byl jmenován přednostou I. interní kliniky VFN a 1. LF UK a v roce 2009 ředitelem ÚHKT. V roce 2009 byl jmenován profesorem onkologie UK Praha. Nejvíc se věnuje nádorům lymfatické tkáně, lymfomům a lymfatické leukémii.

I když je tento druh rakoviny celkem dobře léčitelný, bohužel, ani natolik zkušený lékař v oboru hematologie není schopen určit, kolik času léčba zpěváka zabere. „V tuto chvíli nelze odhadnout, jak dlouho bude léčba trvat,“ uvedl Trněný.

Fotogalerie
11 fotografií