ALKA, o. p. s.

Příbramská nezisková organizace poskytuje sociální služby směřující k začleňování osob s lehkým, středním a těžkým mentálním postižením či kombinovaným postižením.

Kontakt: Podbrdská 269, Příbram V – Zdaboř, PSČ 261 01

telefony: 318 654 701, 318 654 242
e-mail: kancelar@alkaops.cz
IČ: 27240185
Číslo účtu: 179 304 855/0600
Web: www.alkaops.cz
FB: www.facebook.com/alkaops 

TŘI, o.p.s.

Obecně prospěšná společnost z Čerčan poskytuje hospicovou a paliativní péči (lůžková i domácí forma), dále třeba sociální poradenství, odlehčovací služby terénní i pobytové atd. Provozuje také Centrum denních služeb.

Kontakt: Hospic Dobrého Pastýře

Sokolská 584, 257 22 Čerčany
telefon: 317 777 381
Web: www.hospic-cercany.cz

Sbírka za účelem shromažďování finančních prostředků na materiální zabezpečení Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, opravy a udržování zařízení a energie. Sbírka je konaná na dobu neurčitou.

Číslo účtu: 107-9459020217/0100 

MAGDALENIUM

Brněnská organizace, která se zaměřuje na pomoc obětem a svědkům domácího násilí. Občanské sdružení Magdalenium je provozovatelem dvou azylových domů pro oběti domácího násilí. Poskytuje psychologickou poradnu, právní a sociální poradenství, terapeutický program pro matky a děti, právní poradenství pro oběti domácího násilí atd.

Kontakt: P.O.Box 113, 657 13 BRNO

telefon: 776 718 459 (po-pá od 7.00 do 19.00)
e-mail: magdalenium2@centrum.cz
IČ: 65351932
Číslo účtu: 2026245339/0800
Web: www.magdalenium.cz 

ELPIDA

Pražská organizace, která pomáhá seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí naší společnosti. Na čísle 800 200 007 provozuje Linku pro seniory - Je to anonymní a bezplatná telefonická služba pro seniory, osoby o seniory pečující a osoby v krizi. Dále provozuje Centrum Elpida - moderní vzdělávací a společenské centrum, místo pro setkávání seniorů. Nabízí poradny, cvičení, tréninky paměti a tematické workshopy. Vydává titul Vital - Nejčtenější časopis pro seniory v České republice.

Kontakt: Na Pankráci 40, 140 00 Praha 4

telefon: 272 701 335 
e-mail: info@elpida.cz
IČ: 27948706
Číslo účtu: 2838425028/5500

Podpořte Centrum Elpida pomocí dárcovské SMS DMS ELPIDA na číslo 87 777

Podpořte Linku seniorů pomocí dárcovské SMS DMS LINKASENIORUna číslo 87 777.
Web: www.elpida.cz  

Raná péče EDA

Raná péče je terénní sociální služba poskytovaná rodinám, ve kterých se narodilo a vyrůstá dítě se zdravotním postižením. Služba se zaměřuje na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte. 

 Obecně prospěšná společnost poskytuje: 

* terénní služby – návštěvy v domácnosti rodiny, kde se dítě cítí nejlépe. Konzultace v navazujících zařízení pro děti, např. MŠ, stacionáře, speciální školy, zdravotnická zařízení apod.,

* podporu při prosazování zájmu klienta – doprovod klienta a konzultace např. na úřadě, u odborných lékařů

* půjčování kompenzačních pomůcek a speciálních hraček vhodných pro děti se zrakovým postižením, telefonické konzultace rodině či pracovníkům zařízení

* ambulantní služby – posuzování zrakových funkcí, rozvoj zrakového vnímání, podporu pohybového vývoje

* základní sociálně právní poradenství, pomoc při výběru předškolního zařízení

Kontakt: Trojická 2/387, Praha 2, 128 00

telefon: 224 826 860
e-mail: praha@ranapece.eu
IČ: 24743054
Číslo účtu: 241046261/0300
Veřejná sbírka: 2500141992/2010
Web: www.eda.cz

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM o.s.

Rodinné Integrační Centrum o.s. – Centrum pro rodiče s dětmi MOZAIKA vzniklo s cílem zamezit sociální izolaci v domácím prostředí. Poskytují aktivizační služby a integrační aktivity zejména pro rodiče s dětmi v předškolním věku. Snahou je integrace dětí se zdravotním postižením a jejich rodičů. Nabízí:

a) podporu psychomotorického vývoje dětí
b) prevenci a snížení sociální izolace rodin s dětmi
c) integraci rodičů s dětmi se zdravotním postižením do aktivit rodičů s dětmi zdravými
d) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra a kombinovanými vadami ve věku od 1 do 18 let na území Pardubického kraje (jde například o ranou péči pro podiny s jedním nebo více dětmi s diagnostikovanými poruchami autistického spektra nebo s podezřením na PAS ve fázi diagnostiky, a to ve věku od 1 do 7 let).

Kontakt: Prodloužená 278 530 09 Pardubice - Polabiny II.

e-mail: info@ric.cz
IČ: 27026728
Číslo účtu: 35-4976500267/0100
Web: www.ric.cz 

DEBRA ČR

Posláním organizace DEBRA ČR je zvyšovat kvalitu života lidí trpících vzácným vrozeným onemocněním kůže Epidermolysis bullosa congenita, tzv. nemocí motýlích křídel. Svou činností  DEBRA ČR hájí zájmy takto nemocných pacientů a jejich rodin, poskytuje jim řadu služeb a podpory.   

Kontakt: FN BrnoČernopolní 9, 613 00 Brno

Telefon: +420 532 234 318
Bezplatná telefonní linka pro rodiny s EB (v provozu každé pondělí a středu)
800 11 55 73
IČ: 26666952
Číslo transparentního účtu: 2166032028/5500 slouží k přímé podpoře pacientů s EB
Web: www.debra-cz.org

DEJME DĚTEM ŠANCI

Organizace pomáhá klukům a holkám z dětských domovů. Soustředí se zejména na poslední roky pobytu a přechod do »dospělého života. Pomoc nemíří na dětské domovy ale přímo na konkrétní děti. Organizace spolupracuje s dvaatřiceti dětskými domovy v celém Česku. V projektech má zařazeno více než 250 dětí.

Kontakt: Nad Nuslemi 714/11, 140 00 Praha 4

Telefon: 734 734 856
e-mail: info@dejmedetemsanci.cz
IČ: 22903844
Číslo účtu: 6072121060/5500 
Web: www.dejmedetemsanci.cz 

PESTRÁ SPOLEČNOST

Společnost má celostátní působnost. Služby nabízí osobám s různým zdravotním postižením, kterým pomáhá v integraci do společnosti prostřednictvím asistenčního psa. S klienty spolupracují od výběru vhodného plemene až po kvalitní, plnohodnotné a bezproblémové soužití člověka se psem.

Kontakt: Kučerova 809/11, Praha 9, 198 00

e-mail: admin@pestraspolecnost.cz

IČ: 28525973
Číslo účtu: 107-4650730257/0100 a 107-8973350257/0100
Web: www.pestraspolecnost.cz

LATA

Lata poskytuje své služby ohroženým dětem a mladým lidem už 21 let. Zaměřuje se na podporu sociálně ohrožených dětí, mládeže a rodin; provozuje dobrovolnickou činnost. Působí v Praze a středních Čechách. Její mentoringový program Ve dvou se to lépe táhne je na území Prahy dokonce jediným vrstevnickým programem pro dospívající mládež. 

