Novinář a spisovatel zemřel v sobotu nad ránem ve věku čtyřiaosmdesáti let. Obřad vedl vrchní zemský a pražský rabín Karol Sidon.

Rodina si přála soukromý obřad bez hostů. Dcera Eva a syn Josef se rozhodli spolu se Židovskou obcí v Praze pozvat Lustigovy přátele a ctitele na modlitbu za zemřelého v sobotu 5. března ve 14:00 hodin do Španělské synagogy. S ohledem na šabat by měli lidé do synagogy přijít s pokrývkou hlavy.

Rodině Arnošta Lustiga dnes poslal kondolenční dopis prezident republiky Václav Klaus. "Ve Vašem otci jsem viděl člověka, který se celý život poctivě snažil najít si své místo v pohnutém světě druhé poloviny dvacátého století, místo na straně spravedlnosti, svobody a základních lidských hodnot," napsal Klaus Lustigovu synovi Josefovi. "Osobnost jeho talentu a jeho osobních i uměleckých kvalit bude chybět nám všem," dodal prezident.

Fotogalerie
1 fotografie

Pohřeb podle judaismu

Zesnulý je pohřben v rakvi nebo pouze zahalen do svého talitu, oblečen v bílém pohřebním rubáši, nazývaném v jidiš kitl. Zpopelňování je většinou zakázáno. Na pohřbu se říkají zádušní modlitby, pozůstalí jsou nazýváni avelim (truchlící).

Na hroby je zvykem dávat místo květin a svíček (jak je obvyklé v Evropě) kamínky, ke hrobům významných učenců se pak připojují i přání nebo prosby napsané na kousku papírku. U hrobů takových významných autorit se pak pořádají i modlitby při výročí jejich smrti. (zdroj: wikipedia.cz)