Výchozím bodem výstavy byl podle něj unikátní archiv zhruba tisíce fotografií, zahrnujících pestré dění v nejznámějším skautském oddíle od předválečných let po současnost. V Café Lajka se protnou dva kurátorské výběry z tohoto cenného archivu. Svoji kolekci sestavili členové surrealistické skupiny Nadace R. V. Blažek a Milan Žaloudek, který je dlouholetým členem a bývalým vedoucím oddílu.

Skautský oddíl Pražská Dvojka vznikl na jaře roku 1913 a už v tomto roce uspořádal první tábor u Pelíškova mostu na Sázavě. Po I. světové válce byl vedoucím Prokop Drtina, právník a pozdější ministr spravedlnosti. V roce 1927 se vedení Dvojky ujal Jaroslav "Jestřáb" Foglar, autor mnoha her a knih, pevně spjatých s oddílovým životem, a vedl ho šest desítek let. Po zákazu Junáka nacisty v roce 1940 oddíl fungoval skrytě. Po nástupu komunismu byl rozpuštěn už v prosinci 1948. Navenek vystupoval například jako modelářská hlídka Aeroklubu nebo tábornický oddíl Sokola.

Na konci 50. let Dvojka přijala název Hoši od Bobří řeky a své tábory dlouho pořádala ve Vysokých Tatrách. S výjimkou krátkého obnovení Junáka v roce 1968 se Dvojka mohla naplno přihlásit ke skautingu až po sametové revoluci. Od roku 1992 táboří v krásném prostředí Novohradských hor a funguje s dalšími oddíly ve skautském středisku Dvojka Praha. Během stoleté historie oddílem prošlo přibližně 1000 kluků.

Výstavu Stoleté album pořádá skautské středisko Dvojka Praha za podpory Skautského institutu a Nadačního fondu Rychlé šípy Jaroslava Foglara.