Kontakt: Senovážné nám. 24, Praha 1, 116 47

e-mail: info@lata.cz

Telefon: 234 621 361

IČ: 60447800
Číslo účtu: 231013888/0300 
Web: http://www.lata.cz

IQ Roma servis

Cílovou skupinou přímé práce jsou primárně sociálním vyloučením ohrožení Romové a Romky, jež se nacházejí v nepříznivé životní situaci, kterou oni sami chtějí řešit a měnit. Práci organizuje společnost ve čtyřech programech: PRO RODINY, PRO DOSPĚLÉ, PRO MLADÉ, PRO SPOLEČNOST.

Kontakt: Vranovská 45, 614 00 Brno

Telefon: 543 213 310
e-mail: iqrs@iqrs.cz
IČ: 65341511
Číslo účtu: 189104187/0300
Web: www.iqrs.cz

Helppes

Poskytování sociální služby – sociální rehabilitace osob s těžkým zdravotním postižením pomocí speciálně vycvičených psů. Výchova a výcvik psů pro osoby s nejrůznějšími typy zdravotního postižení, výběr, zaškolování, výuka a proškolování žadatelů o speciálně vycvičené psy, následný servis po celou dobu aktivní služby psa… Canisterapie – výkon praxe a testování týmů.

Kontakt: Hvozdnice 147, 252 05 Hvozdnice

Telefon: 603 769 864
e-mail: info@helppes.cz
IČ: 26550105
Číslo účtu: 175188017/0300
Web: www.helppes.cz

SOS dětské vesničky

SOS dětské vesničky patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace v České republice. Ročně pomáhají stovkám rodin ohrožených odebráním dítěte, stejně jako týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem, které ve své původní rodině nemohou vyrůstat.

Kontakt: Revoluční 17, Praha 1, 110 01

telefon: 233 335 452
e-mail: detem@sos-vesnicky.cz
IČ: 00407933
Číslo účtu: 211 757 409/0300
Web: www.sos-vesnicky.cz
FB: www.facebook.com/SOSvesnicky 

Dogpoint

Dogpoint o. p. s. pomáhá opuštěným a týraným pejskům nejen nacházet domov, ale také je na tento "nový" život připravit. Útulek těmto psům poskytne dočasný azyl, zahrne je svou péčí a pomůže jim s resocializací a přípravou na začlenění do nových rodin.

Kontakt: Milánská 452, Praha 15, 109 00

telefon: +420 607 018 218
e-mail: info@dog-point.cz
IČ: 22887253
Číslo účtu: 2500155876/2010
Web: www.dog-point.cz
FB: www.facebook.com/Dogpoint 

Vyšší Hrádek

Vyšší Hrádek poskytuje sociální služby lidem s mentálním postižením. Podporuje lidi, kteří využívají jejich služby, aby rozvíjeli své schopnosti a dovednosti, uměli se samostatně rozhodovat a nést odpovědnost za svůj život. Ústavní služby postupně úplně nahradili domácím prostředím s individuální podporou. Lidé se tak lépe začleňují do komunity a přibližují svůj život k běžnému životu naší společnosti.

Kontakt: V Bažantnici 2440, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

telefon: 326 902 287
e-mail: info@vyssihradek.cz
IČ: 71229051
Číslo účtu: 107-4785750247/0100
Web: www.vyssihradek.cz
FB: www.facebook.com/vyssihradek 

LATUS

LATUS pro rodinu o.p.s. je nezisková organizace působící v Plzeňském kraji. Zaměřuje se na rozvoj a zkvalitňování ambulantních a terénních služeb náhradní rodinné péče. Činnost organizace se zaměřuje na pěstounskou péči v dlouhodobé a přechodné formě. Pěstounská péče umožňuje přijetí do rodiny dětem, jejichž vlastní rodina částečně nebo zcela selhává v některých svých funkcích, a následně přestává fungovat v roli pečujících osob, nebo se tyto osoby dítěti ze života z různých důvodů docela ztratí.

Kontakt: Martinská 141/2 301 00 Plzeň

telefon: 775 969 047
e-mail: info@latusprorodinu.cz
IČ: 22767452
Číslo účtu: 249385305/0300
Web: www.latusprorodinu.cz

Cesta domů

Cesta domů poskytuje odbornou péči umírajícím dospělým i dětem a jejich blízkým, kteří o ně pečují. Zároveň se snaží přispívat ke společenským a legislativním změnám, které umožní zlepšení péče o umírající lidi v naší zemi. Co nabízí? Domácí hospic, odlehčovací služby, půjčovnu pomůcek, poradnu, knihovnu, vzdělávání...

Kontakt: Bubenská 3, 170 00 Praha 7

telefon: 283 850 949, 775 166 863
e-mail: poradna@cestadomu.cz
IČ: 265 28 843
Číslo účtu: 2800193970/2010
Web: www.cestadomu.cz
FB: www.facebook.com/cestadomu 

Dětské krizové centrum

Dětské krizové centrum je zařízení specializované na problematiku dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných (syndrom CAN). Cíle: Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje, pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, poskytování nebo zprostředkovávání poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené a činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku atd.

Kontakt: V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 - Michle

telefon: 241 480 511, 777 664 672
e-mail: ambulance@ditekrize.cz
IČ: 60460202
Číslo účtu: 9990099900/0600
Web: www.ditekrize.cz/
FB: www.facebook.com/DKCcz 

Na počátku

Organizace Na počátku se věnuje především těhotným ženám, které se dostaly do problémů. Co poskytují? Odborné sociální poradenství a azylové ubytování. Provozují i nonstop linku, kde jsou schopni nastávajícím maminkám pomoci.

Kontakt: Soběšická 560/60, Husovice, 614 00 Brno

telefon: 548 221 405, 774 440 821 (NONSTOP)
e-mail: poradna@napocatku.cz
IČ: 60554665
Číslo účtu: 2279999227/0300
Web: http://www.napocatku.cz
FB: www.facebook.com/NaPocatku1994 

Česká asociace pro vzácná onemocnění (ČAVO)

Posláním ČAVO je sdružovat organizace pacientů se vzácnými onemocněními i jednotlivé pacienty, zastupovat jejich zájmy a posilovat povědomí o specifické problematice vzácných onemocnění mezi odborníky ve zdravotnictví, představiteli státních i mezinárodních institucí a veřejnosti. Onemocnění je definováno jako vzácné pokud postihuje méně než 5 osob z každých 10 000, (tj. méně než 1 pacient na 2 000 jedinců). V současné době známe více než 8 000 různých vzácných onemocnění.

Kontakt: Bělohorská 19, Praha 6, 169 00

telefon: 774 151 290
e-mail: cavo@vzacna-onemocneni.cz
IČ: 22748270
Číslo účtu: 2700441666/2010
Web: http://www.vzacna-onemocneni.cz/
FB: https://www.facebook.com/CAVO.vzacna.onemocneni 

Centrum rozvoje Česká Skalice

Obnova Vily Čerych, regionální rozvoj v oblastech kultura a památková péče, ochrana životního prostředí, vzdělávání a osvěta, poskytování informací a propagace.

Kontakt: Křenkova 477, 552 03 Česká Skalice

telefon: 491 451 116
e-mail: info@centrumrozvoje.eu
IČ: 26640767
Číslo účtu: 1184216379/0800
Web: http://www.centrumrozvoje.eu/
FB: https://www.facebook.com/vilacerych 

Tamtamy o.p.s.

Organizace podporuje integraci lidí se zdravotním postižením na trhu práce. Vytváří pracovní příležitosti pro zdravotně postižené – zaměstnává je hlavně v oblasti služeb pro domácnost. Poskytuje pracovní asistenci, odborné poradenství a služby psychologa.

