České republice se Den matek slaví druhou květnovou neděli, podle amerického vzoru. Tento den se slaví na počest všem matkám a mateřství po celém světě. Některé země ho slaví v různé dny a může také vycházet i z jiných tradic, než u nás. Obdoba tohoto svátku byla již ve starověkém Řecku, kde to byla oslava hlavně plodnosti. Svátek takový, jaký ho známe nyní, pochází z Anglie z 16. století. Do většího povědomí vzešel až po té, co ho tehdejší president USA Woodrow Wilson, v roce 1914, vyhlásil jako celonárodní svátek. Bylo to na počest Anny Reeves Jarvison, která bojovala za práva matek.

V Československu se tento svátek začal slavit v roce 1923, jeho propagátorkou byla Alice Masaryková. Po II. Světové válce byl svátek nahrazen Mezinárodním dnem žen, zkr. MDŽ. Po roce 1989 se opět svátek Den matek začal slavit veřejně a současně byl zachován i MDŽ, který se slaví 8. března. V tento den děti své matky obdarovávají. A čím potěšíte každou maminku? Určitě květinou, sladkostí a v hlavně případě dětí bude nejlepším dárkem, ten vlastnoručně vyrobený.