Zateplení pomáhá také zkrášlovat fasády starých budov a zvedá tržní hodnotu celé nemovitosti. Problematické však v zimním období bývají tzv. tepelné mosty vznikající v místech, kde uniká z budovy teplo ven. 

Tepelné mosty jsou typické pro domy postavené v 70. nebo 80. letech 20. století.  „Po zateplení takto starých objektů lze dosáhnout maximálního efektu v podobě ušetřených peněz za vytápění. Teplo z nich však často uniká skrze špatně izolované podlahy, okna, dveře, stropy či střechy.  Zkrátka všude, kde dochází ke styku různých druhů stavebních materiálů,“ vypočítává Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Autor: Sdružení EPS ČR

Zateplení musí být komplexní

Podle odborníků se při řešení zateplení velmi často zapomíná na části budov těsně přiléhajících k zemi, tzv. sokl a u podsklepených budov spodní stavbu. Zde při chybějícím či špatně provedeném zateplení dochází k promrzání základů, což může vést k tvorbě koutových plísní. Ačkoli Češi zateplují své domy čím dál více a spotřeba osvědčeného pěnového polystyrenu po desetiletí stoupá, na důležitou izolaci soklu se stále zapomíná. „Nezateplení soklové části domu je častou chybou, protože tak vzniká tepelný most se všemi svými negativními vlivy od úniků tepla přes výskyt plísní. Kvalitně provedené komplexní zateplení naopak prodlužuje životnost celé konstrukce,“ vysvětluje Zemene.

Mezi další části domů nevhodné pro využití minerální vlny patří zdivo přiléhající k chodníkům, balkonům, nástřešním konstrukcím nebo třeba terasám. V podobných případech je odborníky doporučováno použít nenasákavý pěnový polystyren, který zcela odolává působení vlhkosti a mrazu. V ideálním případě by měl polystyren sahat minimálně do výšky 300 mm nad terén nebo nad přiléhající konstrukci, tedy do výšky, kde hrozí kontakt vody s fasádou. „Pro izolaci těchto částí domů by neměla být využívána minerální vlna kvůli své vysoké absorpci venkovní vlhkosti. Ta se zde především v zimních měsících tvoří a po nasáknutí může minerální vlna ztratit až polovinu svých izolačních vlastností,“ varuje Zemene.

Co hrozí při použití nasákavého izolantu?

Při zatečení vody do zateplovacího systému s minerální vlnou hrozí znehodnocení a nutnost výměny izolantu. Minerální vlnu je coby vysoce nasákavý materiál po navlhnutí potřeba vyjmout a nechat vyschnout, což bývá často technicky nemožné. Nasáklá minerální vlna je navíc náchylná k přetrhnutí, takže nakonec může dojít k nutnosti úplné výměny materiálu, což opět zvýší vaše výdaje na zateplení.