Kontakt: Kubánské nám. 11, Praha 10

telefon: 725 975 716; 607 030 478
e-mail: info@tamtamy.cz
IČ: 24122297
Číslo účtu: 2400192792/2010
Web: http://www.tamtamyops.cz/
FB: https://www.facebook.com/tamtamy.cz/ 

AFS Mezikulturní programy, o.p.s.

AFS Organizuje a podporuje mezikulturní pobyty a vzdělávání. Je to celosvětová nevládní nezisková dobrovolnická organizace, která nabízí příležitost v oblasti mezikulturního vzdělávání pro všechny věkové kategorie s cílem pomáhat lidem rozvíjet schopnosti, získávat znalosti a osvojovat si postoje potřebné pro tvořivý a harmonický život v současném multikulturním a stále více propojeném světě.

Kontakt: Jana Masaryka 44, 120 00 Praha 2

telefon: 222 317 138
e-mail: info@afs.cz
IČ: 65398939
Číslo účtu: 19-5530300257/0100
Web: http://www.afs.cz/
FB: https://www.facebook.com/afscze/ 

Pink Bubble

Cílem Nadačního fondu Pink Bubble je podpora onkologicky nemocných náctiletých a mladých dospělých po celé České republice v průběhu léčby, v době rekonvalescence a při následném návratu do života.

Kontakt: Jirečkova 10, 170 00 Praha 7

telefon: 739 508 117  
e-mail: info@pinkbubble.cz
IČ: 24296171
Číslo účtu: 449494944/300
Web: http://www.pinkbubble.cz/
FB: https://www.facebook.com/PinkBubbleNadace/ 

Aliance žen s rakovinou prsu

Byla založena devatenácti organizacemi onkologických pacientek jako zastřešující celostátní obecně prospěšná společnost. Cíle Aliance: Vytvořit informační a edukační centrum pro veřejnost, onkologicky nemocné a jejich organizace. Poskytovat metodickou pomoc organizacím onkologicky nemocných. Koordinovat projekty a kampaně ve prospěch prevence a léčby nádorového onemocnění prsu…

Kontakt: Vinohradská 1513/176 130 00 Praha 3

telefon: +420 222 733 733  
e-mail: aliance@breastcancer.cz
IČ: 26704374
Číslo účtu: 27-9092620207/0100
Web: http://www.breastcancer.cz/
FB: https://www.facebook.com/AlianceZenSRakovinouPrsuOps 

Diakonie ČCE – středisko ve Valašském Meziříčí

Diakonie CČE je druhou největší nestátní organizací poskytující sociální služby v České republice, pomáhá denně tisícům lidí v nepříznivých životních situacích, provozuje více než 130 zařízení po celé ČR. Čím se zabývá středisko ve Valašském Meziříčí? Posláním organizace je pomoc seniorům, nemocným, umírajícím a lidem s postižením, aby mohli zůstat doma, vedli co nejsamostatnější život a byli součástí místní komunity (pečovatelská a ošetřovatelská služba, denní stacionář, domácí hospic, chráněné bydlení, osobní asistence, sociální rehabilitace, poradenství pečujícím). Prostřednictvím dceřiné společnosti poskytují zaměstnání lidem s hendikepy.

Kontakt: Žerotínova 319/21, 75701 Valašské Meziříčí

telefon: 573 034 161  
e-mail: stredisko@diakonievm.cz
IČ: 47863561
Číslo účtu: 1855020319/0800
Web: http://www.diakonievm.cz/
FB: https://www.facebook.com/diakonievm 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR

Prostřednictvím pobočných spolků, které fungují po celé republice, poskytují sociální služby pro lidi se sluchovým postižením - tlumočnické služby, aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, odborné sociální poradenství, sociální rehabilitaci. Dále realizují spolkovou a volnočasovou činnost pro členy. Pobočných spolků mají aktuálně 58 a jsou zakladateli 5 obecně prospěšných společností, které se primárně zaměřují na poskytování sociálních služeb.

Kontakt: Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 Karlín, 186 00 Praha 86

telefon: 224 816 829  
e-mail: snncr@snncr.cz
IČ: 00676535
Číslo účtu: 43-4148740257/0100
Web: http://www.snncr.cz/
FB: https://www.facebook.com/Svaz-nesly%C5%A1%C3%ADc%C3%ADch-a-nedosl%C3%BDchav%C3%BDch-osob-v-%C4%8CR-432002123498496/?fref=ts 

Děti patří domů, z. s.

Obor činnosti? Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče (NRP) v České republice, s cílem zajistit všem dětem právo žít v rodině, a snižovat tak počet dětí v ústavech.Poskytování provázení pěstounským rodinám a uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče. Poskytování vzdělávání a seberozvoje, poradenství, respitní péči a další služby pěstounům, hostitelům nebo zájemcům o problematiku náhradní rodinné péče

Kontakt: nám. Míru 28, Svitavy 568 02

telefon:  607 445 250 (Svitavy) 608 715 844 (Teplice)  
e-mail: detipatridomu@detipatridomu.cz
IČ: 22682660
Číslo účtu: 2100552338/2010
Web: http://www.detipatridomu.cz/
FB: https://www.facebook.com/detipatridomu/ 

Asociace neúplných rodin, z. s.

Asociace neúplných rodin stojí za úspěšným projektem Vasevyzivne.cz. Na ni se mohou obrátit všichni rodiče, kteří se ocitnou v životní situaci, kdy nedostávají výživné a neví, jak postupovat. Služba je zdarma, pokud se přistoupí k vymáhání, vzniklé náklady pak v případě exekuce uhradí dlužník. Dotyčný rodič nemá co ztratit, nemusí si předem platit drahého právníka. Spolek je členem Asociace veřejně prospěšných organizací. 

Kontakt: Elišky Krásnohorské 135/7, Praha 1, 110 00

telefony: 225 534 777
e-mail: info@asociaceneuplnychrodin.cz
IČ: 22903259
Číslo účtu: 8880288802/2010
Web: www.asociaceneuplnychrodin.cz
FB: www.facebook.com/asociaceneuplnychrodin

POHODA – společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s.

Organizace poskytuje kvalitní sociální služby lidem s mentálním postižením. Usiluje o to, aby řada z nich mohla žít samostatně s přiměřenou mírou podpory a nemuseli žít v institucionálních zařízeních. Pohoda je členem Asociace veřejně prospěšných organizací. 

Kontakt: Roškotova 1737/6 140 00 Praha 4 – Braník

telefony: 296 202 022, 777 913 483
e-mail: pohoda@pohoda-help.cz
IČ: 68380216
Číslo účtu: 2901095579/2010
Web: http://pohoda-help.cz
FB: https://www.facebook.com/ospohoda

RESPONDEO

Organizace je členem Asociace veřejně prospěšných organizací. Občanská poradna Respondeo pomáhá lidem v těžké životní situaci jako jsou dluhy, rozpad manželství a jiné. Nabízí nejen podporu, ale také informace, rady a praktickou pomoc. V rámci pomoci rodinám s dětmi pak nabízí pomoc a podporu rodinám s dětmi do 18 let, které se dostaly do nepříznivé životní situace, jsou v agendě Orgánu sociálně-právní ochrany dítěte (OSPOD) a bydlí v obcích s rozšířenou působností (ORP) Nymburk, Poděbrady a Mladá Boleslav.

