Soudce Martin Hejda z Krajského soudu v Brně v usnesení o úpadku rozhodl, že insolvenčním správcem bude společnost Edl a partneři z Hradce Králové.
Právě této firmě mají podle soudu posílat peníze všichni, kdo mají vůči Polívkovi jako dlužníkovi závazky.

O finančních příjmech farmy vizovického rodáka v Olšanech na Vyškovsku tak nyní rozhoduje insolvenční správce.

Během 30 dnů od zveřejnění usnesení o úpadku se navíc mohou přihlásit další věřitelé. Kromě stavební firmy Kaláb se včas coby věřitel přihlásil architekt, který vypracoval projekt na výstavbu wellness zóny.

Soudce Hejda na 14.května také svolal přezkumné jednání a schůzi věřitelů, kde se bude probírat zpráva insolvenčního správce. Ten musí týden před jednáním předložit seznam pohledávek.

Věřitelé také budou hlasovat o tom, jak úpadek Farmy Bolka Polívky vyřeší. Podle soudu tak není vyloučeno, že se majetek zadluženého valašského krále stane v budoucnu předmětem prodeje!

Polívkova firma dluží Kalábovi téměř osm milionů korun za výstavbu wellness zóny na olšanské farmě. Další necelé dva miliony tvoří podle spisu příslušenství, tedy úroky z dlužné částky.

Bolkova přítelkyně Marcela Černá, která je také jednatelkou společnosti, při insolvenčním řízení namítala, že stavbu řádně nepřevzala, protože některé faktury neodsouhlasila.

Tvrdila také, že jsou na provedeném díle vady. To však soudce odmítl s tím, že podle dokladů Černá coby jednatelka Farmy Bolka Polívky stavbu převzala bez výhrad.

A vady, jejichž odstranění by podle znaleckého posudku přišlo na více než 600 tisíc korun, nijak písemně a včas nereklamovala: „Dlužník při převzetí díla prohlásil, že dílo žádné vady nevykazuje,“ uvedl soudce Hejda.
Podle něj se Polívkova firma ocitla v platební neschopnosti, jelikož má více věřitelů a není schopna platit svoje závazky.

Fotogalerie
4 fotografie