"O diplomové práci se může mluvit jako o druhé talentové zkoušce. Tou první rozumějme přijímacím řízení ke studiu. Po vymezené době studia nás však zajímá, jak se individuální předpoklady, se kterými byli studenti přijímáni, rozvinuly. Jedná se o průběžný náhled na vývoj jednotlivých umělců, kdy se společenství spřízněných rozprostře do kulturně společenské krajiny," říká o výstavě diplomek rektor AVU Tomáš Vaněk.

Malbu jako diplomovou práci předkládá nejméně 18 diplomantů. Přibližně 15 prací má charakter prostorové instalace nebo instalace využívající prostředky nových médií. Sochařským dílům se blíží sedm diplomových prací. Na výstavě návštěvníci najdou i jednotlivá díla z oblasti kresby, grafiky a performance. Ti, kdo studují restaurování nebo architekturu, se ve svých závěrečných pracích drží charakteru odpovídající specializaci jejich ateliérů. Diplomanti z ateliérů malby, kresby, grafiky, sochařství, ateliérů intermediální tvorby a ateliérů nových médií ale někdy překračují výrazové prostředky, které jsou s jejich ateliéry běžně spojovány.

Výstavu doprovází Diplomantský festival, program doprovodných přednášek, performancí, komentovaných prohlídek a setkání. Mezi jeho zahraničními hosty jsou britský umělec Simon Starling, držitel Turnerovy ceny z roku 2005, rakouská transgender umělkyně Ashley Hans Scheirl či britský tvůrce Mat Collishaw, jehož výstava se právě koná v Galerii Rudolfinum. Program festivalu, stejně tak jako práce diplomantů, bude zveřejněn na webu.