Kontakt: Náměstí Přemyslovců 14/11, 288 02 Nymburk (budova České spořitelny, 2. patro)

telefon: 325 511 148. 737 104 928 (mobil v průběhu celého týdne)
e-mail: info@respondeo.cz
IČ: 26631628
Číslo účtu: 3350353379/0800
Web: http://www.respondeo.cz/
FB: https://www.facebook.com/respondeo

Domov pro osoby se zdravotním postižením Sulická

Organizace je členem Asociace veřejně prospěšných organizací. Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická je poskytovat profesionální sociální služby vycházející z individuálních potřeb lidí se zdravotním postižením, vedoucí k podpoře jejich sociálních vazeb a dovedností..

Kontakt: Sulická 1597/48 142 00 Praha 4

telefon: 270 006 570
e-mail: lenka.kohoutova@dozp-sulicka.cz
IČ: 70873046
Číslo účtu: 2001270001/6000
Web: http://www.dozp-sulicka.cz/
FB: https://www.facebook.com/dozpsulicka

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Organizace je členem Asociace veřejně prospěšných organizací. NFOZP je neziskovou organizací, zaměřenou na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP). Cíleně se tak věnuje nejen aktivnímu vytváření pracovních míst pro OZP, ale i osvětě a vzdělávání personalistů i vedení firem, které postižené zaměstnávají nebo se na to teprve chystají. Jedním z nejúspěšnějších je projekt ochranné známky Práce postižených. Ta vytváří systém, podmínky a možnosti pro označování výrobků a služeb, které prokazatelně pocházejí od zdravotně postižených osob. Jejím účelem je především zviditelnit tuto práci jako kvalitní a konkurenceschopnou. Tým fondu je složen s odborníků na právo, neziskový sektor, personalistiku, marketing, PR a účetnictví a pracuje převážně na dobrovolnické bázi. Součástí tohoto týmu jsou i osoby se zdravotním handicapem.

Kontakt: Sokolovská 103/75 186 00 Praha 8

telefon: (sekretariát): 775 466 234
e-mail: dotazy@nfozp.cz
IČ: 27917169
Číslo účtu: 1018155478/6100
Web: http://www.nfozp.cz
FB: https://www.facebook.com/NFOZP

BuduPomahat.cz

Projekt BuduPomahat.cz je určen na podporu neziskových organizací, které pomáhají znevýhodněným skupinám spoluobčanů. Cílem tohoto webu je vytvořit prostor pro vzájemnou pomoc a podporu na jednom místě, aby každý, kdo má aktuální potřebu pomáhat, nemusel příliš dlouho hledat příležitost. Na stránkách PROTO najdete informace o různých prospěšných a charitativních organizacích.

Kontakt: Karpatská 856, 10000 Praha 10

e-mail: budupomahat@budupomahat.cz
IČ: 22752455
Číslo účtu: 250441968/0300
Web: http://www.budupomahat.cz/
FB: https://www.facebook.com/BuduPomahat.cz

Nautis

Národní ústav pro autismus, z.ú. (ve zkratce NAUTIS) je nestátní nezisková organizace s právní formou ústavu, která poskytuje širokou nabídku služeb lidem s autismem a lidem kolem nich - tedy rodičům, sourozencům, spolužákům, učitelům, lékařům a dalším odborníkům. Prostřednictvím systému celoživotní podpory poskytuje NAUTIS lidem s autismem takové služby, aby se vzdělávali, užívali si života i pracovali. Aby mohli být co nejvíce samostatní, spokojení a co nejméně osamělí. Aby oni i jejich rodiny žili naplněný život. Organizace je členem Asociace veřejně prospěšných organizací.

Kontakt: Sídlo: Brunnerova 1011/3, 163 00 Praha 17 - Řepy Kontaktní adresa: V Holešovičkách 593/1a, 182 00 Praha 8

e-mail: nautis@nautis.cz
IČ: 266 23 064
Číslo účtu: 5111440802/4000
Web: http://www.nautis.cz
FB: https://www.facebook.com/nautis.cz

Občanské sdružení Smíšek

Smíšek je nezisková organizace, která pomáhá dětem v propojení jejich sociálních, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Všem dětem ve Smíšku chtějí individuálním přístupem garantovat zařazení do běžného vzdělávacího procesu nebo zařazení do speciální školy odpovídající jeho individuálním potřebám. Poskytují 4 školky Smíšek, 3 Mikro jesle Smíšek, sociálně právní ochranu dětí, Klub Smíšek a Smíškoviny – volnočasové aktivity pro rodiče s dětmi.

Kontakt:  Pešlova 359/18, Praha 9

telefon: +420 608 036 519
e-mail: info@os-smisek.cz
IČ: 270 21 246
Číslo účtu: 107-7320340217/0100
Web: http://www.os-smisek.cz
FB: https://www.facebook.com/os.smisek.cz

ORBI PONTES

ORBI PONTES šíří osvětu v oblasti sluchového postižení. Propaguje komunikační prostředky, jako je simultánní přepis a tlumočení do znakového jazyka, učí veřejnost využívat uvedené služby, boří mýty o komunikaci a šíří pravidla komunikace s lidmi se sluchovým postižením. Pořádá pravidelně na konci září festival Týden komunikace osob se sluchovým postižením. Sluchové postižení je velké téma a je potřeba sdílet informace! ORBI PONTES je členem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR).

Kontakt:  Brichtova 819/8, 152 00 Praha 5

telefony a emaily: Rada spolku: Monika Jindrová tel. +420 724 17 32 17, e-mail: jindrova@orbipontes.cz Ing. Jana Firlová tel. +420 731 678 900, e-mail: firlova@orbipontes.cz Eva Adlerová tel. +420 702 275 025, e-mail: adlerova@orbipontes.cz Ředitel: Ladislav Kratochvíl, e-mail: kratochvil@orbipontes.cz Projektová manažerka: Irena Peterková, e-mail: peterkova@orbipontes.cz >IČ: 22611100
Číslo účtu: 2000279098/2010

e-mail: info@orbipontes.cz
Web: http://www.orbipontes.cz/
FB: https://www.facebook.com/OrbiPontes

Celé Česko čte dětem

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte dětem je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. My neříkáme "Jdi a čti si!", ale "Pojď, budu ti číst". Stačí 20 minut denně. Každý den.

Kontakt:  Odboje 118/3, 737 01 Český Těšín

telefony a emaily: Mgr. Eva Katrušáková, zakladatelka a ředitelka, katrusakova@ctemedetem.cz Monika Škanderová, manažerka kulturních projektů, skanderova@ctemedetem.cz, +420 777 074 664 Bc. Iveta Kluzová, koordinátorka kulturních projektů, office@ctemedetem.cz, tel.: 605 200 907 Ing. Barbora Staňková, kulturní referentka, administrace@ctemedetem.cz />IČ: 277 67 612
Číslo účtu: 204 13 50 54/0300
Web: http://celeceskoctedetem.cz/
FB: https://www.facebook.com/celeceskoctedetem

Letní dům

Posláním Letního domu je pomoci dětem a mladým lidem, vyrůstajícím v náhradní výchovné péči či bez fungujícího rodinného zázemí, aby prožívali šťastné dětství a dospěli k samostatnému a plnohodnotnému životu. Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé ve věku od 6 let do 26 let v jejichž osobní historii se objevuje zkušenost s ústavní výchovou. Rodiny, kterým hrozí odebrání dítěte do náhradní péče nebo již bylo odebráno, i ty které se ocitly v jinak tíživé situaci. A pěstouni vykonávající péči o svěřenou osobu.

