Činnosti organizace Pohoda se bude Blesk věnovat celý únor v projektu Srdce pro vás. Její prioritou jsou sociální služby pro dospělé lidi s mentálním postižením. „Máme pro ně denní stacionář, chráněné bydlení a některým můžeme dát práci v kavárně Bílá vrána poblíž Václavského náměstí,“ řekla Blesku ředitelka Pohody Lucie Mervardová.

Pohoda funguje od roku 1998. „V roce 1999 měla Pohoda první chráněné bydlení. Bylo to v Sokolské ulici, kde máme bydlení dodnes. Nyní je tam šest lidí,“ řekla ředitelka.

Plní jim přání

Postupem času Pohoda otevřela i zmiňovaný denní stacionář. Každý den do něj chodí asi 12 lidí, kapacita je 15. „Ten slouží pro klienty, kteří nemají přes den žádnou aktivitu a kteří si kvůli vyššímu věku a hendikepu nemohou najít práci. Ráno k nám přijdou a my je zapojíme do různých aktivit. Oblíbená je třeba dílna, kde vyrábí mýdla či soli do koupele,“ popsala Mervardová.

Podle ní v Pohodě nejde jen o pečovatelský přístup. „Snažíme se k lidem přistupovat jako partneři a respektovat jejich rozmanité požadavky. Takže se jich několikrát ročně ptáme, jaký kurz by chtěli otevřít, a pak se jim přání snažíme vyplnit. Jsou tak více vtaženi do rozhodování o nich samotných a učí se větší zodpovědnosti,“ vysvětluje ředitelka.


Chcete přispět? Číslo dárcovského účtu organizace Pohoda, o. p. s., je 2901095579/2010


Obsluhují v kavárně, zařizují catering

Když Pohoda hledala způsob, jak si přivydělat a zároveň zapojit klienty s postižením do pracovní činnosti, padla v roce 2011 volba na mléčný bar.

Ten si Pohoda otevřela v Praze 13 v domě, který slouží pro žití lidí s hendikepem. „Byla tam ale malá kupní síla. Takže v roce 2014 jsme se přestěhovali do ulice Ve Smečkách a otevřeli kavárnu,“ řekla ředitelka.

Nejde přitom o sociální službu dotovanou z veřejných peněz, ale reálné zaměstnání. Tudíž tam nepracují klienti, ale pracovníci na základě pracovní dohody. Ve směnách se střídá vždy pracovník bez postižení, který vede dva kolegy s postižením.

Kavárna má obrovský význam. „Informujeme tím veřejnost o tématu lidí s postižením. Ti se tu představují jako lidé, kteří jsou schopni pracovat či se podílet na společenských akcích,“ popisuje Mervardová. Kromě obsluhy se lidé s postižením starají i o catering, o který je prý velký zájem.

Pořádají benefiční akci

Jednou z větších událostí, které Pohoda pořádá, je letos i benefi ční akce s názvem Fotka nemusí být ostrá. I vy se můžete přijít ve čtvrtek 8. března v 17 hodin podívat do kavárny Bílá vrána v pražské ulici Ve Smečkách 5. Uvidíte vernisáž fotografi í Roberta Vana, který i osobní přítomností akci podpoří. Součástí benefi ční vernisáže bude aukce podepsané fotografi e Roberta Vana. Moderování večera se ujal kmotr vernisáže Jan Musil. Součástí programu bude také divadelní vystoupení klientů denního stacionáře. Veškerý výtěžek je určen kavárně na zaměstnávání lidí s mentálním postižením a na její vybavení.

Fotogalerie
8 fotografií