Podobně jako Budapšť je i Vídeň velkoměstem, které se dívá dopředu. Zároveň nabízí pestrou směs historie, která se odráží v jeho historických budovách. Právě tento fakt inspiroval Hlinku k tomu, aby zachytil dynamiku Vídně jako tunel vedoucí od kořenů k budoucnosti.

“Skrze objekty, které vidíme tiché a nehybné, můžeme pomocí detailů zahlédnout běh historie,” říká fotograf. “Nejde přitom pouze o čistě historické budovy v jejich proměnách, ale také současnou tvář moderní architektury. Tyto formy se postupně vyvinuly, vyrostly na svých předchůdcích s respektem nebo naopak s touhou bořit tradice. V praxi to znamená, že jedno nelze oddělit od druhého.”

Hlinkův pohled boří klasické pojetí Vídně, jako zakonzervovaného velkoměsta. Ukazuje jak staré může bez problémů koexistovat se zcela novým a progresivním. Jedním příkladem za všechny je Knihovna a studijní centrum od architektky Zahy Hadid, které souzní s architekturou nového umění.

Fotogalerie
9 fotografií