Kontakt:  Vyšehradská 430/41, 128 00 Praha 2 - Nové Město

telefon: 222 940 616
e-mail: letnidum@letnidum.cz
IČ: 65998201
Číslo účtu: 406406406/0300
Web: http://www.letnidum.cz
FB: https://www.facebook.com/letnidum

Nadání a dovednosti

Organizace Nadání a dovednosti již od roku 2012 pomáhá mladým lidem z dětských domovů a pěstounských rodin. Od roku 2018 pomoc rozšířili i na další znevýhodněné skupiny. Pomáhají mladým lidem ze sociálně slabých vrstev či jinak znevýhodněného prostředí (komplikovaná situace v rodině, neúplná rodina, nemoc nebo úmrtí v rodině, špatná finanční situace, aj.)

Kontakt:  Hradčanská Office Center Milady Horákové 116/109 160 00 Praha 6

telefon:  724 85 22 38
e-mail: info@nadaniadovednosti.cz
Číslo trans. účtu: 107-7444850227/0100
Web:http://www.nadaniadovednosti.cz
FB:https://www.facebook.com/NadaniADovednostiOps

ALEN - sdružení žen, z.s. Praha

ALEN je pacientská organizace žen postižených rakovinou prsu. Klub si dává za hlavní svůj cíl pomáhat všem ženám, které onemocněly rakovinou prsu. Jejich činnost přispívá ke zlepšení psychického i fyzického zdravotního stavu, k rychlejšímu pochopení a smíření se s nemocí, k začlenění se do života, který se zdál nemocí narušen.

Kontakt: Vratislavova 22/156, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad

telefon: 722 909 460; 732 273 834
e-mail: kudelovi@seznam.cz
IČ: 47610191
Číslo účtu: 940574359/0800
Web: http://alen.tym.cz

Právě teď! o.p.s.

Organizace: Právě teď! o.p.s. Člen Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO). Posláním je snaha o změnu vnímání problematiky stáří a stárnutí. Příklad činnosti: Provozování Komunitního centra Právě teď na Praze 8; trénování paměti; Nordic Walking a jiné pohybové aktivity; Finanční gramotnost; Počítačová gramotnost a bezpečnost práce na internetu; Pořádání kulturních, společenských a sportovních událostí; Programy pro firmy, vzdělávání zaměstnanců, mezigenerační solidarita…

Kontakt:  Nad Primaskou 27, Praha 10, 101 00

telefon:  603 852 740 – Hana Čepová (předsedkyně dozorčí rady a manažerka)
e-mail: info@prave-ted-ops.cz
Identifikační číslo: 291 54 901

Číslo účtu: 258492161/0300
Web: www.prave-ted-ops.cz
https://www.facebook.com/prave.ted.ops

Business Professional Women ČR

Veřejně prospěšná organizace, která sdružuje aktivní ženy s cílem podporovat a rozvíjet jejich osobnost, plnou realizaci při naplňování profesní, osobnostní a sociální role. Organizace je součástí mezinárodní sítě BPW International, jež působí v 95 zemích světa a navazuje také na odkaz jedné z prvních českých členek Františky Plamínkové.

Kontakt:  Palác Fénix, Václavské náměstí 802/56, Praha 1, 110 00

telefon: 731 970 136
e-mail: bpwcr@bpwcr.cz
Identifikační číslo: 228 21 431

Číslo účtu: 2101289965/2010
Web: https://bpwcr.cz/
https://www.facebook.com/bpwcr

Pferda

Nezisková organizace, která poskytuje sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením a duševním onemocněním.

Kontakt:  Panská 79, 516 01 - Rychnov nad Kněžnou

telefon: 605 106 148 (Ředitelka Mgr. Jana Křížová)
e-mail: jana@pferda.cz
Identifikační číslo: 266 57 431

Číslo účtu: 2100355908/2010
Web: https://www.pferda.cz//
FB:https://www.facebook.com/pferda

Amelie

Amelie je tu pro každého, koho zaskočila onkologická nemoc, osobně nebo v blízkém okolí. Nabízí možnost bezplatné péče odborníků i laiků s podobnými zkušenostmi v překonávání vážné nemoci. Poskytuje neutrální půdu, kde se může kdokoli, i anonymně, věnovat sám sobě způsobem, který si zvolí. Nepropaguje žádný ze způsobů léčby (bez ohledu na to, je-li to klasická či alternativní cesta), ani žádné preparáty či postupy.

Kontakt:  Šaldova 337/15, Praha 8, 186 00

telefon: 739 001 123 nebo 283 880 316
e-mail: amelie@amelie-zs.cz
Identifikační číslo:  270 52 141

Číslo účtu: 229 369 762/0300
Web: https:www.amelie-zs.cz/
FB:https://www.facebook.com/amelie.zs

Parent project

PARENT PROJECT, z. s. je pacientská organizace založená rodiči, jejichž děti se narodily se svalovou dystrofií Duchenne/Becker a dalšími vzácnými nervosvalovými onemocněními raného věku. Ve spolku sdružují tyto pacienty, jejich rodiče a další rodinné příslušníky. V ČR působí od roku 2001. Posláním je prosazovat a hájit zájmy pacientů a členů, vytvářet podmínky pro zlepšení a zajištění kvalitnějšího života, zajišťovat komplexní péči a podporovat dostupnost účinné léčby.

Kontakt:  Rudé armády 59, 431 44, Droužkovice

telefon: 602 167 243 (Ing. Jitka Reineltová, předsedkyně VV)
e-mail: parentproject@parentproject.cz
Identifikační číslo: 26540401

Číslo účtu: 1338146001/5500
Web: https://www.parentproject.cz//
FB:https://www.facebook.com/parentproject.cz

Denní centrum Barevný svět

Obecně prospěšná společnost Denní centrum Barevný svět zajišťuje pomoc a podporu osobám se zdravotním postižením, zejména pak lidem s mentálním a kombinovaným postižením, a také pomoc a podporu jejich rodinám. Na poli sociálních služeb organizace působí od roku 2005 a v současné době zajišťuje tři registrované sociální služby. Denní stacionář, sociální rehabilitace a chráněné bydlení.

Kontakt:  Okružní 962/ 13, 674 01 Třebíč

telefon: 568 423 948
e-mail: barevny-svet@barevny-svet.eu
Identifikační číslo: 29277418

Číslo účtu: 2816167339/0800
Web: https://www.barevny-svet.eu//
FB:https://www.facebook.com/Denní-centrum-Barevný-světops-460867667320058

Momo Chrudim

Momo Chrudim je obecně prospěšná společnost zaměřená na sociální, umělecké a vzdělávací projekty. Mezi její aktivity patří: Sociálně terapeutická dílna Momo pro mentálně, tělesně a zdravotně postižené dospělé v Chrudimi, Mateřská škola Děvčátka Momo ve Slatiňanech, pořádání různých přednášek, besed a uměleckořemeslných kurzů pro širokou veřejnost…

Kontakt:  Palackého třída 200, 537 01 Chrudim

telefon: 775 780 950
e-mail: info@devcatkomomo.cz
Identifikační číslo: 27524582

Číslo účtu: 2800201934/2010
Web: https://www.devcatkomomo.cz/
FB:https://www.facebook.com/Momo-Chrudim-ops-213304882116391

Diakonie ČCE

Už 30 let pomáhají dětem a dospělým, seniorům i lidem v různých životních krizích. Jde o jednoho z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v ČR a jedničku ve speciálním školství. Diakonie ČCE poskytuje sociální, zdravotní i vzdělávací služby ve více než 150 zařízeních po celé ČR. Kromě toho se zapojují do koordinace humanitární pomoci (povodně v ČR) i rozvojové spolupráce v mnoha zemích světa, pomáháme cizincům v ČR.

