Soud poté na návrh ČNB jmenoval likvidátorem MSD Davida Termera. Důvodem odnětí licence byly závažné nedostatky v podnikání družstevní záložny, které poškozovaly zájmy vkladatelů a ohrožovaly bezpečnost a stabilitu finančního ústavu. MSD v reakci sdělilo, že postup ČNB byl nestandardní, likvidační a předem rozhodnutý. Družstvo také podalo trestní oznámení na neznámého pachatele.

MSD podle ČNB poskytovalo úvěry ve výši desítek i stovek miliónů korun k financování nekonkrétních, neověřených i nereálných podnikatelských záměrů, neprověřovalo při tom řádně bonitu žadatele o úvěr, jeho předpoklady pro řádné a včasné splacení úvěru. Rovněž prý ignorovalo vazby svědčící o možném propojení jednotlivých žadatelů o úvěr a nezabývalo se dalšími riziky spjatými s úvěrovými obchody.

Klienti by o peníze přijít neměli. Záložny jsou stejně jako banky pojištěny u Fondu pojištění vkladů (FPV). Ten poskytuje náhrady za pohledávky z vkladů bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR ve výši 100 procent vkladu maximálně však 100.000 eur (přes 2,7 milionu Kč) na jednoho klienta v jedné bance. Podle mluvčího ČNB Marka Petruše lze očekávat, že vklady členů budou vypláceny z FPV v horizontu týdnů až měsíců.

Podle vedení FPV fond pravděpodobně vyplatí klientům MSD asi 12 miliard korun, což by byla od založení FPV v roce 1994 druhá nejvyšší částka. Na prvním místě je výplata klientům Union banky před deseti lety, kteří dostali 12,4 miliardy. "Fond disponuje rezervami ve výši zhruba 27,5 miliardy korun. Další prostředky může poptat na finančním trhu, případně mu mohou být poskytnuty ze státního rozpočtu," sdělila ČTK ředitelka FPV Renáta Kadlecová. S výplatou by tak podle ní neměly být problémy.

Fond je povinen zahájit výplatu náhrad nejpozději do 24. ledna 2014. FPV oznámil, že již požádal insolvenčního správce o předání podkladů k provedení výplaty a do 15. ledna stanoví den zahájení, místo a způsob vyplácení. Vkladatelé MSD se o tom mohou dozvědět například na webu, facebookové stránce fondu nebo z médií. Při nárokování náhrad nemusí vkladatelé družstva vyplňovat žádný formulář. Stačí, když se na výplatním místě prokážou platným průkazem totožnosti.

MSD má již od května na účtech zablokováno zhruba 2,3 miliardy korun, a to na základě podezření z vyvádění peněz do zahraničí. Zmrazení peněz se podle záložny dotklo zhruba 15.000 lidí z celé republiky. Proti rozhodnutí o zablokování záložna podala zatím neúspěšně několik stížností k pražskému vrchnímu soudu.

Odnětí povolení předcházelo předběžné opatření ČNB z května 2013, které MSD zakázalo přijímat vklady a poskytovat úvěry, a následné prvostupňové rozhodnutí ČNB ze září 2013 o odejmutí povolení působit jako družstevní záložna, proti kterému MSD podalo rozklad.

MSD vzniklo v roce 1999 jako malá regionální záložna se sídlem v Brně a s 30 zakládajícími členy. Podle údajů na jeho webu postupně navýšilo původní základní kapitál 120.000 korun na současných 1,078 miliardy. Nyní jsou pobočky MSD v deseti krajských městech.