"Jde o sondu do charakteru české společnosti. Publicistický cyklus o autentických osobních příbězích a boji se zavedenou společenskou praxí vzniká v Tvůrčí producentské skupině Lenky Polákové za spolupráce s celou řadou režisérů," uvedla mluvčí. Na seriálu se podílí režiséři Petra Všelichová, Markéta Nešlehová, Ivo Bystřičan, Pavel Dražan, Klára Řezníčková, Aleš Koudela, Jaroslav Večeřa a další. Dramaturgem je Martin Červenka.

Hlavní protagonisté dokumentů se podle Pilařové dostávají do konfliktu s činiteli veřejného života, vlivnými organizacemi, úřady a dalšími institucemi. Zápasí také se společenskými zvyky, tradicemi a normami. Nezřídka při tom poukazují na nedostatečnost platných zákonů a všeobecně přijímaných rituálů. Jednotlivé příběhy přinášejí křehké intimní výpovědi, ale i dramatické reportážní sekvence.

"Často jde o nikdy nekončící donkichotský zápas s větrnými mlýny, neboť protivník, s nímž naši hrdinové vstupují do konfliktu, je silnější, opírá se o platnou legislativu nebo o podporu veřejného mínění," řekla Lenka Poláková. Podle ní jsou často hrdiny příběhů mladí lidé, kteří ještě přicházejí s ideály a mají vůli, sílu a nadšení. Každý z nich řeší zcela konkrétní, většinou i lokálně ukotvený problém.

Pořad chce podle jeho autorů zprostředkovat různé podoby občanské vzpoury a nesouhlasu. "V každém dokumentu zaznívá argument, proč je boj hlavních protagonistů opodstatněný a legitimní. Vedle toho mají prostor i názory protistrany a komentáře odborníků na danou oblast," doplnila Pilařová.

Cyklus začne dokumentem Cestující z vlaku smrti, který se vrací k tragické události ze srpna 2008, kdy se rychlík Comenius srazil se spadlým mostem ve Studénce. "Veřejnost a s ní i ti, kterým tato katastrofa vstoupila do života, stále čekají na konkrétní jména viníků havárie. Ani po šesti a půl letech ale soud konečný verdikt nevynesl," podotkla Pilařová.

Další díl nazvaný Rodičem poslepu přináší příběh nevidomých manželů Olega a Miloslavy, kteří touží po dítěti. Zažádali si proto o adopci. Od počátku se však setkávali s nepřízní lékařů a úředníků. Nejrůznějšími kroky se snažili znemožnit, aby jim bylo někdy nějaké dítě svěřeno. Zkušenosti ze zahraničí však napovídají, že ani takto handicapovaným lidem nelze právo na adopci upřít.