Kontakt:  Belgická 374/22, Praha 2, 120 00

telefon: 242 487 827
e-mail: sekretariat@diakoniespolu.cz
Identifikační číslo: 45242704

Číslo účtu: 2100691426/2010
Web: https://www.diakoniespolu.cz
FB:https://www.facebook.com/diakoniecce

Hospicová péče sv. Kleofáše

Poskytují domácí hospicovou péči. Ta je pro pacienty, kterým byla doporučena paliativní léčba v domácím prostředí – ať už po ukončení neúspěšné onkologické léčby nebo při chronickém onemocnění jakéhokoli nenádorového původu. Zajišťuje komplexní léčbu od tlumení fyzické bolesti a jiných příznaků provázejících nemoc až po sociální, psychoterapeutickou i duchovní pomoc.

Kontakt:  Svatopluka Čecha 20, Třeboň, nebo Husova 156, Jindřichův Hradec

telefon: 739 341 087
e-mail: info@kleofas.cz
Identifikační číslo: 22707328

Číslo účtu: 4640464389/0800
Web: https://www.devcatkomomo.cz/
FB:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011117742586

Colliery SRDCEM z. s.

Neziskový spolek založený v roce 2017 pod záštitou licencovaného CrossFit gymu v Ostravě – Colliery Crossfit Ostrava. Jejím posláním je podpora mladých talentovaných atletů, zapojení tělesně handicapovaných osob a seniorů do cvičebního programu CrossFit / fitness.

Kontakt:  Mírová 151/19, Ostrava-Vítkovice, 703 00

telefon: 774 655 700
e-mail: info@collierysrdcem.cz
Identifikační číslo: 06022839

Číslo účtu: 115-4443220297/0100
Web: https://www.collierysrdcem.cz/
FB:https://www.facebook.com/collierysrdcem

Popálky o.p.s.

Poskytují sociálně-psychologickou podporu popáleným a jejich blízkým. Pořádají setkání, semináře, víkendové pobyty, letní tábory pro popálené děti. Sdružují popálené a jejich rodiny. Realizují preventivní programy v mateřských školách, školách, pro seniory, širokou veřejnost. Šíří všeobecnou osvětu o popáleninovém úraze, jeho prevenci, první pomoci, následcích.

Kontakt:  Havlíčkovo náměstí 287/46, Žďár nad Sázavou 591 01

telefon:  776 259 126
e-mail: info@popalky.cz
Identifikační číslo: 62158261

Číslo účtu: 2300543356/2010
Web: https://www.popalky.cz/
FB:https://www.facebook.com/popalky

Klub vozíčkářů Petýrkova o.p.s.

Klub vozíčkářů Petýrkova umožňuje lidem s tělesným postižením v Praze 11 samostatný život. Jako registrovaný poskytovatel sociální služby osobní asistence umožňuje lidem s tělesným postižením v maximální možné míře sebeurčení žít ve vlastních domácnostech, především v bezbariérových bytových domech v Petýrkově ulici v Praze 11 a blízkém okolí. Zajišťují jim pohotovostní pomoc, půjčovnu kompenzačních pomůcek atd.

Kontakt:  Petýrkova 1953/24, Praha 4, 148 00

telefon:  727 821 669 (ředitel Tomáš Drábek)
e-mail: info@kvp.cz
Identifikační číslo: 452 456 06

Číslo účtu: 68932111/0100
Web: https://www.kvp.cz
FB:https://www.facebook.com/kvp.cz

Výcvikové canisterapeutické sdružení Hafík

Spolek Hafík provádí canisterapii jako jednu z metod podpory psychosociálního zdraví lidí všech věkových kategorií (canisterapeutické návštěvy ve zdravotně-sociálních zařízeních, integrační canisterapeutické tábory, psychorehabilitační kurzy, rekondiční pobyty). Připravuje canisterapeutické týmy pro praktikování canisterapie a vychovává psy vhodné pro canisterapii.

Kontakt:  Domanín 150, 379 01 Třeboň

telefon:  777 153 845
e-mail: ludmila.cimlova@canisterapie.org
Identifikační číslo: 265 15 598

Číslo účtu: 288610149/0300
Web: https://www.canisterapie.org
FB:https://www.facebook.com/groups/106657542738254/

Toulcův dvůr

Jde o starobylý statek, který se rozkládá na území pražské Hostivaře, je neobvyklý nejen díky farmě a přírodnímu areálu, ale také díky památkově chráněnému souboru budov, jejichž historie sahá až do středověku. Posláním Toulcova dvora je environmentální výchova. V areálu naleznete louky, step, mokřad, dokonce i lužní les. V budovách statku najdete ale i hostel či zdravou jídelnu.

Kontakt: Kubatova 32/1 102 00 Praha 10

telefon: 272 660 500
e-mail: info@toulcuvdvur.cz
Identifikační číslo: 629 34 171

Číslo účtu: 2600708570/2010
Web: https://www. toulcuvdvur.cz
FB:https://www.facebook.com/ toulcuvdvur.cz /

Elim Vsetín

Elim Vsetín, o.p.s., je obecně prospěšná společnost, která byla založena ze společné touhy křesťanů ve Vsetíně pomáhat lidem stojícím mimo zájem společnosti a nabídnout jim odpočinutí a úlevu před další cestou životem. Společnost je nástupnickou organizací občanského sdružení ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Vsetín, o. s., které bylo založeno dne 5. prosince 1991.

Kontakt: Horní Jasenka 119, Vsetín 755 01

telefon: 720 736 722
e-mail: info@elimvsetin.cz
Identifikační číslo: 01955144

Číslo účtu: 2001443523/2010
Web: https://www. elimvsetin.cz
FB:https://www.facebook.com/ elimvsetin /

Sdružení Neratov

Jedním z cílů sdružení Neratov je obnova poutního místa a návrat života do kdysi vysídlené vsi. To vše společně s postiženými lidmi. Ti v Neratově žijí a pracují. I díky nim Neratov může poskytovat stravovací, ubytovací či úklidové služby a tvořit tak příjemný turistický cíl. Sdružení Neratov provozuje sociální služby chráněné bydlení a denní stacionář. Založilo speciální základní školu pro děti s kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Spolek se dále dělí na střediska zaměřená na různé typy činností (řemesla, pohostinství aj.), každé středisko má svého vedoucího. V současné době Sdružení Neratov, z .s. zaměstnává téměř 250 lidí, z čehož je více než 160 s nějakým postižením.

Kontakt: Bartošovice v Orl. h. 84, 517 61 Rokytnice v Orl. h.

telefon: 494 530 058 Jana Němcová - předsedkyně Rady spolku, statutární zástupkyně
e-mail: sdruzeni@neratov.cz
Identifikační číslo: 46456970

Číslo účtu: 3095566309/0800
Web: https://www.neratov.cz
FB:https://www.facebook.com/ sdruzenineratov/

Freya

Jde o tým expertek a expertů, kteří věří, že lidé s handicapem, senioři a seniorky mají stejná práva a potřeby v oblasti sexuality a vztahů jako kdokoliv jiný. V roce 2016 založili organizaci Freya. Jako jediná nabízí komplexní služby v oblastech sexuality a vztahů, a to prostřednictvím vzdělávání, poradenství, terapeutické a publikační práce, tvorbou edukačních pomůcek a usilováním o systémové změny.

