Sto let od Sarajeva: Svatbu Františka Ferdinanda bojkotovala jeho vlastní rodina. Ani bratři nepřijeli!

Arcivévoda František Ferdinand na svatební fotografii s Žofií Chotkovu v rodinném kruhu.
Autor: yt - 
27. 6. 2014
13:23

Byla to nejskromnější svatba, jakou kdy který arcivévoda měl. Proběhla v tichosti na českém zámku v Zákupech a za habsburskou rodinu se jí zúčastnily jen arcivévodova nevlastní matka Marie Terezie z Braganzy se svými dvěma dcerami, nevlastními sestrami Františka Ferdinanda.

Jen co následník trůnu získal od císaře Františka Josefa povolení k sňatku, nemeškal a hned druhý den spěchal do Drážďan pro svoji snoubenku Žofii Chotkovou. Odtud spolu odjeli vlakem do Zákup nedaleko České Lípy, aby si zde 1. července 1900 řekli po devíti letech tajné známosti konečně své „ano“. Ženichovi bylo 36 let, nevěsta byla o šest let mladší.
Svatební portét Františka a ŽofieSvatební portét Františka a Žofie | 

Proč právě Zákupy? Vídeň se vzhledem ke skandálnosti jejich sňatku nejevila jako vhodné místo pro spojení odbojného následníka s českou hraběnkou, která byla pouhou dvorní dámou u habsburského dvora. Nabízelo se sice ještě následníkovo Konopiště, ale ženich se nakonec rozhodl pro zámek v Zákupech. Ten byl v té době letním vdovským sídlem arcivévodkyně Marie Terezie z Braganzy, jeho milované nevlastní matky, která jako jediná z habsburské rodiny za nerovný vztah u císaře opakovaně orodovala.

V této kapli zámku v Zákupech proběhla svatba V této kapli zámku v Zákupech proběhla svatba | 

Nevěsta si na svůj velký den oblékla bílé atlasové šaty s dvouřadou šňůrou perel. Závoj jí sahal až k zemi a vlečka byla pokryta pomerančovými kvítky. Ve vlasech se jí třpytil briliantový diadém. S tím vším ladila svatební kytice, kterou tvořila myrta s pomerančovými listy a květy. Ženich se ustrojil do gala uniformy generála jezdectva.

Krátkého obřadu v zámecké kapli se zúčastnil neobyčejně malý počet lidí. Františka Ferdinanda velmi mrzelo, že jeho svatbu ignorovala takřka celá jeho rodina včetně bratrů Otta a Karla Ludvíka. Naopak hojně byla zastoupena nevěstina rodina: pět jejích sester, z nich tři přišly v doprovodu svých manželů, také bratr Wolfgang a rovněž Žofiin bratranec Karel Maria Chotek, nadšený fotograf, který ze svatby pořídil několik fotografií. Nechyběla ani hlava rodiny hrabě Karel Chotek. Novomanželům svědčili nejvyšší hofmistr následníka trůnu hrabě Nostiz a kníže Alois Löwenstein, který měl čest zastoupit Žofiina zesnulého otce Bohuslava Chotka a dovést nevěstu k oltáři.

Svatební hostina byla spíše střídmá, a když se chýlila ke konci, dorazil na zámek telegram z Vídně s oznámením, že císař povýšil Žofii do knížecího stavu. Titul kněžny z Hohenbergu však stále nestačil na to, aby mohla Žofie u dvora vystupovat jako rovnocenná manželka následníka trůnu.

Svatební oznámení císařského páruSvatební oznámení císařského páru | 

Na závěr všeho přišli hold novomanželskému páru vzdát místní ostrostřelci, vojenští veteráni, hasiči a muzikanti. Brzy nato novomanželé odjeli vlakem do Benešova a odtud kočárem na zámek Konopiště, kde měli strávit líbánky.

 Osm dní po svatbě napsal František Ferdinand své nevlastní matce Marii Terezii: „Oba jsme nevýslovně šťastni a za toto štěstí vděčíme především Tobě. Kde bychom dnes byli, kdyby ses nás neujala tak vznešeným a dojemným způsobem. Neustále o Tobě také hovoříme a naše vděčnost nezná hranic. Žofinka je drahoušek a já jsem proto nevýslovně šťastný. Stará se o mne, daří se mi skvěle, jsem zdráv a mnohem méně nervózní.“

Doporučujeme

Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.

Zobrazit celou diskusi
1080p 720p 360p
Další videa