PREDMĚT AUKCE

Aukce o  jeden pár bot Manolo Blahnik (dále jen artefakt), který věnuje Museum Kampa. K botám bude přiložen osobní dopis Manola Blahnika. Výtěžek aukce v celé své  bude věnován některé z organizací, zapojených do projektu Blesk Srdce pro vás. 

PRAVIDLA AUKCE

Aukce trvá od 06. 11. 2017 08:00 hod. do 08. 11. 2017 do 20:00 hod. Vydražený artefakt získá ten jeden kupující, který nabídl v aukci nejvyšší cenu.

Přihlásit svoji závaznou cenovou nabídku (cenu, jakou jste ochotni za artefakt zaplatit) můžete pomocí SMS.

Zašlete SMS ve tvaru BLAHNIKmezeraCASTKA na tel. 900 11 03.

* Částkou se rozumí částka, kterou chcete za artefakt nabídnout. Např. pro zadání nabídky 1500 Kč za artefakt zašlete SMS ve tvaru: BLAHNIK 1500

Pro účast v dražbě a sledování aktuální nejvyšší nabídky navštivte tuto stránku - www.blesk.cz/blahnik.

Cena jedné SMS zprávy je 3 Kč vč. DPH. Provozuje CZECH NEWS CENTER a.s.

Infolinka 296 363 199, po-pá 8-16 hod., mobil@cncenter.cz, www.platmobilem.cz

Částka, kterou je možné za artefakt v aukci nabídnout, musí být uvedena ve tvaru bez desetinných míst, tedy zaokrouhlena na celé koruny. V případě, že by byla učiněna nabídka s rozlišením na haléře, bude takto nabídnutá částka zaokrouhlena směrem dolů na celé koruny a takto bude brána v rámci aukce v potaz. Minimální částka, kterou je možné za artefakt nabídnout činí 1,- Kč. Minimální příhoz činí 100 Kč, maximální příhoz 1000 Kč.

V případě, že je zaslaná nabídka nižší než aktuálně nejvyšší nabídnutá částka, bude účastník aukce informován pomocí SMS zprávy. V případě, že je zaslaná částka aktuálně nejvyšší nabídnutá, bude účastník aukce informován pomocí SMS zprávy. V případě, že bude nejvyšší nabídka překonána, bude její zasilatel informován pomocí SMS.

V případě, že kupující, jenž v rámci aukce nabídne nejvyšší cenu, odmítne jím vydražený artefakt převzít a zaplatit, je z aukce diskvalifikován a vydražený artefakt získá kupující s druhou nejvyšší nabídkou.

Pokud kupující vydražený artefakt neuhradí do 14 dnů po skončení aukce, je z aukce diskvalifikován a vydražený artefakt přechází na účastníka aukce s druhou nejvyšší nabídkou.

Pořadatelem a organizátorem aukce je Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových a technickým provozovatelem aukce je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. Aukce se mohou zúčastnit občané České republiky starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení SMS do systému příjmu SMS. Účastí na aukci projevuje každý účastník aukce souhlas, aby společnost CZECH NEWS CENTER a.s. zpracovávala jako správce osobní údaje účastníka aukce, poskytnuté v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, adresa (případně jiné, účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje), a to na dobu neurčitou. Společnost CZECH NEWS CENTER a.s. je oprávněna použít tyto údaje pro své marketingové účely. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně, účastník aukce je oprávněn tento souhlas kdykoliv písemně odvolat. Účastník aukce má právo na přístup ke svým osobním údajům. V případě potřeby si organizátor vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu aukce.

Pozn.: Vyvolávací cena artefaktu je nastavena na 1,- Kč.

V Praze dne 6. listopadu 2017

Dražby se můžete zúčastnit na této stránce.