Kontakt: Březiněvská 92, 250 64 Hovorčovice, kancelář: Palác YMCA, Na poříčí 1041, 110 00 Praha 1

telefon: Výkonná ředitelka Lucie Šídová: 777 028 028, Ředitelka vzdělávání Petra Hamerníková: 608 616 110, Sociální pracovnice Věra Petlanová Zychová: 731 215 575
e-mail: poradenstvi@freya.live
Identifikační číslo: 06051391

Číslo účtu: 2101259002/2010
Web: https://www.freya.live
FB:https://www.facebook.com/Freya.vzdelavani/

Mezinárodní vězeňské společenství

Jde o křesťanské sociální hnutí bez rozdílu vyznání. Pomáhá všem, kterých se zločin dotkl: obětem trestných činů, odsouzeným, propuštěným, rodinám všech, zejména dětem vězňů a pracovníkům justice. Jsou součástí Prison Fellowship International, největší křesťanské světové dobrovolnické organizace v oblasti vězeňství, která pracuje ve 127 zemích.

Kontakt: Balbínova 550/10, 120 00 Praha 2

telefon: Jana Frydrýšková, Asistentka MVS, z.s. 608 533 264
e-mail: info@mvs.cz
Identifikační číslo: 22848061

Číslo účtu: 2501472785/2010
Web: https://www.mvs.cz
FB:https://www.facebook.com/MVSCR/

Anděl Strážný

Moderní tísňová služba Anděl Strážný chrání zdraví a životy, dává pocit jistoty a bezpečí 24 hodin denně, 365 dní v roce v rámci celé České republiky. Prostřednictvím SOS tlačítka pomáhá řešit krizové situace seniorům, osobám se zdravotním postižením, dlouhodobě nemocným a jejich rodinám. Posláním Anděla Strážného je zachovat u našich klientů optimální míru samostatnosti a nezávislosti v jejich přirozeném prostředí.

Kontakt: Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2

telefon: Bezplatná telefonní linka NONSTOP: 800 603 030
e-mail: poptavka@andelstrazny.eu
Identifikační číslo: 2771527

Číslo účtu: 000019-4959994349/0800
Web: https://www.andelstrazny.eu
FB:https://www.facebook.com/tisnovapece/

Autis Centrum, o. p. s.

Nestátní nezisková organizace, která poskytuje sociální služby lidem s autismem a jejich rodinám. Služeb Autis Centra využívá více jak 80 klientů s autismem z celého Jihočeského kraje ve věku od 1 roku do 45 let. Mnohdy se jedná o klienty s těžkou symptomatikou autismu, kdy služby nelze poskytovat jinak než v poměru 1 klient: 1 asistent. Služby Autis Centra jsou poskytovány v průběhu celého týdne. Poskytují registrované sociální služby, konkrétně sociálně aktivizační službu a víkendové odlehčovací pobyty pro osoby s autismem ve věku od 5 do 45 let, a dále službu raná péče pro klienty od narození do věku 7 let. Součástí aktivit je spolupráce s komunitním spolkem Autisté jihu, jehož členy jsou lidé s autismem, jejich rodiny a přátelé.

Kontakt: Plzeňská 2219/44, 370 04 České Budějovice

telefon: 606 046 118
e-mail: info@autiscentrum.cz
Identifikační číslo: 02426374

Číslo účtu: 223830888/0600
Web: https://www.autiscentrum.cz
FB:https://www.facebook.com/autiscentrum/</a

Pomocné tlapky o. p. s.

Obecně prospěšná společnost Pomocné tlapky se již od založení v únoru 2001 zabývá chovem, předvýchovou a výcvikem asistenčních psů. Vycvičené psy předává zdarma do dlouhodobého užívání tělesně postiženým, zejména těm, kteří jsou zcela nebo částečně upoutáni na invalidní vozík, ale i lidem nevidomým, pacientům se záchvatovými onemocněními, lidem s kombinovaným onemocněním nebo dětem s ADHD či autismem.

Kontakt: Svatopluka Čecha 1412, Starý Plzenec 332 02

telefon: 724 279 599 (kancelář) a 724 286 840 (žádosti o psa)
e-mail: info@pomocnetlapky.cz
Identifikační číslo: 26 32 26 41

Číslo účtu: 78-3611440287/0100
Web: https://www.pomocnetlapky.cz
FB:https://www.facebook.com/pomocne.tlapky

ADRA o. p. s.

ADRA Česká republika je humanitární a rozvojová organizace, která pomáhá lidem v nouzi v Česku i v zahraničí. Je součástí mezinárodní sítě charitativních organizací ADRA působící ve více než 100 zemích světa. Poskytuje okamžitou pomoc (nejen) při přírodních katastrofách a zlepšuje životní podmínky lidí žijících v chudobě. Dobrovolnická centra po celé republice propojují lidi ochotné pomáhat s těmi, kdo pomoc potřebují (senioři a seniorky, lidé se zdravotním postižením a další).

Kontakt: Markova 600/6, 158 00 Praha 5

telefon: 734 795 306
e-mail: adra@adra.cz
Identifikační číslo: 61388122

Číslo účtu: 66888866/0300
Web: https://adra.cz/
FB:https://www.facebook.com/ADRACzechRepublic

Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary

Díky nadšencům a dobrovolníkům zapálených pro astronomii mají i Karlovy Vary svou hvězdárnu. Hvězdárnu Františka Krejčího provozuje obecně prospěšná společnost Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary za podpory Města Karlovy Vary. Hvězdárna pořádá programy pro děti a mládež pro využití jejich volného času v mimoškolních aktivitách, např. víkendových a prázdninových vzdělávacích soustředěních, táborech a mezinárodních výměnných pobytech. Společnost současně rozvíjí také spolupráci s dalšími českými i zahraničními odbornými pracovišti se zaměřením na astronomii a příbuzné vědní obory.Jedná se tedy jednak o zařízení popularizující obor astronomie, jednak o centrum amatérského i profesionálního astronomického výzkumu.

Kontakt: K Letišti 144, 360 01, Karlovy Vary - Hůrky

telefon: 357 070 595
e-mail: hvezdarna@astropatrola.cz
Identifikační číslo: 26361850

Číslo účtu: 2400209531/2010
Web: http://www.astropatrola.cz
FB:https://www.facebook.com/astropatrola

Společnost DUHA, z.ú.

Posláním Společnosti DUHA je spolupracovat s dospělými lidmi s mentálním znevýhodněním na rozšíření jejich možností v různých oblastech života. Zajišťuje možnost bydlet v běžných bytech v různých částech Prahy a možnost pečovat o vlastní domácnost. Možnost trávit den aktivně, učit se dovednostem potřebným pro každodenní život, najít si zaměstnání. Možnost využívat svůj volný čas podle svých zájmů jako ostatní obyvatelé Prahy. Možnost navazovat a prožívat vztahy s blízkými lidmi…

Kontakt: Fügnerovo náměstí 1866/5, 120 00 Praha 2

telefon: 286 592 971 a 602 610 693
e-mail: duha@spolecnostduha.cz
Identifikační číslo: 45247439

Číslo účtu: 35-7272940217/0100
Web: https://spolecnostduha.cz/
FB:https://www.facebook.com/SpolecnostDUHA

Nové Háro, z. s.

Nové Háro je parta lidí nesoucí odkaz zakladatelky – Markétky Zagrapanové. Dvakrát si prošla ztrátou vlasů kvůli onkologickému onemocnění, kterému v lednu 2018 podlehla. A proto, že věděla, jak moc jí holá hlava vadila, jak špatně snášela zvědavé pohledy okolí, jak moc se díky tomu cítila jiná, založila Nové Háro. Neziskový spolek, který pomáhá dětem v onkologické léčbě cítit se co možná „nejnormálněji“. Posláním je sbírat vlasy od dárců a vyrábět z nich paruky na míru konkrétnímu dítěti.

Kontakt: Lužice 105, 435 24 Lužice u Mostu 105

telefon: 737 161 115
e-mail: ahoj@noveharo.cz
Identifikační číslo: 06457355

Číslo účtu: 2801518757/2010
Web: https://noveharo.cz/
FB:https://www.facebook.com/noveharo

Diakonie ČCE – Středisko Světlo ve Vrchlabí

Pomoc lidem s postižením, dětem i seniorům. To vše nabízí už téměř 30 let Diakonie – Středisko Světlo ve Vrchlabí. Služba je placena z ministerstva práce a sociálních věcí, případně z krajských úřadů. Nejdříve se zaměřili na práci s lidmi s mentálním postižením, mají i služby pro rodiny - například tzv. raná péče pracuje s malými dětmi do sedmi let. Organizace nabízí i tzv. osobní asistenci pro seniory nebo pro lidi se zdravotním znevýhodněním, a také pro autisty. Další nabízenou službou je sociální rehabilitace, kterou využívají lidé s hendikepem nebo s mentálním postižením.

Kontakt: Komenského 616, Vrchlabí, 543 01

telefon: 734 646 900
e-mail: svetlo@diakonievr.cz
Identifikační číslo: 43464343

Číslo účtu:3489192389/0800
Web: https://vrchlabi.diakonie.cz/
FB:https://www.facebook.com/Diakonie.svetlo

Achilleus

Hlavním úkolem je poskytovat kvalitní informace nejen o vrozené vývojové vadě Pes Equinovarus Congenitus, ale i dalších aspektech spojených s touto diagnózou. Organizace pomáhá rodičům zorientovat se v nové životní situaci díky dostatečným a přesným informacím a tím přispívá k úspěšnosti léčby dětí.

Kontakt: Důl Jan 838, 273 06 Libušín

telefon: 724 203 083
e-mail: obcanske.sdruzeni@achilleus.cz
Identifikační číslo: 26563525

Číslo účtu:2301927239/2010
Web: https://achilleus.cz/
FB:https://www.facebook.com/spolekAchilleus

Benediktus

Benediktus je komunita lidí s mentálním postižením a bez něj, kteří žijí každodenní život ve vzájemném společenství. Benediktus poskytuje sociální služby: centrum denních služeb, sociálně terapeutické dílny, chráněné bydlení… Vytváří chráněná pracovní místa pro lidi se změněnou pracovní schopností, zejména pro lidi s mentálním postižením. Obnovují také místní kulturní a duchovní dědictví.

Kontakt: Klášterní 60, 583 01 Chotěboř

telefon: tel. kancelář: +420 731 402 233, tel. sociální služby: +420 731 646 811
e-mail: benediktus@centrum.cz
Identifikační číslo: 70868832

Číslo účtu:155402290/0600
Web: http://benediktus.org/
FB:https://www.facebook.com/LarcheBenediktus

Arpida

Arpida je českobudějovické centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Poskytuje ambulantní zdravotní služby, kde rodiny s malými dětmi využívají fyzioterapii, ergoterapii a později i klinickou logopedii. Rodina může využít služby rané péče, která pomáhá provázením, radou, pomůckami nebo třeba směrováním na terapie. Od tří let věku dítěte je k dispozici i speciální pedagogické centrum a mateřská škola. Když děti povyrostou, mohou v Arpidě docházet do základní a střední školy, kde jim organizace poskytuje potřebnou osobní asistenci. Vše doplňuje denní stacionář. Kromě něj jsou pro dospělé uživatele k dispozici sociálně terapeutické dílny, rehabilitace a odlehčovací služby.

Kontakt: U Hvízdala 1402/9, České Budějovice 37011

telefon: 385 777 011
e-mail: info@arpida.cz
Identifikační číslo: 65053079

Číslo účtu:298542530/0300
Web: http://www.arpidaplus.cz/
FB:https://www.facebook.com/centrumARPIDA

Adventor

Adventor o. s. je sdružení autistů a odborníků, společně poskytujících služby a podporu autistické komunitě, tedy jak samotným malým i velkým lidem na spektru autismu, tak rodičům autistů i ostatním, kterých se problematika autismu nějak dotýká. Adventor poskytuje služby podporující tak či onak autistickou komunitu, především poradenství a konzultace samotným autistickým lidem i rodičům, pedagogům či například terapeutům.

Kontakt: Vondroušova 1197, 163 00 Praha 6

telefon: 603 204 501
e-mail: adventor@adventor.org
Identifikační číslo: 014 67 247

Číslo účtu:200 400 500/0100
Web: https://www.adventor.org/
FB:https://www.facebook.com/Adventor.org

Akademické centrum studentských aktivit

ACSA je neziskovou organizací. Je zavedenou a uznávanou organizací, která díky znalosti jak akademického prostředí, tak praxe přispívá k tomu, aby lidé dělali věci špičkově. Propojují akademické i firemní prostředí, veřejnou správu i neziskový sektor. Nabízí širokou škálu služeb: Vzdělávání, poradenství, koučování, výzkumy, ověření profesní kvalifikace, zavádění projektového, procesního i strategického řízení, organizace akcí, informační bezpečnost, soft skills aj. Realizovali zakázky pro výrobní společnosti i řadu měst a krajů…

Kontakt: Údolní 5, budova U14, 602 00 Brno

telefon: 541 145 255
e-mail: info@acsa.cz
Identifikační číslo: 26566958

Číslo účtu:8709069036/5500
Web: https://www.acsa.cz/verejnost/
FB:https://www.facebook.com/ACSA.CZ/

Nedoklubko

Nedoklubko je spolek podporující rodiče předčasně narozených dětí a neonatologická oddělení v České republice. Pomáhají rodinám po předčasném porodu. Sdílí rady a informace, příběhy a zkušenosti. Podporují neonatologická oddělení v ČR. Posilují sounáležitost rodičů, sdílejí příběhy a podporují rodiny i zdravotníky. Zvyšují informovanost veřejnosti o problematice předčasného porodu a české neonatologii.

Kontakt: V Olšinách 16/82,100 00 Praha 10

telefon: 608 888 778
e-mail: info@nedoklubko.cz
Identifikační číslo: 265 96 784

Číslo účtu:1171717/0100
Web: https://www.nedoklubko.cz/
FB:https://www.facebook.com/nedoklubko

Centrum Paraple, o.p.s.

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáhá lidem na vozíku po poškození míchy a jejich rodinám zvládnout těžkou životní situaci. Je oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady. Pomáhat mohou jen díky solidaritě tisíců lidí. Činnost je přibližně z 50 % financovaná z darů fyzických a právnických osob. Darované finanční prostředky nerozdělují příjemcům, využívány jsou k financování přímých služeb, pomoci a péče o klienty s poškozením míchy.

Kontakt: Ovčárská 471/1b, 108 00 Praha 10-Malešice

telefon: 274 771 478
e-mail: paraple@paraple.cz
Identifikační číslo: 24727211

Číslo účtu:932 932 932/0300
Web: https://www.paraple.cz/
FB:https://www.facebook.com/paraple.cz

Takto označené organizace navíc nesou značku Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. Účelem je poskytnout potenciálním dárcům i široké veřejnosti informaci o tom, že veřejně prospěšná organizace řádně hospodaří se svěřenými prostředky, které transparentně a adekvátně využívá k naplňování svého deklarovaného poslání. Více na http://www.znackaspolehlivosti.cz